Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Fundusze Europejskie

Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako beneficjent funduszy polityki spójności, realizuje obecnie dwa projekty finansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szczegółowe opisy wdrażanych projektów znajdują się w załączonej tabeli.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wypełnia w ten sposób obowiązek beneficjenta określony w załączniku XII, pkt. 2.2, ppkt. 2 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Informację sporządził/a: Anna Gronek

Ostatnia aktualizacja - 17.08.2018 o godz. 13:08 przez Krzysztof Krukowski