Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Wyniki kontroli POIiŚ


Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post aneksu nr 6 z 19.02.2021 r. do umowy nr WZP.273.1.2019 z 25.01.2019 r. na „Wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Formularz kończący kontrolę w trybie ex ante postępowania na roboty budowlane i prace konserwatorskie przy kontynuacji remontu konserwatorskiego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 26.02.2020 r. do umowy nr 17/2019 z dnia 28.02.2019 r. w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii” nr POIS.08.01.00-00-1080/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post aneksu nr 7 z 23.10.2020 r. do umowy nr 361/2018 z 23.11.2018 r. na Obiekt dawnej Cechowni – wykonanie prac budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w trybie ex aneksu nr 4 z 24.02.2021 r. dla umowy nr 513/2018 z 11.05.2018 r. na „Budowę organów piszczałkowych dla NOSPR – zaprojektowanie, budowa i montaż”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia aneksu nr 1 z dnia 26 maja 2020 r. do umowy nr 5-S-2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. w ramach projektu pn. „Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” nr POIS.08.01.00-14-0007/16

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola procedury zawarcia aneksu nr 1 z dnia 2 czerwca 2020 r. do umowy nr 3-S-2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. w ramach projektu pn. „Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” nr POIS.08.01.00-14-0007/16

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 3 z dnia 08.02.2020 r. do umowy nr OMA.073.1.2019 z dnia 30.09.2019 r. na „Modernizację Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 2 z dnia 15.12.2020 r. do umowy nr 17/2019 z dnia 28.02.2019 r. w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno- Edukacyjnego Dom Utopii” nr POIS.08.01.00-00-1080/16.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola aneksu nr 3 z 2.11.2020 r. do umowy nr ZP/1/2019 z 21.01.2019 r. Muzeum Narodowego w Lublinie POIS.08.01.00-00- 0073/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia aneksu nr 2 z dnia 29.04.2020r. do umowy nr 46/01/2019/RZ z dnia 21.01.2019r. w ramach projektu pn. „Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich - Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji” nr POIS.08.01.00-00-0015/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post aneks nr 5 z 12.01.2021 r. do umowy nr. WZP.273.1.2019 z 25.01.2019 r. na „Wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr XII z dnia 26.11.2020 r. do umowy z dnia 17 października 2018 r. na „Prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniem ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 10 (82/2020) z dnia 16.10.2020 r. zawartego do umowy nr 100/2018 z dnia 24.10.2018 r. na „Realizację robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 11 (119/2020) z dnia 14.12.2020 r. zawartego do umowy nr 100/2018 z dnia 24.10.2018 r. na „Realizację robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 12 (125/2020) z dnia 18.12.2020 r. zawartego do umowy nr 100/2018 z dnia 24.10.2018 r. na „Realizację robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne/p>

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post aneksu nr 8 z 11.02.2021 r. do umowy nr 361/2018 z 23.11.2018 r. na Obiekt dawnej Cechowni – wykonanie prac budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Wyniki kontroli aneksu nr 1 z 9.12.2020 r. do umowy nr ASP-ZP-4/2020 na dostawę i montaż systemu elektroakustycznego.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Wyniki kontroli aneksu nr 1 z 1.12.2020 r. do umowy nr ASP-ZP-5/II/2020 na zakup krzeseł tapicerowanych.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 5 z dnia 5.06.2020 r. do umowy Nr 27/2018/X z dnia 20 marca 2018 r. w ramach projektu „Wykonanie remontu konserwatorskiego i modernizacji ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” nr POIiŚ.08.01.00-00-1079/16

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 6 z dnia 31.08.2020 r. do umowy Nr 27/2018/X z dnia 20 marca 2018 r. w ramach projektu „Wykonanie remontu konserwatorskiego i modernizacji ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” nr POIiŚ.08.01.00-00-1079/16

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 7 z dnia 30.11.2020 r. do umowy Nr 27/2018/X z dnia 20 marca 2018 r. w ramach projektu „Wykonanie remontu konserwatorskiego i modernizacji ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” nr POIiŚ.08.01.00-00-1079/16

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Wyniki kontroli ex post aneksu nr 1 z 1.12.2020 r. do umowy nr 24/DAG/R/19 z 30.05.2019 r. na usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn. Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej POIS.08.01.00-00-0094/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 , z późn. zm.) na „Stworzenie dzieła artystycznego -  scenariusza i artystycznego wykonania wystawy „Archiwum Opowieści Teatralnych” dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 1 (CPV: 92312200-3)”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn Młyn Kultury – Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej POIS.08.01.00-00-0150/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 1009/16 „Pałac w Muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola ex post umowy nr 29/G/2019 z 17.07.2019 r. - Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. Etap I.

Informacja wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp na „Kompleksowe przygotowanie treści multimedialnych do audioprzewodników w Muzeum Książąt Czartoryskich” (nr sprawy EPZP- 271-25/20)

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola procedury Aneksu nr 1 z dnia 09.10.2020 r. do umowy nr T.OR.KA.2013.02.2020 z dnia 10.06.2020 r. na wykonanie wystawy stałych Centrum Edukacji Tradycji w Ujeżdżalni i Oranżerii Muzeum Zamku w Łańcucie, obejmujące wykonanie scenografii wystaw wraz z elementami wystroju wnętrz, dostawę sprzętu i wyposażenia w sprzęt multimedialnego wraz z instalacją aplikacji systemu sterowania oraz wykonanie kontentów i prezentacji multimedialnych”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 2 z dnia 17.05.2021 r. do umowy nr T.OR.KA.2013.02.2020 z dnia 10.06.2020 r. na wykonanie wystawy stałych Centrum Edukacji Tradycji w Ujeżdżalni i Oranżerii Muzeum Zamku w Łańcucie, obejmujące wykonanie scenografii wystaw wraz z elementami wystroju wnętrz, dostawę sprzętu i wyposażenia w sprzęt multimedialnego wraz z instalacją aplikacji systemu sterowania oraz wykonanie kontentów i prezentacji multimedialnych.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola procedury zawarcia aneksu nr 3 z dnia 7 stycznia 2021 r. do umowy nr 01/2019 z dnia 20 lutego 2019r. na roboty budowlane (umowa zawarta została z firmą Inter SAS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 36 lok. 60, NIP: 525-23-43-707).

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp na „Kompleksowe przygotowanie treści multimedialnychdo audioprzewodników w Muzeum Książąt Czartoryskich” (nr  sprawy EPZP- 271-25/20)

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 4 do umowy nr T-OR-KA-201/04/2018 z dnia 07.06.2018 r. na pełnienie funkcji Inżyniera
kontraktu

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 3 z dnia 10.03.2021 r. do umowy nr T-OR-KA-201/04/2018 z dnia 07.06.2018 r. na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Wystąpienie pokontrolne Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu

Wystąpienie pokontrolne

Informację sporządził/a: Andrzej Szlonzak


Wyniki kontroli w trybie ex ante postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania „Przebudowa i remont budynków Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu”, oznaczenie postępowanie PZP.01.04.202006.2021.

Wystąpienie pokontrolne

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 4 z dnia 20.04.2021 r. do umowy nr OMA.073.1.2019 z dnia 30.09.2019 r. na „Modernizację Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Wyniki kontroli w trybie ex post aneksu nr 2 z 1.04.2021 r. do umowy nr 56/2019 z 27.03.2019 r. dla projektu „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Wyniki kontroli ex post aneksu nr 4 z 16.02.2021 r. do umowy nr 150/BN/2018 z 9.08.2018 r. w ramach projektu „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 14.05.2019 r. do umowy z dnia 15.11.2018 r. nr 2018/U/0248/273/POiŚ w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja Pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” nr POIS.08.01.00-00-1025/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Wyniki kontroli ex post aneksu nr 3 z 9.12.2020 r. do umowy nr ASPUE/ 3/2018 z 25.09.2018 r. na „Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i renowacji Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”.

Informacja o wynikach kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex post w ramach projektu „Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu” POIS.08.01.00- 00-0091/17: - aneks nr 1 z 21.03.2017 r. umowa nr 3/G/2017 z 10.01.2017 r. na usługi projektowe (projekt koncepcyjny i wykonawczy wystawy stałej - bez zastrzeżeń..

Informacja o wynikach kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex post w ramach projektu „Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu” POIS.08.01.00- 00-0091/17: - aneks nr 1 z 30.03.2017 r. umowa nr 4/G/2017 z 12.01.2017 r. na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej kapitalnego remontu oraz modernizacji budynku głównego Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu - bez zastrzeżeń.

Informacja o wynikach kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia aneksu 4 z dnia 30 marca 2021r. do umowy nr 4/2019/PZP z dnia 15.07.2019r., której przedmiotem jest Wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych oraz rozbudowy budynku wystawowego Centralnego Okręgu Przemysłowego w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” o numerze POIS.08.01.00-00-0096/17

Informacja o wynikach kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola aneksu nr 4 z dnia 23 października 2020r. do umowy nr 70/02/2020/RZ z dnia 25.02.2020r., której przedmiotem jest dostawa druków offsetowych materiałów promocyjnych w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-0015/17

Informacja o wynikach kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 7 z dnia 31.03.2021 r. do umowy nr 17/2018 z dnia 15.03.2018 r. na „Zarządzanie projektem pn. "Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne" w zakresie doradztwa prawnego, finansowego i technicznego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 8 z dnia 10.06.2021 r. do umowy nr 17/2018 z dnia 15.03.2018 r. na „Zarządzanie projektem pn. "Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne" w zakresie doradztwa prawnego, finansowego i technicznego

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 26.02.2021 r. do umowy nr 7/2021 z dnia 28.01.2021 r. na dostawę i montaż wyposażenia: sprzęt AGD

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 30.10.2020 r. do umowy nr 83/2020 z dnia 4.05.2020 r. na dostawę i montaż wyposażenia: meble biurowe, archiwizacyjne, kuchenne, stylizowane i dziecięce, tkaniny, dodatkowe wyposażenie sanitariatów, system identyfikacji wizualnej w zakresie części 3 zamówienia

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 30.10.2020 r. do umowy nr 20/2020 z dnia 10.04.2020 r. na dostawę i montaż wyposażenia: meble biurowe, archiwizacyjne, kuchenne, stylizowane i dziecięce, tkaniny, dodatkowe wyposażenie sanitariatów, system identyfikacji wizualnej w zakresie części 4 zamówienia

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Narodowe Centrum Kultury Filmowej - rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź” w Łodzi” nr POIS.08.01.00-00-1013/16

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 18.03.2021 r. zawartego do umowy nr 472/DIM/PN/2020 z dnia 18.12.2020 r. na „Dostawę systemu informacji audiowizualnej, cyfrowego znakowania przestrzeni Digital Signage

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej” nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post aneksu nr 7 z 30.06.2021 r. do Umowy nr WZP.273.1.2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. dla projektu „Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej” nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola aneksu 1 z dnia 28 kwietnia 2021r. do umowy nr 02/2019 z dnia 7 maja 2019 r., która dot. kompleksowej obsługi sprawozdawczoksięgowej projektu nr POIS.08.01.00-00-1005/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne/p>

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 4 z dnia 14.05.2021 r. do umowy nr 90/2020 z dnia 28.10.2020 r. na „Dostawę i montaż wyposażenia: sprzęt elektroniczny, oświetleniowy, elektroakustyczny i multimedialny wraz z opracowanie wsadów merytorycznych do multimediów i audioprzewodników, meble oraz tekstylia” w zakresie części 1 zamówienia.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola ex-post aneksu nr 5 z dnia 11 stycznia 2021r. do umowy nr BR-VII- 2122-1-19 z dnia 28.03.2019r. w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00- 1058/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post aneksu nr 1 z 01.03.2021 r. do umowy nr 220.2021 z 09.02.2021 r. na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Muzeum Hutnictwa w Chorzowie – wyposażenie gastronomiczne. dla projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17- 00.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-post aneksu z dnia 29 marca 2019r. do umowy nr ITM- 2/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w ramach projektu nr POIS.08.01.00- 00-1019/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola ex-post aneksu nr 1 z dnia 15 lutego 2021 r. do umowy nr MOB.D.271.1pn.2020 z dnia 29.01.2021r. w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-034/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Wyniki kontroli ex post aneksu nr 12 z 16.03.2021 r. do umowy nr 0334/18 z 11.05.2018 r. dla projektu „Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne” POIS.08.01.00-00-0006/16.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 22.03.2021 r. do umowy nr 11/02/DRWW/2021-A z dnia 19.02.2021 r. na dostawę 35 lamp industrialnych wraz ze źródłami światła LED (70 sztuk)

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 24.02.2021 r. do umowy nr 12/02/DAG/2021-A z dnia 23.02.2021 r. na zakup videowall wraz z zestawem nagłośnienia

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 2 z dnia 26.03.2021 r. do umowy nr 12/02/DAG/2021-A z dnia 23.02.2021 r. na zakup videowall wraz z zestawem nagłośnienia

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 02.04.2021 r. do umowy nr 06/03/DAG/2021-A z dnia 22.03.2021 r. na dostawę wyposażenia - mebli do przestrzeni biurowych, socjalnych, edukacyjnych oraz wypoczynkowych udostępnianych zwiedzającym – na potrzeby projektu – zamówienie udzielane w częściach: część I meble socjalne i biurowe

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej” nr POIS.08.01.00-00-0008/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex ante postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 r., poz. 1129) na „Dostawę i montaż foteli oraz dostawę krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie”.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola ex-post aneksu nr 2 z dnia 29 czerwca 2021 r. do umowy z dnia 13 września 2019r. na nadzór inwestorski i nadzór autorski nad rozbudową Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina o Salę Koncertową w ramach projektu POIS.08.01.00-00-1005/17

Informacja o wyniku kontroli.

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post dla umowy nr 28.2021 z 02.02.2021 r. na wykonanie wystawy stałej Muzeum Hutnictwa w Chorzowie w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17-00.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post dla aneksu nr 4 z 13.05.2021 r. do umowy nr 196/2019 z 10.07.2019 r. „Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu - Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 13 (23/2021) z dnia 15.02.2021 r. zawartego do umowy nr 100/2018 z dnia 24.10.2018 r. na „Realizację robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 14 (51/2021) z dnia 31.03.2021 r. zawartego do umowy nr 100/2018 z dnia 24.10.2018 r. na „Realizację robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”;

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola ex-post aneksu nr 3 z dnia 30 września 2021 r. do umowy z dnia 13 września 2019r. na nadzór inwestorski i nadzór autorski nad rozbudową Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina o Salę Koncertową w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1005/17

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki” nr projektu POIS.08.01.00-00-0046/16.

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post aneksu nr 3 z 31.12.2020 r. i aneksu nr 4 z 1.04.2021 r. do umowy nr 11/01/2020/UM z 15.01.2020 r. na wykonanie na podstawie pracy konkursowej dokumentacji projektowej wystawy stałej Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej” nr POIS.08.01.00-00-0008/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu z dnia 15.04.2021 r. zawartego do umowy nr DAM-283-4/20 z dnia 29.12.2020 r. na „Stworzenie dzieła artystycznego - scenariusza i artystycznego wykonania wystawy „Archiwum Opowieści Teatralnych” dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 1 (CPV: 92312200-3)”.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 5 z dnia 24.06.2021 r. do umowy nr 06/03/DAG/2021-A z dnia 22.03.2021 r. na dostawę wyposażenia - mebli do przestrzeni biurowych, socjalnych, edukacyjnych oraz wypoczynkowych udostępnianych zwiedzającym – na potrzeby projektu – zamówienie udzielane w częściach: część I meble socjalne i biurowe

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej” nr POIS.08.01.00-14-003/16.

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post aneksu nr 5 z 25.06.2021 r. do umowy nr 150/BN/2018 z 9.08.2018 r. projekt „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej” POIS.08.01.00-14-0003/16.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola ex-post dokumentacji postępowania polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w ramach realizacji objętej pracami konserwatorsko-remontowymi elewacji i stolarki okiennej w budynku Dworu Mieszczańskiego. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1019/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego” nr POIS.08.01.00-00- 0040/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 5 z dnia 1.07.2021 r. do umowy nr OMA.073.1.2019 z dnia 30.09.2019 r. na „Modernizację Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego” nr POIS.08.01.00-00- 0040/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 3 z dnia 1.07.2021 r. do umowy OMA.073.2.2019 z dnia 2.10.2019 r. na Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Wyniki kontroli w trybie ex post aneksu nr 5 z 6.07.2021 r. do umowy nr 56/2019 z 27.03.2019 r. dla projektu „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo”.

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 26.11.2019 r. do umowy nr F.272.9.2019/PR z dnia 15.10.2019 r. w ramach projektu „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach” POIŚ.08.01.00-00-0009/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 4.08.2020 r. do umowy nr F.272.57.2020/PR z dnia 21.05.2020 r. w ramach projektu „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach” POIŚ.08.01.00-00-0009/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola ex-post aneksu nr 5 z dnia 16 lipca 2021r. do umowy nr 4/2019/PZP z dnia 15.07.2019r. w ramach projektu nr POIS.08.01.00- 00-0096/17

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola ex-post aneksu nr 4 z dnia 20 listopada 2020r. do umowy nr BR-VII-2122-1-19 z dnia 28.03.2019r. w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1058/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Wyniki kontroli w trybie ex post aneksów nr 4 i 5 do umowy z 27.09.2017 r. Zarządzanie całością zadań mających za cel realizację projektu oraz aneksu nr 6 do umowy z 27.09.2017 r. Zarządzanie całością zadań mających za cel realizację projektu „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice - Czyżyny wraz z adaptacja na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie” POIS.08.01.00-00-1093/16-00.

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu „Stajnie Pegaza. Konserwacja i remont Stajni Kubickiego na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Adaptacja obiektu do potrzeb ekspozycyjnych i edukacyjnych wraz z wprowadzeniem rozwiązań efektywnych energetycznie” nr projektu POIS.08.01.00- 1018/17-00.

Wyniki kontroli w trybie ex post aneksu nr 1 z 24.02.2021 r. i aneksu nr 2 z 21.06.2021 r. do umowy nr 179/11/2019/K z 14.11.2019 r. na promocję projektu pn. „Stajnie Pegaza. Konserwacja i remont Stajni Kubickiego na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Adaptacja obiektu do potrzeb ekspozycyjnych i edukacyjnych wraz z wprowadzeniem rozwiązań efektywnych energetycznie” nr projektu POIS.08.01.00- 1018/17-00. Kontrola bez zastrzeżeń.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0164/17 „Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 8 z dnia 14.05.2021 r. do umowy nr 2/2018 z dnia 3.10.2018 r. na „Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego”:

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0164/17 „Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 9 z dnia 30.07.2021 r. do umowy nr 2/2018 z dnia 3.10.2018 r. na „Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego”:

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0164/17 „Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 10 z dnia 27.09.2021 r. do umowy nr 2/2018 z dnia 3.10.2018 r. na „Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego”:

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola ex-post dokumentacji postępowania na usługi społeczne, których przedmiotem jest kompleksowa obsługa prawna świadczona dla Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku w związku z realizacją projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku” o numerze POIS.08.01.00-00-0041/17

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola ex-post procedury zawarcia aneksu nr 5 z dnia 25 sierpnia 2021 r. do umowy nr 01/2019 z dnia 20 lutego 2019r. na roboty budowlane. Kontrola w ramach projektu pn. „Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina o Salę Koncertową” o numerze POIS.08.01.00-00- 1005/17

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 4 z dnia 4.08.2021 r. do umowy nr TOR- KA201/04/2018 z dnia 07.06.2018 r. na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0164/17 „Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 2 z dnia 21.04.2021 r do umowy nr 1/2020 z dni 11.02.2020 r. na „Dokończenie prac związanych z rozbudową budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0164/17 „Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 2 z dnia 21.04.2021 r do umowy nr 1/2020 z dni 11.02.2020 r. na „Dokończenie prac związanych z rozbudową budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0164/17 „Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 3 z dnia 24.05.2021 r. do umowy nr 1/2020 z dni 11.02.2020 r. na „Dokończenie prac związanych z rozbudową budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0164/17 „Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 4 z dnia 29.07.2021 r. do umowy nr 1/2020 z dni 11.02.2020 r. na „Dokończenie prac związanych z rozbudową budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0164/17 „Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 5 z dnia 24.09.2021 r. do umowy nr 1/2020 z dni 11.02.2020 r. na „Dokończenie prac związanych z rozbudową budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 2 z dnia 29.01.2021 r. do umowy nr 25/2020 z dnia 29.04.2020 r. na „Dostawę i montaż wyposażenia: meble biurowe, archiwizacyjne, kuchenne, stylizowane i dziecięce, tkaniny, dodatkowe wyposażenie sanitariatów, system identyfikacji wizualnej” w zakresie części 5 zamówienia.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola procedury zawarcia Aneks nr 3 z dnia 29.10.2021 r. do Umowy nr IMI-RIN.042.4.1.2020.MR z dnia 14.07.2020 r. na „Renowację zespołu parkowo – pałacowego w Żorach – Baranowicach – Etap I”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego” nr POIS.08.01.00-00- 0040/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 6 z dnia 5.07.2021 r. do umowy nr OMA.073.1.2019 z dnia 30.09.2019 r. na „Modernizację Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 11.06.2021 r. do umowy nr 05/03/DAG/2021-A z dnia 22.03.2021 r. na dostawę mebli do holu wejściowego, szatni w willi zlokalizowanej w Łódzkim Parku Kultury Miejskiej (dawniej skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej – część VII zamówienia

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 20.07.2021 r. do umowy nr 01/06/DPW/2021-A z dnia 17.06.2921 r. na stworzenie 5 aplikacji interaktywnych oraz wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania treścią na potrzeby wystawy stałej

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 2 z dnia 18.08.2021 r. do umowy nr 01/06/DPW/2021-A z dnia 17.06.2921 r. na stworzenie 5 aplikacji interaktywnych oraz wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania treścią na potrzeby wystawy stałej

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 3 z dnia 02.09.2021 r. do umowy nr 01/06/DPW/2021-A z dnia 17.06.2921 r. na stworzenie 5 aplikacji interaktywnych oraz wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania treścią na potrzeby wystawy stałej

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 22.03.2017 r. do umowy z dnia 27.01.2017 r. w ramach projektu „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim” nr POIŚ.08.01.00-00-00-0098/17”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola ex-post procedury zawarcia aneksu nr 1 z dnia 7 kwietnia 2020r. do umowy nr AG.370.3.2018 z dnia 18.10.2018r., która dotyczy kompleksowej obsługi prawnej świadczonej dla Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-0041/17

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku przy ul. Okólnik 2 w Warszawie Etap II – stan wykończeniowy”. Umowa nr 2021/U/81/Rb/W/273/POiŚ zwarta w dniu 11.03.2021 r. na kwotę 8.070.000,00 zł brutto w ramach projektu POIŚ.08.01.00-00-1025/17 pt. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 1009/16 „Pałac w Muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post postępowania przeprowadzonego na podstawie rozeznania rynku zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” na wykonanie prac konserwatorskich niepolichromowanych partii ścian w Izbie Stołowej Górnej w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach,

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola aneksu nr 7 z dnia 3 września 2021 r. do umowy nr 01/2019 z dnia 20 lutego 2019r. na roboty budowlane. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1005/17

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu POIS.08.01.00-00-1069/16

Informacja o wyniku kontroli w trybie ex post postępowania na roboty budowlane i prace konserwatorskie przy kontynuacji remontu konserwatorskiego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu, umowa nr 388/2021 z 24.06.2021 r.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola aneksu nr 8 z dnia 22 października 2021 r. do umowy nr 01/2019 z dnia 20 lutego 2019r. na roboty budowlane. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1005/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola ex-post aneksu nr 4 z dnia 30.11.2021 r. do umowy z dnia 13 września 2019r. na nadzór inwestorski i nadzór autorski nad rozbudową Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina o Salę Koncertową w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1005/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu

Wyniki kontroli ex post aneksu nr 1 z 19.05.2021 r i aneksu nr 3 z 28.09.2021 r. do umowy nr 0114/21 z 28.04.2021 r. projekt Krzysztofory od nowa – muzeum kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego POIS.08.01.00-00-0006/16.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-post aneksu nr 1 z dnia 30 czerwca 2020r. do umowy nr BR-VII-2122-11-18 z dnia 28 czerwca 2018r. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1058/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 2.12.2019 r. do umowy nr 2019/U/1169/D/W/POIŚ z dnia 21.10.2019 r. w ramach projektu „MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina” POIŚ.08.01.00-14-0008/16

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 9.08.2020 r. do umowy nr 2020/453/D/W/273/POIŚ z dnia 3.07.2020 r. w ramach projektu „MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina” POIŚ.08.01.00-14-0008/16

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola ex-post aneksów nr 2-4 do umowy nr BR-VII-2122-11-18 z dnia 28 czerwca 2018r. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00- 00-1058/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Narodowe Centrum Kultury Filmowej - rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź” w Łodzi” nr POIS.08.01.00-00-1013/16

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 2 z dnia 15.11.2021 r. zawartego do umowy nr 084/NCKF/PN/2021 z dnia 14.06.2021 r. na dostawę z montażem sufitów podwieszanych i oświetlenia na potrzeby wystawy Kino Polonia w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post aneksów nr 1 z 14.11.2019 r., nr 2 z 15.10.2020 r., nr 3 z 11.06.2021 r. do umowy nr 1123.2018 z 5.07.2018 r. na działania promocyjne i informacyjne oraz aneksu nr 1 z 7.09.2021 r. do umowy nr 751.2021 z 8.06.2021 r. na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia (meble) w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17-00.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zabezpieczenie placu budowy i kontynuacja rozbudowy, budowy i remontu Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku” – umowa nr AG.372.1.2021.MS z dnia 16.07.2021 r. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-0041/17

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w trybie ex post umowy nr 141/11/2021 z 30.11.2021 r. na dostawę wibrafonu koncertowego 4-oktawowego marki Adams z futerałem / pokrowcem wraz z przeniesieniem praw własności na rzecz NOSPR.

Informacja o wyniku kontroli postępowania

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-post aneksu nr 6 z dnia 28 czerwca 2021r. do umowy nr BR-VII-2122-1-19 z dnia 28.03.2019r. w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1058/16.

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola ex-post aneksu nr 7 z dnia 8 października 2021r. do umowy nr BR-VII-2122-1-19 z dnia 28.03.2019r.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola projektu aneksu do umowy nr 1/U/Inw/COO-POIIŚ/2020 z 6.05.2020 r.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej” nr POIS.08.01.00-00-0008/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu (drugi aneks) z dnia 30.08.2021 r. zawartego do umowy nr DAM-283-4/20 z dnia 29.12.2020 r. na „Stworzenie dzieła artystycznego - scenariusza i artystycznego wykonania wystawy „Archiwum Opowieści Teatralnych” dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 1 (CPV: 92312200-3)”.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola Aneksu nr 1 z dnia 4.10.2021 r. na „Przebudowę i modernizację pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku przy ul. Okólnik 2 w Warszawie Etap II – stan wykończeniowy” w ramach Umowy nr 2021/U/81/Rb/W/273/POiŚ zwartej w dniu 11.03.2021 r. na kwotę 8.070.000,00 zł brutto w ramach projektu POIŚ.08.01.00-00-1025/17 pt. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie”.

Formularz kończący kontrolę.

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola aneksu nr 10 z dnia 29.10.2021r. do umowy nr 01/2019 z dnia 20.02.2019r. na roboty budowlane. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1005/17.

Formularz kończący kontrolę.

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola aneksu nr 11 z dnia 30.11.2021r. do umowy nr 01/2019 z dnia 20.02.2019r. na roboty budowlane. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1005/17

Formularz kończący kontrolę.

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrole realizowane w ramach programu POIiS

Kontrola ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zabezpieczenie placu budowy i kontynuacja rozbudowy, budowy i remontu Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku” – umowa nr AG.372.1.2021.MS z dnia 16.07.2021r. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-0041/17

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Akademickie Centrum Designu na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej” nr POIS.08.01.00-00-1033/16

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 r., poz. 1129, późn. zm.), w związku z art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych na „Dostawę oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post aneksu nr 7 z 21.02.2022 r. do umowy nr 196/2019 z 10.07.2019 r. - Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem dla projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Wynik kontroli w trybie ex-ante dokumentacji postępowania „Dostawa aranżacji wystawy stałej wraz z wyposażeniem w multimedia dla trasy turystycznej w Kopalni Soli Bochnia”, projekt „Wprowadzenie unikatowej oferty kulturalno-edukacyjnej na udostępnionej trasie turystycznej w Kopalni Soli Bochnia - Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO” POIS.08.01.00-00-1078/16.

Wyniki kontroli ex ante

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17.

Wyniki kontroli aneksu nr 6 z 24.11.2021 r. do umowy nr 196/2019 z 10.07.2019 r. „Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17-00.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-post w ramach projektu „Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu” POIS.08.01.00- 00-0091/17 – umowa nr 21-G-2021 z 30.07.2021 r. „Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej”.

Informacja o wynikach kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Narodowe Centrum Kultury Filmowej - rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź” w Łodzi” nr POIS.08.01.00-00-1013/16

Formularz kończący kontrolę ex post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niegraniczonego na wykonanie aranżacji wystawy Kino Polonia oraz przestrzeni na cele obsługi odwiedzających wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego, oprogramowania i systemu zarządzania ekspozycją

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola aneksu 1 z dnia 8.11.2021r. do umowy nr 6/2021 z dnia 29.09.2021r., której przedmiotem jest produkcja filmów reklamowych będących częścią kampanii wizerunkowej nowo powstałego Centrum Folkloru Polskiego w Otrębusach.

Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1016/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik

Ostatnia aktualizacja - 16.05.2022 o godz. 06:59 przez Jan Jabłoński