Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Orzeczenia Komisji Prawa Autorskiego

 • Postanowienie Zespołu Orzekającego Komisji Prawa Autorskiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. nr DWIM-ZKC.555.2.2020.KG o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej decyzji ZO KPA z dnia 30 grudnia 2022 r.

  Decyzja nr DWIM-ZKC.555.2.2020.KG z dnia 30 grudnia 2022 r., której dotyczy niniejsze postanowienie, nie jest ostateczna.

  Informację sporządził/a: Marta Smętkowska

  Data dodania 18.05.2023 | Postanowienie Zespołu Orzekającego Komisji Prawa Autorskiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. nr DWIM-ZKC.555.2.2020.KG Pobierz plik | 345 KB
 • Decyzja Zespołu Orzekającego Komisji Prawa Autorskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. nr DWIM-ZKC.555.2.2020.KG orzekająca w przedmiocie podziału stawki wynagrodzeń pomiędzy poszczególne organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w odniesieniu do wspólnej tabeli wynagrodzeń na polu eksploatacji odtwarzanie - decyzja nie jest ostateczna.

  Zgodnie z informacją przekazaną przez Przewodniczącego ZO KPA w odniesieniu do ww. decyzji został złożony wniosek o sprostowanie. W związku z tym w dalszej kolejności może zostać powtórnie opublikowany tekst niniejszej decyzji w wersji sprostowanej, jeżeli  wniosek ten zostanie uwzględniony.

  Informację sporządził/a: Marta Smętkowska

  Data dodania 18.05.2023 | Decyzja Zespołu Orzekającego Komisji Prawa Autorskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. nr DWIM-ZKC.555.2.2020.KG Pobierz plik | 7 MB
 • Decyzje Składu Orzekającego Komisji Prawa Autorskiego w sprawie,połączonych do wspólnego rozpoznania wniosków:
  o zatwierdzenie wspólnej tabeli wynagrodzeń z tytułu wyświetlania utworów audiowizualnych w kinach (wspólna sygn.: DWIMWA. 555.5.2019.MS).
   

  Informację sporządził/a: Krzysztof Guzowski

  Data dodania 22.12.2020 | Decyzje Składu Orzekającego Komisji Prawa Autorskiego Pobierz plik | 2 MB
 • Postanowienie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie z wniosku złożonego w dniu 28 grudnia 2012 r. przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” o zatwierdzenie Tabel wynagrodzeń w odniesieniu do utworów literackich, naukowych, publicystycznych, encyklopedycznych w zakresie, w jakim prawa te służą wydawcom (sygn. akt DWIM.PZ-006/1.1/13)

  Informację sporządził/a: Katarzyna Wieszczyńska

  Data dodania 17.04.2014 | Postanowienie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 23 września 2013 Pobierz plik | 80 KB
 • Postanowienie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie z wniosku złożonego w dniu 30 września 2011 r. przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS o wskazanie właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (sygnatura akt DP-WOP.PZ-006/2.3/11)

  Informację sporządził/a: Katarzyna Wieszczyńska

  Data dodania 17.04.2014 | Postanowienie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r Pobierz plik | 176 KB
 • Postanowienie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie z wniosku złożonego w dniu 11 marca 2011 r. przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS o wskazanie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS z siedzibą w Warszawie jako właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (sygn. akt DP-WOP.PZ-006/2.2/11)

  Informację sporządził/a: Katarzyna Wieszczyńska

  Data dodania 17.04.2014 | Postanowienie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. Pobierz plik | 2 MB
 • Postanowienie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie z wniosku złożonego w dniu 22 października 2010 r. przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS o wskazanie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS z siedzibą w Warszawie jako właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do pobierania wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach, należnego twórcom scenariuszy, utworów muzycznych i słowno-muzycznych (sygn. akt DP-WOP.PZ-006/2.1/11)

  Informację sporządził/a: Katarzyna Wieszczyńska

  Data dodania 17.04.2014 | Postanowienie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 16 grudnia 2013 Pobierz plik | 2 MB
 • Postanowienie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie z wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL o zatwierdzenie  Tabeli wynagrodzeń z tytułu korzystania z publikacji periodycznych oraz mających samodzielne znaczenie utworów składających się na zawartość publikacji periodycznych, w związku z usługami monitorowania mediów, na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie techniką reprograficzną oraz cyfrową, wprowadzenie do obrotu, udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (sygn. akt DWIM.PZ-006/1-2/13)

  Informację sporządził/a: Maria Andrzejewska

  Data dodania 13.11.2013 | Postanowienie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 9 lipca 2013 roku Pobierz plik | 403 KB
 • Postanowienie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie z wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich o zatwierdzenie Tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji „reemisja w sieciach kablowych” [Tabeli wynagrodzeń z tytułu reemisji utworów audiowizualnych oraz wideogramów stanowiących nośniki utworów audiowizualnych w zakresie, w którym prawa autorskie do utworów audiowizualnych oraz prawa pokrewne do wideogramów na polu reemisji przysługują nadawcy i są zestawione w jego własnym programie] (sygn. akt DWIM.PZ-006/1-1/12)
  Data dodania 21.08.2013 | Postanowienie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 21 czerwca 2013 roku Pobierz plik | 93 KB
 • Postanowienie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie z wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP, Związek Artystów Scen Polskich ZASP, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Związek Producentów Audio-Video ZPAV, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Związek Artystów Wykonawców STOART oraz Stowarzyszenie Aktorów Filmowych i Telewizyjnych SAFT o zatwierdzenie Tabeli stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych oraz z wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” o zatwierdzenie Tabel wynagrodzeń na polu eksploatacji odtwarzanie utworów (sygn. akt DWIM.PZ-006/1-5/12)

  Informację sporządził/a: Maria Andrzejewska

  Data dodania 17.10.2013 | Postanowienie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 10 lipca 2013 roku Pobierz plik | 714 KB
1-10 z 34
Ostatnia aktualizacja - 18.05.2023 o godz. 13:53 przez Paulina Czubak