Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Orzeczenia Komisji Prawa Autorskiego

 • Postanowienie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie z wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich o zatwierdzenie Tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji „reemisja w sieciach kablowych” [Tabeli wynagrodzeń z tytułu reemisji utworów audiowizualnych oraz wideogramów stanowiących nośniki utworów audiowizualnych w zakresie, w którym prawa autorskie do utworów audiowizualnych oraz prawa pokrewne do wideogramów na polu reemisji przysługują nadawcy i są zestawione w jego własnym programie] (sygn. akt DWIM.PZ-006/1-1/12)
  Data dodania 21.08.2013 | Postanowienie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 21 czerwca 2013 roku Pobierz plik | 93 KB
 • Postanowienie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie z wniosku złożonego w dniu 28 grudnia 2012 r. przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” o zatwierdzenie Tabel wynagrodzeń w odniesieniu do utworów literackich, naukowych, publicystycznych, encyklopedycznych w zakresie, w jakim prawa te służą wydawcom (sygn. akt DWIM.PZ-006/1.1/13)

  Informację sporządził/a: Katarzyna Wieszczyńska

  Data dodania 17.04.2014 | Postanowienie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 23 września 2013 Pobierz plik | 80 KB
 • Decyzje Składu Orzekającego Komisji Prawa Autorskiego w sprawie,połączonych do wspólnego rozpoznania wniosków:
  o zatwierdzenie wspólnej tabeli wynagrodzeń z tytułu wyświetlania utworów audiowizualnych w kinach (wspólna sygn.: DWIMWA. 555.5.2019.MS).
   

  Informację sporządził/a: Krzysztof Guzowski

  Data dodania 22.12.2020 | Decyzje Składu Orzekającego Komisji Prawa Autorskiego Pobierz plik | 2 MB
 • Orzeczenie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 9 maja 2012 w sprawie z wniosku Związku Polskich Artystów Fotografików o zatwierdzenie tabel stawek wynagrodzeń za korzystanie z utworów na polach eksploatacji: wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i cyfrową egzemplarzy utworu; wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (sygn. sprawy DP-WOP.PZ-006/3.16/11).

  Informację sporządził/a: Maria Andrzejewska

  Data dodania 23.05.2012 | Orzeczenie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 9 maja 2012 w sprawie z wniosku Związku Polskich Artystów Fotografików Pobierz plik | 92 KB
 • Postanowienie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie z wniosku Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS o zatwierdzenie wspólnej tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji reemisja [Tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych w sytuacji określonej w art. 21(1) ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (reemisja w sieciach kablowych)] (sygn. akt sprawy DWIM.PZ-006/1-2/12).

  Informację sporządził/a: Maria Andrzejewska

  Data dodania 29.04.2013 | Postanowienie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 13 marca 2013 Pobierz plik | 163 KB
 • Orzeczenie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń Związku Producentów Audio-Video ZPAV za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych w zakresie praw do fonogramów i wideogramów muzycznych na polach eksploatacji: nadawanie, reemitowanie oraz nadawanie w internecie (webcasting) (sygn. sprawy DP-WOP.PZ-006/3.3/11)

  Informację sporządził/a: Lidia Radlińska

  Data dodania 15.03.2012 | Orzeczenie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 17 stycznia 2012 r Pobierz plik | 28 KB
 • Postanowienie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie z wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP, Związek Artystów Scen Polskich ZASP, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Związek Producentów Audio-Video ZPAV, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Związek Artystów Wykonawców STOART oraz Stowarzyszenie Aktorów Filmowych i Telewizyjnych SAFT o zatwierdzenie Tabeli stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych oraz z wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” o zatwierdzenie Tabel wynagrodzeń na polu eksploatacji odtwarzanie utworów (sygn. akt DWIM.PZ-006/1-5/12)

  Informację sporządził/a: Maria Andrzejewska

  Data dodania 17.10.2013 | Postanowienie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 10 lipca 2013 roku Pobierz plik | 714 KB
 • Postanowienie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie z wniosku Stowarzyszenia Filmowców Polskich o zatwierdzenie Tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji „reemisja w sieciach kablowych” (sygn. sprawy DP-WOP.PZ-006/3.7/11)

  Informację sporządził/a: Maria Andrzejewska

  Data dodania 17.01.2013 | Postanowienie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 2 lipca 2012 Pobierz plik | 122 KB
 • Postanowienie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie z wniosku Związku Producentów Audio-Video ZPAV o zatwierdzenie Tabel wynagrodzeń dla producentów fonogramów i wideogramów muzycznych za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych w zakresie praw do fonogramów i wideogramów muzycznych na polach eksploatacji nadawanie oraz nadawanie w Internecie (webcasting) (sygn. akt DWIM.PZ-006/1-3/12).

  Informację sporządził/a: Maria Andrzejewska

  Data dodania 27.06.2013 | Postanowienie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie z wniosku Pobierz plik | 68 KB
 • Postanowienie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie z wniosku złożonego w dniu 11 marca 2011 r. przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS o wskazanie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS z siedzibą w Warszawie jako właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (sygn. akt DP-WOP.PZ-006/2.2/11)

  Informację sporządził/a: Katarzyna Wieszczyńska

  Data dodania 17.04.2014 | Postanowienie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. Pobierz plik | 2 MB
1-10 z 34
Ostatnia aktualizacja - 18.05.2023 o godz. 11:53 przez Paulina Czubak