Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Wyniki kontroli POIiŚ

2024.07.15

Wyniki kontroli aneksu nr 1 z dnia 31.12.2018 r.  do umowy nr 66/DAG/R/17 z dnia 17.11.2017 r. na „Pełnienie nadzoru autorskiego nad projektami wykonawczymi w zakresie dostaw i montażu sprzętu i wyposażenia niezbędnych do realizacji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1.”

Informację sporządził/a: Katarzyna Dudzińska


2024.06.27

Wyniki kontroli aneksu nr 1 z dnia 31.12.2018 r. do umowy nr 19/MN/RM/R/2018 z dnia 07.02.2018 r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi informacji i promocji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1.”

Informację sporządził/a: Katarzyna Dudzińska


2024.06.27

Wyniki kontroli aneksu nr 1 z dnia 31.12.2018 r.  do umowy nr 65/DAG/R/17 z dnia 17.11.2017 r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zarządzenie Projektem i świadczenie kompleksowych usług doradztwa technicznego Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1.”

Informację sporządził/a: Katarzyna Dudzińska


2024.06.26

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego kończąca kontrolę ex-post aneksu nr 2 z dnia 20 października 2023 r. do umowy o licencje na wykorzystanie fragmentów filmów

Informację sporządził/a: Katarzyna Hermann


2024.05.08

Kontrola ex-post Aneks nr 2 z dnia 23 września 2020 r. do umowy nr 2020/U/468/RB/W/273/POIŚ z dnia 21 lipca 2020 r. na „Przebudowę (modernizację) i dostosowanie do obowiązujących przepisów patia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina”

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


2024.05.08

Kontrola ex-post Aneks nr 4 z dnia 2 grudnia 2020 r. do umowy nr  2020/U/468/RB/W/273/POIŚ z dnia 21 lipca 2020 r. na „Przebudowę (modernizację) i dostosowanie do obowiązujących przepisów patia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina”.

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


2024.04.02

Wyniki kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. „Dostawa narzędzi dla potrzeb projektu pn. Akademickie Centrum Designu na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej” nr KBZ.261.62.2022 zakończonego zawarciem w dniu 22.12.2022 r. umowy nr 19/XII-2022 oraz umowy nr 20/XII-2022”

Informację sporządził/a: Katarzyna Dudzińska


2024.03.21 

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego kończąca kontrolę ex-post aneksu nr 5 do umowy nr BR-VII-2122-11-18 zawartej dnia 28 czerwca 2018 r., w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu”

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Katarzyna Hermann


2024.03.14

Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post Aneksu nr 1 z dnia 31.03.2020 r. zawartego do umowy nr PR.263.1.2019 z dnia 08.07.2019 r. na „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Marek Stompel


2024.03.14

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Renowację zespołu parkowo – pałacowego w Żorach – Baranowicach – Etap I” – Porozumienie z dnia 15.11.2023 r. do umowy RIN.042.4.1.2020.MR z dnia 14.07.2020 r.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


2024.03.07

Kontrola aneksu nr 1  z 27.11.2023 r. do umowy nr 535/2023 z 23.11.2023r. na „Dostawę wyposażenia część III – wyposażenie czytelnio kawiarni, zaplecza konferencyjnego oraz strefy socjalnej”, projekt „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2024.03.07

Kontrola aneksu nr 1  z 27.11.2023 r. do umowy nr 457/2023 z 7.11.2023r. na „Dostawę i montaż wyposażenia do budynku muzeum przy ul. 3 Maja 19 – meble na wymiar - Część 3 - Dostawa i montaż mebli pod zabudowę - zabudowa pomieszczeń reprezentacyjnych”, projekt „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2024.03.07

Kontrola aneksu nr 1  z 27.11.2023 r. do umowy nr 442/2023 z 7.11.2023r. na „Dostawę i montaż wyposażenia do budynku muzeum przy ul. 3 Maja 19 – meble na wymiar - Część 2 - Dostawa i montaż mebli pod zabudowę - zabudowa pomieszczeń warsztatowych i technicznych”, projekt „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2024.03.06

Formularz kończący kontrolę ex-post Zmiany z dnia 20.03.2018 r. do umowy BR-VII-2122-3-17 na „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Marek Stompel


2024.03.01

Kontrola aneksu nr 2  z 5.12.2023 r. oraz aneksu nr 3 z 18.12.2023r. do umowy nr 119/2023 z 20.03.2023 r. na „Rewitalizację obszaru Sztolni Królowa Luiza zlokalizowanego przy ulicy Wolności w Zabrzu – Odbudowa, przebudowa, rozbudowa budynku 7a”, projekt „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2024.02.20

Formularz kończący kontrolę ex-post aneksu nr 8 do umowy BR-VII- 2122-1-19 na „Przebudowę wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu”

Informację sporządził/a: Marek Stompel


2024.02.19 

Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn.: „Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych” POIS.08.01.00-00-1058/16

Informację sporządził/a: Marek Stompel


2024.02.19

Kontrola aneksu nr 1 z 27.11.2023 r. do umowy nr 499/2023 z 15.11.2023 r. na montaż śniegołapów na dachu warsztatu elektrycznego w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2024.02.13

Wyniki kontroli aneksu nr 1 z dnia 12.09.2023 r. zawartego do umowy nr 122/WA/TP/2023/C z dnia 26.05.2023 r. na „Sukcesywne świadczenie usług poligraficznych wraz z dystrybucją niektórych pozycji asortymentowych oraz montażem banerów na potrzeby „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi”

Informację sporządził/a: Katarzyna Dudzińska


2024.02.08 

Kontrola aneksu nr 2 z 6.12.2023 r. do umowy nr 485/2023 z 20.11.2023 r. na „Dostosowanie istniejących instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, budowlanych związanych z planowanym wyposażeniem pomieszczeń wraz z izolacją ścian fundamentowych i pracami wykończeniowymi”

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2024.02.05

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie remontu konserwatorskiego i modernizacji ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”– Aneks nr 9 z dnia 28 lipca 2021 r. oraz Porozumienie z dnia 11 kwietnia 2023 r. do umowy Nr 27/2018/X z dnia 20 marca 2018 r.

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


2024.02.02

Kontrola aneksu nr 1 z 14.08.2023 r. do umowy nr 370/2023 z 8.08.2023 r. na dostawę i montaż wyposażenia do budynku muzeum przy ul. 3 maja 19 (wyposażenie do archiwów, magazynów i biblioteki) w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2024.02.01

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego kończąca kontrolę ex-post aneksu nr 3 do umowy nr 15/G/2022 zawartej dnia 28 października 2022 r., w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie rewaloryzacji parku przy dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie.

Informację sporządził/a: Katarzyna Hermann


2024.01.30

Wyniki kontroli aneksu nr 5 z dnia 31.08.2023 r. zawartego do umowy nr 405/NCKF/PN/2021 z dnia 02.12.2021 r. na „Wykonanie aranżacji wystawy Kino Polonia oraz przestrzeni na celu obsługi odwiedzających wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego, oprogramowania i systemu zarządzania ekspozycją”

Wyniki kontroli porozumienia nr 1 z dnia 22.09.2023 r. zawartego do umowy nr 405/NCKF/PN/2021 z dnia 02.12.2021 r. na „Wykonanie aranżacji wystawy Kino Polonia oraz przestrzeni na celu obsługi odwiedzających wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego, oprogramowania i systemu zarządzania ekspozycją”

Informację sporządził/a: Katarzyna Dudzińska


2024.01.23

Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post Aneksu nr 3 z dnia 21.01.2021 r. zawartego do umowy nr PR.263.2.2019 z dnia 08.07.2019 r. na „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post Aneksu nr 5 z dnia 15.06.2021 r. zawartego do umowy nr PR.263.2.2019 z dnia 08.07.2019 r. na „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post Aneksu nr 6 z dnia 23.06.2021 r. zawartego do umowy nr PR.263.2.2019 z dnia 08.07.2019 r. na „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post Aneksu nr 7 z dnia 28.06.2021 r. zawartego do umowy nr PR.263.2.2019 z dnia 08.07.2019 r. na „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”

Informację sporządził/a: Marek Stompel


2024.01.17
Formularz kończący kontrolę ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego UAP/PN/10/2023 na ,,Dostawę sprzętu komputerowego, specjalistycznego sprzętu audio-video oraz urządzeń do modelowania 3D do budynku Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 28” 

Informację sporządził/a: Marek Stompel


2023.12.15
Wynik kontroli ex-post aneksu nr 10 do umowy nr 18/2018 zawartej dnia 7 czerwca 2018 r., w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na  wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z dobudową sali koncertowej do istniejącego budynku wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, instalacjami i sieciami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu.

Informację sporządził/a: Katarzyna Hermann


2023.12.15
Wynik kontroli ex-post aneksu nr 13 do umowy nr 18/2018 zawartej dnia 7 czerwca 2018 r. w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z dobudową sali koncertowej do istniejącego budynku wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, instalacjami i sieciami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu

Informację sporządził/a: Katarzyna Hermann


2023.12.12 
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ust. 1 uPzp na „Renowację zespołu parkowo – pałacowego w Żorach – Baranowicach – Etap III – zagospodarowanie terenu” – Aneks nr 1 z dnia 1.12.2022 r. do umowy RIN.042.4.2O.2020.TW z dnia 1.07.2022 r.

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


2023.11.30
Formularz kończący kontrolę ex-post aneksu nr 1 do Umowy nr 957/NCKF/TP/2022 na „Dostawa systemu audioguide wraz z treściami stanowiącymi uzupełnienie narracyjnej ścieżki zwiedzania Wystawy „Kino Polonia” i dostosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”

Informację sporządził/a: Marek Stompel


2023.11.23
Wyniki kontroli aneksu nr 4 z dnia 31.07.2023 r. zawartego do umowy nr 405/NCKF/PN/2021 z dnia 02.12.2021 r. na „Wykonanie aranżacji wystawy Kino Polonia oraz przestrzeni na celu obsługi odwiedzających wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego, oprogramowania i systemu zarządzania ekspozycją”

Informację sporządził/a: Katarzyna Dudzińska


2023.11.10
Wyniki kontroli ex-post aneksu nr 2 z 22.05.2023 r. do umowy nr 15/G/2022 z 28.10.2022r. na „Rewaloryzację parku w Oddziale Literackim MOZK - Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie”, projekt  - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu POIS.08.01.00-00-0091/17

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2023.11.08
Formularz kończący kontrolę ex-post Aneksu nr 1 do Umowy nr 0480/WKM/WR/2023 na „Dostawę systemu CRM z elementami Marketnig Automation”

Formularz kończący kontrolę ex-post Umowy nr 0480/WKM/WR/2023 na „Dostawę systemu CRM z elementami Marketnig Automation”

Formularz kończący kontrolę ex-post Aneksu nr 1 do Umowy 1007/WINF/PN/2023 na „Dostawę, wdrożenie i uruchomienie aplikacji na urządzenia mobilne umożliwiającej lokalizację użytkownika na planie budynków EC1 oraz narzędzia do analizy ruchu odwiedzających.”

Informację sporządził/a: Marek Stompel


2023.11.03
Wyniki kontroli ex-post aneksu nr 5 z dnia 28.04.2023 r. zawartego do umowy nr 084/NCKF/PN/2021 z dnia 14.06.2021 r. na „Aranżację sufitów - dostawę i montaż sufitów modułowych, oświetlenia ekspozycyjnego wraz z wykończeniem do poziomu sufitów
podwieszanych”

Informację sporządził/a: Katarzyna Dudzińska


2023.11.03
Wyniki kontroli aneksu nr 3 z dnia 17.05.2023 r. zawartego do umowy nr 405/NCKF/PN/2021 z dnia 02.12.2021 r. na „Wykonanie aranżacji wystawy Kino Polonia oraz przestrzeni na celu obsługi odwiedzających wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego, oprogramowania i systemu zarządzania ekspozycją”.

Informację sporządził/a: Katarzyna Dudzińska


2023.10.24
Wyniki kontroli postępowania na „Modernizację instalacji CCTV,SSP oraz SSWiN w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu” – umowa nr 28/G/2021 z 23.11.2021 r. (zamówienie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt. 2 Ustawy Pzp)

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2023.10.24
Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post Umowy nr 13/G/2020 na „Wykonanie stropu wraz ze wzmocnieniem ścian w pomieszczeniu piwnic w budynku głównym Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu”

Informację sporządził/a: Marek Stompel


2023.10.23
Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post Umowy nr 13/G/2020 na „Wykonanie stropu wraz ze wzmocnieniem ścian  w pomieszczeniu piwnic w budynku głównym Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu”

Informację sporządził/a: Marek Stompel


2023.10.17
Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post aneksu nr 6 z dnia 30.09.2022 r. zawartego do umowy nr UAP/40/2019 z dnia 03.09.2019 r. na „Przebudowę i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”

Informację sporządził/a: Katarzyna Dudzińska


2023.10.17
Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post aneksu nr 5 z dnia 17.06.2022 r. zawartego do umowy nr UAP/40/2019 z dnia 03.09.2019 r. na „Przebudowę i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”

Informację sporządził/a: Katarzyna Dudzińska


2023.10.13
Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post aneksu nr 4 z dnia 28.02.2022 r. zawartego do umowy nr UAP/40/2019 z dnia 03.09.2019 r. na „Przebudowę i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”

Informację sporządził/a: Katarzyna Dudzińska


2023.10.09
Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Przebudowa, remont i zakup wyposażenia niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej na cele działalności kulturalnej i edukacji artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu” nr POIS.08.01.00-00- 1068/16

Informację sporządził/a: Katarzyna Dudzińska


2023.10.06
Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na Nadzór inwestorski nad zadaniem „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach – II etap” : - Aneks nr 1 z dnia 04.05.2023 r. do umowy F.272.42.2021/PR z dnia 26.11.2021 r. - Aneks nr 2 z dnia 12.05.2023 r. do umowy F.272.42.2021/PR z dnia 26.11.2021 r.

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


2023.10.05
Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn. „Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach – II etap” – Aneks nr 2 z dnia 12.05.2023 r. do umowy F.272.47.2021/PR z dnia 06.12.2021 r.

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


2023.10.03
Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17-00 – aneksu nr 2 z 15.05.2023 r. i aneksu nr 3 z 15.06.2023 r. - umowa nr 434/2022 z 25.10.2022 r. Rewitalizacja obszaru Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu – budowa strefy parkingowej w obrębie strefy Carnall.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2023.09.26
Wyniki kontroli postępowania na „Przeprowadzenie konserwacji budynku spichlerza tzw. Kuźnicy Grabowskiej w skansenie w Oddziale Literackim Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie” -  zamówienie z wolnej ręki, art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, umowa nr 13/GOSP/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. (sprawa nr 1-WR-2018).

Informacja o wynikach kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2023.09.25
Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn. „Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach – II etap” – Aneks nr 1 z dnia 04.05.2023 r. r. do umowy F.272.47.2021/PR z dnia 06.12.2021 r.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


2023.09.25
Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post Aneksu nr 2 z dnia 04.06.2021 r. oraz Aneksu nr 3 z dnia 15.12.2022 r. dot. umowy nr 7/AM/2018 z dnia 16.11.2018 r. na „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz montaż wraz z intonacją, strojeniem i uruchomieniem nowych organów piszczałkowych oraz zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz montaż szafy organowej w Auli im. Stefana Stuligrosza Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Katarzyna Dudzińska


2023.09.18
Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post Aneksu nr 2 z dnia 21.02.2023 r. oraz Aneksu nr 3 z dnia 29.03.2023 r. dot. umowy nr 14/AM/2022 z dnia 31.10.2022 r. na „Dostawę i montaż 299 szt. foteli teatralnych w salach koncertowych znajdujących się w budynku zabytkowym Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Katarzyna Dudzińska


2023.09.04
Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post Ugody z dnia 20.04.2023 r. zawartej przed Mediatorami Stałymi Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej dot. umowy nr UAP/40/2019 z dnia 03.09.2019 r. na „Przebudowę i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Katarzyna Dudzińska


2023.09.04
Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post Aneksu nr 2 z dnia 09.01.2023 r. do umowy nr PR.262.4.2022 z dnia 09.11.2022 r. na „Dostawę wyposażenia sal edukacyjnych w ramach inwestycji pn.: Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” - Część II – wyposażenie sal edukacyjnych.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Katarzyna Dudzińska


2023.08.18
Formularz kończący kontrolę ex-post aneksów nr 2 i 3 do umowy nr 12/2022 zawartej dnia 14.06.2022r. w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Dostawa specjalistycznych systemów elektroakustycznych, oświetleniowych, multimedialnych, mechaniki scenicznej oraz elementów instalacyjnych i sieciowych na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi.”

Formularz kończący kontrolę (Informacja o wyniku kontroli)

Informację sporządził/a: Marek Stompel


2023.08.16 
Formularz kończący kontrolę ex-post postępowania w trybie z wolnej ręki na „Dostawę elementów rozbudowy technologii scenicznej do Pałacu Dąbskich – siedziby Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu” (Sprawa nr ITM12/2022)

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Marek Stompel


2023.08.16 
Formularz kończący kontrolę ex-post postępowania w trybie z wolnej ręki na „Dostawę elementów rozbudowy technologii scenicznej – zakup konsolety do obsługi dźwięku do Pałacu Dąbskich – siedziby Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Marek Stompel


2023.08.16 
Formularz kończący kontrolę ex-post postępowania w trybie z wolnej ręki na „Dostawę elementów rozbudowy technologii scenicznej do Pałacu Dąbskich – siedziby Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu” (Sprawa nr ITM11/2022)

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Marek Stompel


2023.08.16 
Formularz kończący kontrolę ex-post postępowania w trybie z wolnej ręki na „Dostawę elementów rozbudowy technologii scenicznej do Pałacu Dąbskich – siedziby Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu” (Sprawa nr ITM13/2022)

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Marek Stompel


2023.08.04
Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na  budowę  ogrodzenia wzdłuż ulicy B. Prusa w parku Aleksandria" w ramach zadania na „Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach” – Aneks nr 1 z dnia 12.05.2023 r. r. do umowy F.272.13.2023/PR z dnia 09.03.2023 r.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


2023.08.02
Wyniki kontroli ex-post aneksu nr 11 z 26.11.2020 r. do umowy nr BP 2129.2018 z 12.12.2018 r. na „Rewitalizację i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska – rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa”. Projekt nr POIS.08.01.00-00-0074/17-00. Kontrola bez zastrzeżeń.

Informacja o wynikach kontroli aneksu

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2023.08.02
Wyniki kontroli ex-post aneksu nr 6z 25.09.2020 r. do umowy nr 361/2018 z 23.11.2018 r. na „Obiekt dawnej Cechowni – wykonanie prac budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie oprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17-00 – kontrola bez zastrzeżeń.

Informacja o wynikach kontroli aneksu

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2023.08.02
Kontrola ex post aneksu nr 3 z 9.03.2023 r. do umowy nr 4/VII/B/2019 z 30.07.2019 r. na wykonanie projektu wystawy – bez zastrzeżeń.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2023.07.31
Formularz kończący kontrolę ex-post postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu akustycznego wraz z montażem na Dużą Scenę, budynek Główny, pl. św. Ducha 1 wraz z dostawą interkomu”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Katarzyna Dudzińska


2023.07.27
Kontrola ex post postępowania na dostawę aranżacji wystawy stałej wraz z wyposażeniem w multimedia dla trasy turystycznej w Kopalni Soli Bochnia” umowa nr 3/II/2023 z 27.02.2023 r. – bez zastrzeżeń

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2023.07.11
Kontrola aneksu nr 1 z 31.12.2020 r.  do umowy nr 4/VII/B/2019 z 30.07.2019 r. na wykonanie projektu wystawy w ramach projektu – bez zastrzeżeń.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2023.06.28
Wyniki kontroli ex-post aneksu nr 8 z 17.09.2020 r. i aneksu nr 9 z 21.10.2020 r. do umowy nr BP 2129.2018 z 12.12.2018 r. na „Rewitalizację i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska – rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa”.

Informacja o wynikach kontroli aneksu nr 8 z 17.09.2020 r.
Informacja o wynikach kontroli aneksu nr 9 z 21.10.2020 r.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2023.06.13
Wyniki kontroli ex-post aneksu nr 7 z 30.07.2020 r. do umowy nr BP 2129.2018 z 12.12.2018 r. na „Rewitalizację i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska – rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa”.

Informacja o wynikach kontroli aneksu nr 7 z 30.07.2020 r.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2023.06.06
Wyniki kontroli ex-post aneksów nr 5 z 12.05.2020 r. oraz aneksu nr 6 z 18.05.2020 r. do umowy nr BP 2129.2018 z 12.12.2018 r. na „Rewitalizację i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska – rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa”.

Informacja o wynikach kontroli - nr 5 z 12.05.2020 r.
Informacja o wynikach kontroli - nr 6 z 18.05.2020 r.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2023.06.05
Wyniki kontroli ex post aneksów nr 2 z 23.09.2019 r. oraz nr 3 z 8.10.2019 r. do umowy nr BP 2129.2018 z 12.12.2018 r. „Rewitalizację i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska – rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa”

Informacja o wynikach kontroli - aneks nr 2 z 23.09.2019 r.
Informacja o wynikach kontroli - aneks nr 3 z 8.10.2019 r.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2023.05.29
Kontrola ex-post ANEKSU nr 1 z dnia 5 sierpnia  2020 r. na wykonanie zadania „Wykonanie aranżacji stałej w Muzeum Twierdzy Toruń”, w ramach którego zawarto w dniu 17 marca 2020 r. umowę nr 15/2020 na kwotę 3 705 362,64 zł brutto

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


2023.05.24
Wyniki kontroli ex-post aneksu nr 1 z 21.01.2019 r. do umowy nr 13/2019 z 21.01.2019 r. na wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach Obiektu Prinz Schonaich i Warsztatu Elektrycznego dla projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” nr projektu: POIS.08.01.00-00-0074/17.

Informacja o wynikach kontroli aneksu

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik

Wyniki kontroli ex post aneksu nr 6 z 7.10.2022 r. do umowy nr 513/2018 z 11.05.2018 r. dla projektu „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” POIS.08.01.00-00-1098/16.

Informacja o wynikach kontroli aneksu

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2023.05.22
Wyniki kontroli aneksu nr 4 z 19.02.2020 r. oraz aneksu nr 5 z 15.06.2020r. do umowy nr 361/2018 z 23.11.2018 r. „Obiekt dawnej Cechowni – wykonanie prac budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu dla projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”

Informacja o wyniku kontroli aneksu nr 4
Informacja o wyniku kontroli aneksu nr 5

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2023.05.22
Wyniki kontroli aneksu nr 4 z 27.03.2023 r. do umowy nr 1/U/Inw/COO-POIiŚ/2020 z 6.05.2020 r. na wykonanie robót  budowlanych  wraz z wyposażeniem w ramach  realizacji projektu

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2023.05.19
Kontrola ex-post Aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2022 r. do umowy nr 2022/U/631/RB/W/273 z dnia 14 października 2022 r. na „Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu windy osobowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku UMFC w Warszawie”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


2023.05.18 
Kontrola ex-post Aneksu nr 2 z dnia 4 kwietnia 2022 r. do umowy nr 2021/U/81/RB/W/273/POIŚ z dnia 11 marca 2021 r. na „Przebudowę i modernizację pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku przy ul. Okólnik 2 w Warszawie Etap II – stan wykończeniowy”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


2023.05.16
Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post Aneksu nr 7 z dnia 15.12.2022 r. zawartego do umowy nr UAP/40/2019 z dnia 03.09.2019 r. na „Przebudowę i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Katarzyna Dudzińska


2023.05.08
Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu „Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych” nr POIS.08.01.00-00-1058/16.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2023.05.02
Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Narodowe Centrum Kultury Filmowej - rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź” w Łodzi” nr POIS.08.01.00-00-1013/16

Formularz kończący kontrolę

[Tworca?p=Katarzyna Dudzińska]]


2023.04.28 
Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Narodowe Centrum Kultury Filmowej - rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź” w Łodzi” nr POIS.08.01.00-00-1013/16

Formularz kończący kontrolę

[Tworca?p=Katarzyna Dudzińska]]


2023.04.20
Informacja o wyniku kontroli Aneksu nr 1 z dnia 30.12.2021 r. zawarty do umowy nr BR-X-2-2122-3/21 z dnia 12.10.2021 r. na „Dostawę urządzeń typu książkomat zewnętrzny wraz z montażem w lokalizacjach na terenie miasta Poznania oraz integracją z systemem bibliotecznym Horizon”.

Formularz kończący kontrolę

[Tworca?p=Katarzyna Dudzińska]]


2023.04.13
Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Nadzór inwestorski i autorski nad rozbudową Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie o Salę Koncertową” Sprawa nr 6/P/2019

Formularz kończący kontrolę

[Tworca?p=Katarzyna Dudzińska]]


2023.04.04
Wyniki kontroli ex-post aneksu nr 4 do umowy nr AIN.073.5.2021 z dnia 02.11.2021 r. na „Przebudowę budynku na działce nr ewid. 490/1 w Wiślicy przy ul. Batalionów Chłopskich 2a z dostosowaniem do potrzeb Muzeum Archeologicznego

Formularz kończący kontrolę

[Tworca?p=Katarzyna Dudzińska]]


2023.03.30
Wyniki kontroli ex-post aneksu nr 1 z dnia 02.12.2022 r. zawartego do umowy nr 405/NCKF/PN/2021 z dnia 02.12.2021 r. na „Wykonanie aranżacji wystawy Kino Polonia oraz przestrzeni na celu obsługi odwiedzających wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego, oprogramowania i systemu zarządzania ekspozycją”

Formularz kończący kontrolę

[Tworca?p=Katarzyna Dudzińska]]


2023.03.28
Wyniki kontroli ex-post aneksu nr 1 z dnia 02.12.2022 r. zawartego do umowy nr 405/NCKF/PN/2021 z dnia 02.12.2021 r. na „Wykonanie aranżacji wystawy Kino Polonia oraz przestrzeni na celu obsługi odwiedzających wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego, oprogramowania i systemu zarządzania ekspozycją”

Formularz kończący kontrolę

[Tworca?p=Katarzyna Dudzińska]]


2023.03.13
Wyniki kontroli ex-post aneksu nr 3 z 28.11.2022 r. do umowy nr 388/2021 z 24.06.2021 r. na roboty budowlane i prace konserwatorskie przy kontynuacji remontu konserwatorskiego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu. Kontrola bez zastrzeżeń.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2023.03.13
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej i informacyjnej w różnych środkach masowego przekazu dotyczącej Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno Edukacyjnego Dom Utopii” – Aneks nr 4 z dnia 18.05.2021 r. do umowy nr 17/ z dnia 28.02.2019 r.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


2023.03.06
Wyniki kontroli ex-post aneksu nr 1 z dnia 30.09.2021r. wraz z jego korektą do umowy nr AG.373.10.2020.SB z dnia 20.01.2021r., która dotyczy kompleksowej obsługi prawnej świadczonej na rzecz Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku w związku z realizacją projektu nr POIS.08.01.00-00-0041/17 (znak sprawy: AG.373.10.2020.SB)

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Katarzyna Dudzińska


2023.02.28
Wynik kontroli aneksu nr 1 z dnia 12.01.2022 r. do umowy nr 8/VIII-2021 z dnia 24.08.2021 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 12.01.2022 r. do umowy nr 9/VIII2021 z dnia 26.08.2021 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi” w podziale na dwie części: część 1 postępowania – dostawa komputerów przenośnych; część 2 postępowania – dostawa komputerów stacjonarnych

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Katarzyna Dudzińska


2023.02.13
Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 2 z dnia 31.01.2023 r. zawarty do umowy nr 059/WINF/PN/2022 z dnia 10.06.2022 r. na „Aranżację i wyposażenie przestrzeni Narodowego Centrum Kultury Filmowej – studio dźwięku, mini studio telewizyjne, hala efektów specjalnych wraz z systemem motion capture”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Katarzyna Dudzińska


2023.01.19
Formularz kończący kontrolę ex-post Aneks nr 3 z dnia 21.06.2022 r. do umowy nr AIN.073.5.2021 z dnia 02.11.2021 r. na „Przebudowę budynku na działce nr ewid. 490/1 w Wiślicy przy Batalionów Chłopskich 2a z dostosowaniem do potrzeb Muzeum Archeologicznego”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę i montaż foteli oraz dostawę krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 2 z dnia 22.04.2021 r. do umowy nr 3/IV-2021 z dnia 01.04.2021 r. na dostawę skanera 3D wraz z montażem, szkoleniami dla potrzeb projektu

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post aneksu nr 6 z 19.02.2021 r. do umowy nr WZP.273.1.2019 z 25.01.2019 r. na „Wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Formularz kończący kontrolę w trybie ex ante postępowania na roboty budowlane i prace konserwatorskie przy kontynuacji remontu konserwatorskiego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 26.02.2020 r. do umowy nr 17/2019 z dnia 28.02.2019 r. w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii” nr POIS.08.01.00-00-1080/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post aneksu nr 7 z 23.10.2020 r. do umowy nr 361/2018 z 23.11.2018 r. na Obiekt dawnej Cechowni – wykonanie prac budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w trybie ex aneksu nr 4 z 24.02.2021 r. dla umowy nr 513/2018 z 11.05.2018 r. na „Budowę organów piszczałkowych dla NOSPR – zaprojektowanie, budowa i montaż”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia aneksu nr 1 z dnia 26 maja 2020 r. do umowy nr 5-S-2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. w ramach projektu pn. „Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” nr POIS.08.01.00-14-0007/16

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola procedury zawarcia aneksu nr 1 z dnia 2 czerwca 2020 r. do umowy nr 3-S-2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. w ramach projektu pn. „Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” nr POIS.08.01.00-14-0007/16

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 3 z dnia 08.02.2020 r. do umowy nr OMA.073.1.2019 z dnia 30.09.2019 r. na „Modernizację Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 2 z dnia 15.12.2020 r. do umowy nr 17/2019 z dnia 28.02.2019 r. w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno- Edukacyjnego Dom Utopii” nr POIS.08.01.00-00-1080/16.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola aneksu nr 3 z 2.11.2020 r. do umowy nr ZP/1/2019 z 21.01.2019 r. Muzeum Narodowego w Lublinie POIS.08.01.00-00- 0073/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia aneksu nr 2 z dnia 29.04.2020r. do umowy nr 46/01/2019/RZ z dnia 21.01.2019r. w ramach projektu pn. „Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich - Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji” nr POIS.08.01.00-00-0015/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post aneks nr 5 z 12.01.2021 r. do umowy nr. WZP.273.1.2019 z 25.01.2019 r. na „Wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr XII z dnia 26.11.2020 r. do umowy z dnia 17 października 2018 r. na „Prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniem ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 10 (82/2020) z dnia 16.10.2020 r. zawartego do umowy nr 100/2018 z dnia 24.10.2018 r. na „Realizację robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 11 (119/2020) z dnia 14.12.2020 r. zawartego do umowy nr 100/2018 z dnia 24.10.2018 r. na „Realizację robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 12 (125/2020) z dnia 18.12.2020 r. zawartego do umowy nr 100/2018 z dnia 24.10.2018 r. na „Realizację robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne/p>

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post aneksu nr 8 z 11.02.2021 r. do umowy nr 361/2018 z 23.11.2018 r. na Obiekt dawnej Cechowni – wykonanie prac budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Wyniki kontroli aneksu nr 1 z 9.12.2020 r. do umowy nr ASP-ZP-4/2020 na dostawę i montaż systemu elektroakustycznego.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Wyniki kontroli aneksu nr 1 z 1.12.2020 r. do umowy nr ASP-ZP-5/II/2020 na zakup krzeseł tapicerowanych.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 5 z dnia 5.06.2020 r. do umowy Nr 27/2018/X z dnia 20 marca 2018 r. w ramach projektu „Wykonanie remontu konserwatorskiego i modernizacji ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” nr POIiŚ.08.01.00-00-1079/16

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 6 z dnia 31.08.2020 r. do umowy Nr 27/2018/X z dnia 20 marca 2018 r. w ramach projektu „Wykonanie remontu konserwatorskiego i modernizacji ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” nr POIiŚ.08.01.00-00-1079/16

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 7 z dnia 30.11.2020 r. do umowy Nr 27/2018/X z dnia 20 marca 2018 r. w ramach projektu „Wykonanie remontu konserwatorskiego i modernizacji ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” nr POIiŚ.08.01.00-00-1079/16

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Wyniki kontroli ex post aneksu nr 1 z 1.12.2020 r. do umowy nr 24/DAG/R/19 z 30.05.2019 r. na usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn. Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej POIS.08.01.00-00-0094/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 , z późn. zm.) na „Stworzenie dzieła artystycznego -  scenariusza i artystycznego wykonania wystawy „Archiwum Opowieści Teatralnych” dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 1 (CPV: 92312200-3)”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn Młyn Kultury – Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej POIS.08.01.00-00-0150/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 1009/16 „Pałac w Muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola ex post umowy nr 29/G/2019 z 17.07.2019 r. - Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. Etap I.

Informacja wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp na „Kompleksowe przygotowanie treści multimedialnych do audioprzewodników w Muzeum Książąt Czartoryskich” (nr sprawy EPZP- 271-25/20)

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola procedury Aneksu nr 1 z dnia 09.10.2020 r. do umowy nr T.OR.KA.2013.02.2020 z dnia 10.06.2020 r. na wykonanie wystawy stałych Centrum Edukacji Tradycji w Ujeżdżalni i Oranżerii Muzeum Zamku w Łańcucie, obejmujące wykonanie scenografii wystaw wraz z elementami wystroju wnętrz, dostawę sprzętu i wyposażenia w sprzęt multimedialnego wraz z instalacją aplikacji systemu sterowania oraz wykonanie kontentów i prezentacji multimedialnych”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 2 z dnia 17.05.2021 r. do umowy nr T.OR.KA.2013.02.2020 z dnia 10.06.2020 r. na wykonanie wystawy stałych Centrum Edukacji Tradycji w Ujeżdżalni i Oranżerii Muzeum Zamku w Łańcucie, obejmujące wykonanie scenografii wystaw wraz z elementami wystroju wnętrz, dostawę sprzętu i wyposażenia w sprzęt multimedialnego wraz z instalacją aplikacji systemu sterowania oraz wykonanie kontentów i prezentacji multimedialnych.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola procedury zawarcia aneksu nr 3 z dnia 7 stycznia 2021 r. do umowy nr 01/2019 z dnia 20 lutego 2019r. na roboty budowlane (umowa zawarta została z firmą Inter SAS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 36 lok. 60, NIP: 525-23-43-707).

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp na „Kompleksowe przygotowanie treści multimedialnychdo audioprzewodników w Muzeum Książąt Czartoryskich” (nr  sprawy EPZP- 271-25/20)

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 4 do umowy nr T-OR-KA-201/04/2018 z dnia 07.06.2018 r. na pełnienie funkcji Inżyniera
kontraktu

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 3 z dnia 10.03.2021 r. do umowy nr T-OR-KA-201/04/2018 z dnia 07.06.2018 r. na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Wystąpienie pokontrolne Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu

Wystąpienie pokontrolne

Informację sporządził/a: Andrzej Szlonzak


Wyniki kontroli w trybie ex ante postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania „Przebudowa i remont budynków Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu”, oznaczenie postępowanie PZP.01.04.202006.2021.

Wystąpienie pokontrolne

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 4 z dnia 20.04.2021 r. do umowy nr OMA.073.1.2019 z dnia 30.09.2019 r. na „Modernizację Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Wyniki kontroli w trybie ex post aneksu nr 2 z 1.04.2021 r. do umowy nr 56/2019 z 27.03.2019 r. dla projektu „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Wyniki kontroli ex post aneksu nr 4 z 16.02.2021 r. do umowy nr 150/BN/2018 z 9.08.2018 r. w ramach projektu „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 14.05.2019 r. do umowy z dnia 15.11.2018 r. nr 2018/U/0248/273/POiŚ w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja Pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” nr POIS.08.01.00-00-1025/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Wyniki kontroli ex post aneksu nr 3 z 9.12.2020 r. do umowy nr ASPUE/ 3/2018 z 25.09.2018 r. na „Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i renowacji Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”.

Informacja o wynikach kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex post w ramach projektu „Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu” POIS.08.01.00- 00-0091/17: - aneks nr 1 z 21.03.2017 r. umowa nr 3/G/2017 z 10.01.2017 r. na usługi projektowe (projekt koncepcyjny i wykonawczy wystawy stałej - bez zastrzeżeń..

Informacja o wynikach kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex post w ramach projektu „Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu” POIS.08.01.00- 00-0091/17: - aneks nr 1 z 30.03.2017 r. umowa nr 4/G/2017 z 12.01.2017 r. na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej kapitalnego remontu oraz modernizacji budynku głównego Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu - bez zastrzeżeń.

Informacja o wynikach kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia aneksu 4 z dnia 30 marca 2021r. do umowy nr 4/2019/PZP z dnia 15.07.2019r., której przedmiotem jest Wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych oraz rozbudowy budynku wystawowego Centralnego Okręgu Przemysłowego w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” o numerze POIS.08.01.00-00-0096/17

Informacja o wynikach kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola aneksu nr 4 z dnia 23 października 2020r. do umowy nr 70/02/2020/RZ z dnia 25.02.2020r., której przedmiotem jest dostawa druków offsetowych materiałów promocyjnych w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-0015/17

Informacja o wynikach kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 7 z dnia 31.03.2021 r. do umowy nr 17/2018 z dnia 15.03.2018 r. na „Zarządzanie projektem pn. "Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne" w zakresie doradztwa prawnego, finansowego i technicznego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 8 z dnia 10.06.2021 r. do umowy nr 17/2018 z dnia 15.03.2018 r. na „Zarządzanie projektem pn. "Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne" w zakresie doradztwa prawnego, finansowego i technicznego

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 26.02.2021 r. do umowy nr 7/2021 z dnia 28.01.2021 r. na dostawę i montaż wyposażenia: sprzęt AGD

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 30.10.2020 r. do umowy nr 83/2020 z dnia 4.05.2020 r. na dostawę i montaż wyposażenia: meble biurowe, archiwizacyjne, kuchenne, stylizowane i dziecięce, tkaniny, dodatkowe wyposażenie sanitariatów, system identyfikacji wizualnej w zakresie części 3 zamówienia

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 30.10.2020 r. do umowy nr 20/2020 z dnia 10.04.2020 r. na dostawę i montaż wyposażenia: meble biurowe, archiwizacyjne, kuchenne, stylizowane i dziecięce, tkaniny, dodatkowe wyposażenie sanitariatów, system identyfikacji wizualnej w zakresie części 4 zamówienia

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Narodowe Centrum Kultury Filmowej - rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź” w Łodzi” nr POIS.08.01.00-00-1013/16

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 18.03.2021 r. zawartego do umowy nr 472/DIM/PN/2020 z dnia 18.12.2020 r. na „Dostawę systemu informacji audiowizualnej, cyfrowego znakowania przestrzeni Digital Signage

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej” nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post aneksu nr 7 z 30.06.2021 r. do Umowy nr WZP.273.1.2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. dla projektu „Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej” nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola aneksu 1 z dnia 28 kwietnia 2021r. do umowy nr 02/2019 z dnia 7 maja 2019 r., która dot. kompleksowej obsługi sprawozdawczoksięgowej projektu nr POIS.08.01.00-00-1005/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne/p>

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 4 z dnia 14.05.2021 r. do umowy nr 90/2020 z dnia 28.10.2020 r. na „Dostawę i montaż wyposażenia: sprzęt elektroniczny, oświetleniowy, elektroakustyczny i multimedialny wraz z opracowanie wsadów merytorycznych do multimediów i audioprzewodników, meble oraz tekstylia” w zakresie części 1 zamówienia.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola ex-post aneksu nr 5 z dnia 11 stycznia 2021r. do umowy nr BR-VII- 2122-1-19 z dnia 28.03.2019r. w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00- 1058/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post aneksu nr 1 z 01.03.2021 r. do umowy nr 220.2021 z 09.02.2021 r. na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Muzeum Hutnictwa w Chorzowie – wyposażenie gastronomiczne. dla projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17- 00.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-post aneksu z dnia 29 marca 2019r. do umowy nr ITM- 2/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w ramach projektu nr POIS.08.01.00- 00-1019/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola ex-post aneksu nr 1 z dnia 15 lutego 2021 r. do umowy nr MOB.D.271.1pn.2020 z dnia 29.01.2021r. w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-034/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Wyniki kontroli ex post aneksu nr 12 z 16.03.2021 r. do umowy nr 0334/18 z 11.05.2018 r. dla projektu „Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne” POIS.08.01.00-00-0006/16.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 22.03.2021 r. do umowy nr 11/02/DRWW/2021-A z dnia 19.02.2021 r. na dostawę 35 lamp industrialnych wraz ze źródłami światła LED (70 sztuk)

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 24.02.2021 r. do umowy nr 12/02/DAG/2021-A z dnia 23.02.2021 r. na zakup videowall wraz z zestawem nagłośnienia

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 2 z dnia 26.03.2021 r. do umowy nr 12/02/DAG/2021-A z dnia 23.02.2021 r. na zakup videowall wraz z zestawem nagłośnienia

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 02.04.2021 r. do umowy nr 06/03/DAG/2021-A z dnia 22.03.2021 r. na dostawę wyposażenia - mebli do przestrzeni biurowych, socjalnych, edukacyjnych oraz wypoczynkowych udostępnianych zwiedzającym – na potrzeby projektu – zamówienie udzielane w częściach: część I meble socjalne i biurowe

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej” nr POIS.08.01.00-00-0008/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex ante postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 r., poz. 1129) na „Dostawę i montaż foteli oraz dostawę krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie”.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola ex-post aneksu nr 2 z dnia 29 czerwca 2021 r. do umowy z dnia 13 września 2019r. na nadzór inwestorski i nadzór autorski nad rozbudową Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina o Salę Koncertową w ramach projektu POIS.08.01.00-00-1005/17

Informacja o wyniku kontroli.

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post dla umowy nr 28.2021 z 02.02.2021 r. na wykonanie wystawy stałej Muzeum Hutnictwa w Chorzowie w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17-00.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post dla aneksu nr 4 z 13.05.2021 r. do umowy nr 196/2019 z 10.07.2019 r. „Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu - Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 13 (23/2021) z dnia 15.02.2021 r. zawartego do umowy nr 100/2018 z dnia 24.10.2018 r. na „Realizację robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 14 (51/2021) z dnia 31.03.2021 r. zawartego do umowy nr 100/2018 z dnia 24.10.2018 r. na „Realizację robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”;

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola ex-post aneksu nr 3 z dnia 30 września 2021 r. do umowy z dnia 13 września 2019r. na nadzór inwestorski i nadzór autorski nad rozbudową Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina o Salę Koncertową w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1005/17

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki” nr projektu POIS.08.01.00-00-0046/16.

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post aneksu nr 3 z 31.12.2020 r. i aneksu nr 4 z 1.04.2021 r. do umowy nr 11/01/2020/UM z 15.01.2020 r. na wykonanie na podstawie pracy konkursowej dokumentacji projektowej wystawy stałej Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej” nr POIS.08.01.00-00-0008/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu z dnia 15.04.2021 r. zawartego do umowy nr DAM-283-4/20 z dnia 29.12.2020 r. na „Stworzenie dzieła artystycznego - scenariusza i artystycznego wykonania wystawy „Archiwum Opowieści Teatralnych” dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 1 (CPV: 92312200-3)”.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 5 z dnia 24.06.2021 r. do umowy nr 06/03/DAG/2021-A z dnia 22.03.2021 r. na dostawę wyposażenia - mebli do przestrzeni biurowych, socjalnych, edukacyjnych oraz wypoczynkowych udostępnianych zwiedzającym – na potrzeby projektu – zamówienie udzielane w częściach: część I meble socjalne i biurowe

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej” nr POIS.08.01.00-14-003/16.

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post aneksu nr 5 z 25.06.2021 r. do umowy nr 150/BN/2018 z 9.08.2018 r. projekt „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej” POIS.08.01.00-14-0003/16.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola ex-post dokumentacji postępowania polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w ramach realizacji objętej pracami konserwatorsko-remontowymi elewacji i stolarki okiennej w budynku Dworu Mieszczańskiego. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1019/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego” nr POIS.08.01.00-00- 0040/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 5 z dnia 1.07.2021 r. do umowy nr OMA.073.1.2019 z dnia 30.09.2019 r. na „Modernizację Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego” nr POIS.08.01.00-00- 0040/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 3 z dnia 1.07.2021 r. do umowy OMA.073.2.2019 z dnia 2.10.2019 r. na Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Wyniki kontroli w trybie ex post aneksu nr 5 z 6.07.2021 r. do umowy nr 56/2019 z 27.03.2019 r. dla projektu „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo”.

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 26.11.2019 r. do umowy nr F.272.9.2019/PR z dnia 15.10.2019 r. w ramach projektu „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach” POIŚ.08.01.00-00-0009/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 4.08.2020 r. do umowy nr F.272.57.2020/PR z dnia 21.05.2020 r. w ramach projektu „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach” POIŚ.08.01.00-00-0009/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola ex-post aneksu nr 5 z dnia 16 lipca 2021r. do umowy nr 4/2019/PZP z dnia 15.07.2019r. w ramach projektu nr POIS.08.01.00- 00-0096/17

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola ex-post aneksu nr 4 z dnia 20 listopada 2020r. do umowy nr BR-VII-2122-1-19 z dnia 28.03.2019r. w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1058/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Wyniki kontroli w trybie ex post aneksów nr 4 i 5 do umowy z 27.09.2017 r. Zarządzanie całością zadań mających za cel realizację projektu oraz aneksu nr 6 do umowy z 27.09.2017 r. Zarządzanie całością zadań mających za cel realizację projektu „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice - Czyżyny wraz z adaptacja na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie” POIS.08.01.00-00-1093/16-00.

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu „Stajnie Pegaza. Konserwacja i remont Stajni Kubickiego na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Adaptacja obiektu do potrzeb ekspozycyjnych i edukacyjnych wraz z wprowadzeniem rozwiązań efektywnych energetycznie” nr projektu POIS.08.01.00- 1018/17-00.

Wyniki kontroli w trybie ex post aneksu nr 1 z 24.02.2021 r. i aneksu nr 2 z 21.06.2021 r. do umowy nr 179/11/2019/K z 14.11.2019 r. na promocję projektu pn. „Stajnie Pegaza. Konserwacja i remont Stajni Kubickiego na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Adaptacja obiektu do potrzeb ekspozycyjnych i edukacyjnych wraz z wprowadzeniem rozwiązań efektywnych energetycznie” nr projektu POIS.08.01.00- 1018/17-00. Kontrola bez zastrzeżeń.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0164/17 „Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 8 z dnia 14.05.2021 r. do umowy nr 2/2018 z dnia 3.10.2018 r. na „Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego”:

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0164/17 „Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 9 z dnia 30.07.2021 r. do umowy nr 2/2018 z dnia 3.10.2018 r. na „Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego”:

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0164/17 „Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 10 z dnia 27.09.2021 r. do umowy nr 2/2018 z dnia 3.10.2018 r. na „Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego”:

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola ex-post dokumentacji postępowania na usługi społeczne, których przedmiotem jest kompleksowa obsługa prawna świadczona dla Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku w związku z realizacją projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku” o numerze POIS.08.01.00-00-0041/17

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola ex-post procedury zawarcia aneksu nr 5 z dnia 25 sierpnia 2021 r. do umowy nr 01/2019 z dnia 20 lutego 2019r. na roboty budowlane. Kontrola w ramach projektu pn. „Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina o Salę Koncertową” o numerze POIS.08.01.00-00- 1005/17

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 4 z dnia 4.08.2021 r. do umowy nr TOR- KA201/04/2018 z dnia 07.06.2018 r. na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0164/17 „Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 2 z dnia 21.04.2021 r do umowy nr 1/2020 z dni 11.02.2020 r. na „Dokończenie prac związanych z rozbudową budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0164/17 „Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 2 z dnia 21.04.2021 r do umowy nr 1/2020 z dni 11.02.2020 r. na „Dokończenie prac związanych z rozbudową budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0164/17 „Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 3 z dnia 24.05.2021 r. do umowy nr 1/2020 z dni 11.02.2020 r. na „Dokończenie prac związanych z rozbudową budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0164/17 „Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 4 z dnia 29.07.2021 r. do umowy nr 1/2020 z dni 11.02.2020 r. na „Dokończenie prac związanych z rozbudową budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0164/17 „Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 5 z dnia 24.09.2021 r. do umowy nr 1/2020 z dni 11.02.2020 r. na „Dokończenie prac związanych z rozbudową budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 2 z dnia 29.01.2021 r. do umowy nr 25/2020 z dnia 29.04.2020 r. na „Dostawę i montaż wyposażenia: meble biurowe, archiwizacyjne, kuchenne, stylizowane i dziecięce, tkaniny, dodatkowe wyposażenie sanitariatów, system identyfikacji wizualnej” w zakresie części 5 zamówienia.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola procedury zawarcia Aneks nr 3 z dnia 29.10.2021 r. do Umowy nr IMI-RIN.042.4.1.2020.MR z dnia 14.07.2020 r. na „Renowację zespołu parkowo – pałacowego w Żorach – Baranowicach – Etap I”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego” nr POIS.08.01.00-00- 0040/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 6 z dnia 5.07.2021 r. do umowy nr OMA.073.1.2019 z dnia 30.09.2019 r. na „Modernizację Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 11.06.2021 r. do umowy nr 05/03/DAG/2021-A z dnia 22.03.2021 r. na dostawę mebli do holu wejściowego, szatni w willi zlokalizowanej w Łódzkim Parku Kultury Miejskiej (dawniej skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej – część VII zamówienia

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 20.07.2021 r. do umowy nr 01/06/DPW/2021-A z dnia 17.06.2921 r. na stworzenie 5 aplikacji interaktywnych oraz wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania treścią na potrzeby wystawy stałej

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 2 z dnia 18.08.2021 r. do umowy nr 01/06/DPW/2021-A z dnia 17.06.2921 r. na stworzenie 5 aplikacji interaktywnych oraz wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania treścią na potrzeby wystawy stałej

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 3 z dnia 02.09.2021 r. do umowy nr 01/06/DPW/2021-A z dnia 17.06.2921 r. na stworzenie 5 aplikacji interaktywnych oraz wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania treścią na potrzeby wystawy stałej

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 22.03.2017 r. do umowy z dnia 27.01.2017 r. w ramach projektu „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim” nr POIŚ.08.01.00-00-00-0098/17”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola ex-post procedury zawarcia aneksu nr 1 z dnia 7 kwietnia 2020r. do umowy nr AG.370.3.2018 z dnia 18.10.2018r., która dotyczy kompleksowej obsługi prawnej świadczonej dla Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-0041/17

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku przy ul. Okólnik 2 w Warszawie Etap II – stan wykończeniowy”. Umowa nr 2021/U/81/Rb/W/273/POiŚ zwarta w dniu 11.03.2021 r. na kwotę 8.070.000,00 zł brutto w ramach projektu POIŚ.08.01.00-00-1025/17 pt. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 1009/16 „Pałac w Muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post postępowania przeprowadzonego na podstawie rozeznania rynku zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” na wykonanie prac konserwatorskich niepolichromowanych partii ścian w Izbie Stołowej Górnej w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach,

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola aneksu nr 7 z dnia 3 września 2021 r. do umowy nr 01/2019 z dnia 20 lutego 2019r. na roboty budowlane. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1005/17

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu POIS.08.01.00-00-1069/16

Informacja o wyniku kontroli w trybie ex post postępowania na roboty budowlane i prace konserwatorskie przy kontynuacji remontu konserwatorskiego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu, umowa nr 388/2021 z 24.06.2021 r.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola aneksu nr 8 z dnia 22 października 2021 r. do umowy nr 01/2019 z dnia 20 lutego 2019r. na roboty budowlane. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1005/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola ex-post aneksu nr 4 z dnia 30.11.2021 r. do umowy z dnia 13 września 2019r. na nadzór inwestorski i nadzór autorski nad rozbudową Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina o Salę Koncertową w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1005/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu

Wyniki kontroli ex post aneksu nr 1 z 19.05.2021 r i aneksu nr 3 z 28.09.2021 r. do umowy nr 0114/21 z 28.04.2021 r. projekt Krzysztofory od nowa – muzeum kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego POIS.08.01.00-00-0006/16.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-post aneksu nr 1 z dnia 30 czerwca 2020r. do umowy nr BR-VII-2122-11-18 z dnia 28 czerwca 2018r. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1058/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 2.12.2019 r. do umowy nr 2019/U/1169/D/W/POIŚ z dnia 21.10.2019 r. w ramach projektu „MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina” POIŚ.08.01.00-14-0008/16

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 9.08.2020 r. do umowy nr 2020/453/D/W/273/POIŚ z dnia 3.07.2020 r. w ramach projektu „MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina” POIŚ.08.01.00-14-0008/16

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola ex-post aneksów nr 2-4 do umowy nr BR-VII-2122-11-18 z dnia 28 czerwca 2018r. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00- 00-1058/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Narodowe Centrum Kultury Filmowej - rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź” w Łodzi” nr POIS.08.01.00-00-1013/16

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 2 z dnia 15.11.2021 r. zawartego do umowy nr 084/NCKF/PN/2021 z dnia 14.06.2021 r. na dostawę z montażem sufitów podwieszanych i oświetlenia na potrzeby wystawy Kino Polonia w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post aneksów nr 1 z 14.11.2019 r., nr 2 z 15.10.2020 r., nr 3 z 11.06.2021 r. do umowy nr 1123.2018 z 5.07.2018 r. na działania promocyjne i informacyjne oraz aneksu nr 1 z 7.09.2021 r. do umowy nr 751.2021 z 8.06.2021 r. na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia (meble) w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17-00.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zabezpieczenie placu budowy i kontynuacja rozbudowy, budowy i remontu Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku” – umowa nr AG.372.1.2021.MS z dnia 16.07.2021 r. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-0041/17

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w trybie ex post umowy nr 141/11/2021 z 30.11.2021 r. na dostawę wibrafonu koncertowego 4-oktawowego marki Adams z futerałem / pokrowcem wraz z przeniesieniem praw własności na rzecz NOSPR.

Informacja o wyniku kontroli postępowania

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-post aneksu nr 6 z dnia 28 czerwca 2021r. do umowy nr BR-VII-2122-1-19 z dnia 28.03.2019r. w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1058/16.

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola ex-post aneksu nr 7 z dnia 8 października 2021r. do umowy nr BR-VII-2122-1-19 z dnia 28.03.2019r.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola projektu aneksu do umowy nr 1/U/Inw/COO-POIIŚ/2020 z 6.05.2020 r.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej” nr POIS.08.01.00-00-0008/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu (drugi aneks) z dnia 30.08.2021 r. zawartego do umowy nr DAM-283-4/20 z dnia 29.12.2020 r. na „Stworzenie dzieła artystycznego - scenariusza i artystycznego wykonania wystawy „Archiwum Opowieści Teatralnych” dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 1 (CPV: 92312200-3)”.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola Aneksu nr 1 z dnia 4.10.2021 r. na „Przebudowę i modernizację pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku przy ul. Okólnik 2 w Warszawie Etap II – stan wykończeniowy” w ramach Umowy nr 2021/U/81/Rb/W/273/POiŚ zwartej w dniu 11.03.2021 r. na kwotę 8.070.000,00 zł brutto w ramach projektu POIŚ.08.01.00-00-1025/17 pt. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie”.

Formularz kończący kontrolę.

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola aneksu nr 10 z dnia 29.10.2021r. do umowy nr 01/2019 z dnia 20.02.2019r. na roboty budowlane. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1005/17.

Formularz kończący kontrolę.

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola aneksu nr 11 z dnia 30.11.2021r. do umowy nr 01/2019 z dnia 20.02.2019r. na roboty budowlane. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1005/17

Formularz kończący kontrolę.

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrole realizowane w ramach programu POIiS

Kontrola ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zabezpieczenie placu budowy i kontynuacja rozbudowy, budowy i remontu Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku” – umowa nr AG.372.1.2021.MS z dnia 16.07.2021r. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-0041/17

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Akademickie Centrum Designu na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej” nr POIS.08.01.00-00-1033/16

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 r., poz. 1129, późn. zm.), w związku z art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych na „Dostawę oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post aneksu nr 7 z 21.02.2022 r. do umowy nr 196/2019 z 10.07.2019 r. - Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem dla projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Wynik kontroli w trybie ex-ante dokumentacji postępowania „Dostawa aranżacji wystawy stałej wraz z wyposażeniem w multimedia dla trasy turystycznej w Kopalni Soli Bochnia”, projekt „Wprowadzenie unikatowej oferty kulturalno-edukacyjnej na udostępnionej trasie turystycznej w Kopalni Soli Bochnia - Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO” POIS.08.01.00-00-1078/16.

Wyniki kontroli ex ante

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17.

Wyniki kontroli aneksu nr 6 z 24.11.2021 r. do umowy nr 196/2019 z 10.07.2019 r. „Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17-00.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-post w ramach projektu „Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu” POIS.08.01.00- 00-0091/17 – umowa nr 21-G-2021 z 30.07.2021 r. „Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej”.

Informacja o wynikach kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Narodowe Centrum Kultury Filmowej - rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź” w Łodzi” nr POIS.08.01.00-00-1013/16

Formularz kończący kontrolę ex post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niegraniczonego na wykonanie aranżacji wystawy Kino Polonia oraz przestrzeni na cele obsługi odwiedzających wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego, oprogramowania i systemu zarządzania ekspozycją

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola aneksu 1 z dnia 8.11.2021r. do umowy nr 6/2021 z dnia 29.09.2021r., której przedmiotem jest produkcja filmów reklamowych będących częścią kampanii wizerunkowej nowo powstałego Centrum Folkloru Polskiego w Otrębusach.

Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1016/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim” nr POIŚ.08.01.00-00-00-0098/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post aneksu nr 1 z dnia 10.12.2021 r. zawartego do umowy nr PR.271.2.2021.AB z dnia 10.12.2021 r. na nadzór inwestorski i konserwatorski nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu „Przebudowa i remont budynków Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu” POIS 08.01.00-00- 1049/16-00.

Wyniki kontroli w trybie ex post postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania „Przebudowa i remont budynków Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu”, oznaczenie postępowanie PZP.01.06.2021, umowa z 6.09.2021 r.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 3 z dnia 21 sierpnia 2020 r. do umowy nr 27/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne. 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, dla Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 31.12.2021 r. do umowy nr 03/12/DRWW/2021-A z dnia 13.12.2021 r. na dostawę sprzętów multimedialnych wraz z montażem na potrzeby wystawy stałej realizowanej w budynku „A”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola aneksu 1 z dnia 01.10.2021r. do umowy nr 12/2021 z dnia 04.08.2021r., której przedmiotem są usługi drukarskie wraz z dostawą. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1016/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 31.12.2021 r. do umowy nr 03/12/DRWW/2021-A z dnia 13.12.2021 r. na dostawę sprzętów multimedialnych wraz z montażem na potrzeby wystawy stałej realizowanej w budynku „A”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17.

Wyniki kontroli aneksu nr 2 z 30.08.2021 do umowy nr 28.2021 z 2.02.2021 r. na wykonanie wystawy stałej Muzeum Hutnictwa w Chorzowie dla projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00- 0074/17-00.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wynikach kontroli aneksu w ramach projektu „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” POIS.08.01.00.00-0096/17

Wyniki kontroli aneksu nr 5 z dnia 4 października 2021r. do umowy nr 2/2018/PZP z dnia 22.03.2018r., której przedmiotem jest Pełnienie funkcji Inżyniera kontaktu zarządzającego projektem (nr sprawy MRAG- 3121-01/18 (część I) „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola aneksów o nr 1-8 do umowy nr ZACH-ZAD2/7696/2018 z dnia 5.10.2018r., której przedmiotem jest konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1050/16

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 1009/16 „Pałac w Muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post aneksu nr 2 z dnia 15.02.2022r. do umowy AIN.073.3.2021 z dnia 25.10.2021 r. na „Montaż systemu słupków antyterrorystycznych regulujących ruch pojazdów przy wjeździe z placu Panny Marii na plac Zamkowy”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego” nr POIS.08.01.00-00- 0040/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 8 z dnia 15.12.2021 r. do umowy nr OMA.073.1.2019 z dnia 30.09.2019 r. na „Modernizację Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0164/17 „Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post aneksu nr 1 z dnia 10.09.2018 r. oraz aneksu nr 2 z dnia 14.12.2018 r. do umowy 1/2018 z dnia 03.08.2018 r. na „Rozbudowę budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola ex-post aneksu nr 1 z 11.03.2022 r do umowy nr 1/U/Inw/COO-POIiŚ/2020 na roboty budowlane wraz z nadzorem archeologicznym oraz wyposażeniem dla projektu „Zwiększenie dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę trasy zwiedzania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau o przestrzeń poobozową budynków Schlachthaus i Molkerei oraz przebudowę sali kinowej” nr POIS.08.01.00-00-0136/17-00. Kontrola bez zastrzeżeń.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-post aneksu nr 7 z dnia 30 grudnia 2021r. do umowy nr 2/2018/PZP z dnia 22.03.2018r., której przedmiotem jest Pełnienie funkcji Inżyniera kontaktu zarządzającego projektem (nr sprawy MRAG- 3121-01/18 (część I) Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00.00-0096/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-post aneksu nr 12 z dnia 03.01.2022r. do umowy nr 01/2019 z dnia 20.02.2019r. na roboty budowlane. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1005/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex post aneksu nr 2 z 28.10.2021 r. do umowy nr 94/2021 z 2.06.2021 r., której przedmiotem jest dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo” nr POIS.08.01.00-00-0089/17.

Wyniki kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu POIS.08.01.00-00-1069/16

Informacja o wyniku kontroli w trybie ex post aneksu nr 7 z 1.12.2021 r. do umowy nr 809/2019 z 9.08.2019 r. na pełnienie funkcji menadżera projektu „Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu” POIS.08.01.00-00-1069/16.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Przebudowa, remont i zakup wyposażenia niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej na cele działalności kulturalnej i edukacji artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu” POIS.08.01.00-00-1068/16.

Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post Aneksu nr 3 z dnia 29.04.2022 r. do umowy nr UAP/45/2019 z dnia 26.09.2019 r. na „Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu”.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn Młyn Kultury – Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej POIS.08.01.00-00-0150/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post aneksu nr 10 z 28.02.2022 r. do umowy nr WZP.273.1.2019 z 25.01.2019 r. na „Wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu”.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola aneksu nr 8 z 31.03.2022 r. do umowy nr 196/2019 z 10.07.2019 r. - Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem dla projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17-00

Informacja o wyniku kontroli.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post Aneksu nr 5 z dnia 16.06.2021 r. oraz Aneksu nr 6 z dnia 15.07.2021 r. do umowy nr 90/2020 z dnia 28.10.2020 r. na „Dostawę i montaż wyposażenia: sprzęt elektroniczny, oświetleniowy, elektroakustyczny i multimedialny wraz z opracowanie wsadów merytorycznych do multimediów i audioprzewodników, meble oraz tekstylia” w zakresie części 1 zamówienia

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post Aneksu nr 9 do umowy z dnia 19.09.2021 r. na „Zarządzanie projektem pn. "Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne" w zakresie doradztwa prawnego, finansowego i technicznego”.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki” nr projektu POIS.08.01.00-00-0046/16.

Kontrola ex-ante projektu aneksu do umowy nr 8/03/2022/UM z 7.03.2022 r. na wykonanie wystawy stałej Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, kontrola bez zastrzeżeń.

[[Tworca?p=Wojciech Kulik]


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post Porozumienia z dnia 28.10.2021 r. do umowy nr 90/2020 z dnia 28.10.2020 r. na „Dostawę i montaż wyposażenia: sprzęt elektroniczny, oświetleniowy, elektroakustyczny i multimedialny wraz z opracowanie wsadów merytorycznych do multimediów i audioprzewodników, meble oraz tekstylia” w zakresie części 1 zamówienia.

[[Tworca?p=Agnieszka Rutkowska-Komornik]


Kontrola ex - post postępowania prowadzonego na podstawie art. 305 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 2019, późn. zm.) w związku art. 214 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp na pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej w trakcie realizacji prac polegających na „Przebudowie i modernizacji pomieszczeń studyjnych w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy ul. Okólnik 2”, w wyniku którego zawarto w dniu 27.05.2021 r. umowę nr 2021/U/384/U/W/POIŚ na kwotę 73 527,10 zł brutto.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola aneksu nr 9 z 23.05.2022 r. do umowy nr 196/2019 z 10.07.2019 r. - Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem dla projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17-00.

Informacja o wyniku kontroli.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Wyniki kontroli ex-post aneksu nr 1 z 9.08.2021 r. do umowy nr 0314/21 z 25.06.2021 r. na wykonanie ekspozytorów - projekt Krzysztofory od nowa – muzeum kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego POIS.08.01.00-00-0006/16

Informacja o wyniku kontroli.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-post aneksu nr 6 z dnia 11 marca 2022r. do umowy nr 3/2018/PZP z dnia 22.03.2018r. na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (znak sprawy MR-AG-3121-01/18, część II). Kontrola w ramach projektu o numerze POIS.08.01.00-00-0096/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-post aneksu nr 8 z dnia 11 marca 2022r. do umowy nr 2/2018/PZP z dnia 22.03.2018r., której przedmiotem jest Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu zarządzającego projektem (nr sprawy MRAG- 3121-01/18, część I). Kontrola w ramach projektu o numerze POIS.08.01.00-00-0096/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach etap II”, w wyniku którego w dniu 06.12.2021 r. zawarto umowę Nr 272.47.2021/PR na kwotę 13 586 580,00 zł brutto.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Narodowe Centrum Kultury Filmowej - rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź” w Łodzi” nr POIS.08.01.00-00-1013/16

Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post aneksu nr 4 z dnia 18.03.2022 r. zawartego do umowy nr 084/NCKF/PN/2021 z dnia 14.06.2021 r. na dostawę z montażem sufitów podwieszanych i oświetlenia na potrzeby wystawy Kino Polonia w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola aneksu nr 10 z 10.06.2022 r. do umowy nr 196/2019 z 10.07.2019 r. - Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem dla projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17-00.

Informacja o wyniku kontroli.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego” nr POIS.08.01.00-00- 0040/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 4 z dnia 31.03.2022 r. oraz Aneksu nr 5 z dnia 30.06.2022 r. do umowy OMA.073.2.2019 z dnia 2.10.2019 r. na Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Wyniki kontroli ex-post umowy nr 0521/21 z 8.09.2021 r. na wykonanie ekspozytorów - projekt Krzysztofory od nowa – muzeum kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego POIS.08.01.00-00-0006/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-ante projektu aneksu nr 2 do umowy nr 1/U/Inw/COOPOIiŚ/ 2020 na roboty budowlane wraz z nadzorem archeologicznym oraz wyposażeniem dla projektu „Zwiększenie dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę trasy zwiedzania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau o przestrzeń poobozową budynków Schlachthaus i Molkerei oraz przebudowę sali kinowej” nr POIS.08.01.00-00- 0136/17-00. Kontrola bez zastrzeżeń.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Akademickie Centrum Designu na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej” nr POIS.08.01.00-00-1033/16

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 2 z dnia 22.04.2021 r. do umowy nr 3/IV-2021 z dnia 01.04.2021 r. na dostawę skanera 3D wraz z montażem, szkoleniami dla potrzeb projektu

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola procedury ex - post zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 25 stycznia 2021 r. do umowy nr 176/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli stalowych do wyposażenia pomieszczeń pracowni i pomieszczeń pomocniczych związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne. 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, dla Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie”.

Formularz kończący kontrole

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej” nr POIS.08.01.00-00-0008/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę i montaż foteli oraz dostawę krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej” nr POIS.08.01.00-00-0008/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post Aneksu nr 1 z dnia 16.08.2022 r. zawartego do umowy nr DAM.282.3.21 z dnia 19.11.2021 r. na „Dostawę i montaż foteli oraz dostawę krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie”.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z negocjacjami (art. 275 ust 2 uPzp) na roboty budowlane wykończeniowe i instalacyjne oraz usługi obejmujące wykonanie integracji systemów bezpieczeństwa użytkowanych w Muzeum Zamku w Łańcucie z obiektami po remoncie: Oranżerią i Ujeżdżalnią w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej ordynacji łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”– Aneks nr 1 z dnia 29.10.2021 r. do umowy nr S.273.4.2021 z dnia 12.08.2021 r.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola ex-post procedury zawarcia aneksu nr 1 z dnia 28 kwietnia 2021r. do umowy nr WIM-II 272.26.2022 z dnia 30.03.2022r. Kontrola w ramach projektu „Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – etap 1” o numerze POIS.08.01.00-00-0159/17

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-post procedury zawarcia aneksu nr 2 z 18.05.2022r. oraz aneksu nr 3 z 11.08.2022r. do umowy nr WIM-II 272.5.2022 z 10.01.2022r. Kontrola w ramach projektu „Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – etap 1” o numerze POIS.08.01.00-00-0159/17

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Wyniki kontroli ex-post aneksu nr 1 z 15.06.2022 r. do umowy nr 388/2021 z 24.06.2021 r. na roboty budowlane i prace konserwatorskie przy kontynuacji remontu konserwatorskiego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Wyniki kontroli ex-post aneksu nr 2 z 2.03.2022 r. do umowy nr 18/G/2021 z 30.07.2021 r. w zakresie remontu konserwatorskiego pięciu obiektów ze skansenu w Oddziale Literackim MOZK – DMD w Russowie oraz Białej chaty z Rezerwatu Archeologicznego w Kaliszu – Zawodziu”.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik

Informacja o wynikach kontroli - nr 5 z 12.05.2020 r. ​​​​​​

2023.06.05
Wyniki kontroli ex post aneksów nr 2 z 23.09.2019 r. oraz nr 3 z 8.10.2019 r. do umowy nr BP 2129.2018 z 12.12.2018 r. „Rewitalizację i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska – rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa”

Informacja o wynikach kontroli - aneks nr 2 z 23.09.2019 r.
Informacja o wynikach kontroli - aneks nr 3 z 8.10.2019 r.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2023.05.29
Kontrola ex-post ANEKSU nr 1 z dnia 5 sierpnia  2020 r. na wykonanie zadania „Wykonanie aranżacji stałej w Muzeum Twierdzy Toruń”, w ramach którego zawarto w dniu 17 marca 2020 r. umowę nr 15/2020 na kwotę 3 705 362,64 zł brutto

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


2023.05.24
Wyniki kontroli ex-post aneksu nr 1 z 21.01.2019 r. do umowy nr 13/2019 z 21.01.2019 r. na wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach Obiektu Prinz Schonaich i Warsztatu Elektrycznego dla projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” nr projektu: POIS.08.01.00-00-0074/17.

Informacja o wynikach kontroli aneksu

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik

Wyniki kontroli ex post aneksu nr 6 z 7.10.2022 r. do umowy nr 513/2018 z 11.05.2018 r. dla projektu „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” POIS.08.01.00-00-1098/16.

Informacja o wynikach kontroli aneksu

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2023.05.22
Wyniki kontroli aneksu nr 4 z 19.02.2020 r. oraz aneksu nr 5 z 15.06.2020r. do umowy nr 361/2018 z 23.11.2018 r. „Obiekt dawnej Cechowni – wykonanie prac budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu dla projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”

Informacja o wyniku kontroli aneksu nr 4
Informacja o wyniku kontroli aneksu nr 5

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2023.05.22
Wyniki kontroli aneksu nr 4 z 27.03.2023 r. do umowy nr 1/U/Inw/COO-POIiŚ/2020 z 6.05.2020 r. na wykonanie robót  budowlanych  wraz z wyposażeniem w ramach  realizacji projektu

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2023.05.19
Kontrola ex-post Aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2022 r. do umowy nr 2022/U/631/RB/W/273 z dnia 14 października 2022 r. na „Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu windy osobowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku UMFC w Warszawie”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


2023.05.18 
Kontrola ex-post Aneksu nr 2 z dnia 4 kwietnia 2022 r. do umowy nr 2021/U/81/RB/W/273/POIŚ z dnia 11 marca 2021 r. na „Przebudowę i modernizację pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku przy ul. Okólnik 2 w Warszawie Etap II – stan wykończeniowy”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


2023.05.16
Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post Aneksu nr 7 z dnia 15.12.2022 r. zawartego do umowy nr UAP/40/2019 z dnia 03.09.2019 r. na „Przebudowę i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Katarzyna Dudzińska


2023.05.08
Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu „Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych” nr POIS.08.01.00-00-1058/16.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2023.05.02
Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Narodowe Centrum Kultury Filmowej - rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź” w Łodzi” nr POIS.08.01.00-00-1013/16

Formularz kończący kontrolę

[Tworca?p=Katarzyna Dudzińska]]


2023.04.28 
Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Narodowe Centrum Kultury Filmowej - rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź” w Łodzi” nr POIS.08.01.00-00-1013/16

Formularz kończący kontrolę

[Tworca?p=Katarzyna Dudzińska]]


2023.04.20
Informacja o wyniku kontroli Aneksu nr 1 z dnia 30.12.2021 r. zawarty do umowy nr BR-X-2-2122-3/21 z dnia 12.10.2021 r. na „Dostawę urządzeń typu książkomat zewnętrzny wraz z montażem w lokalizacjach na terenie miasta Poznania oraz integracją z systemem bibliotecznym Horizon”.

Formularz kończący kontrolę

[Tworca?p=Katarzyna Dudzińska]]


2023.04.13
Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Nadzór inwestorski i autorski nad rozbudową Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie o Salę Koncertową” Sprawa nr 6/P/2019

Formularz kończący kontrolę

[Tworca?p=Katarzyna Dudzińska]]


2023.04.04
Wyniki kontroli ex-post aneksu nr 4 do umowy nr AIN.073.5.2021 z dnia 02.11.2021 r. na „Przebudowę budynku na działce nr ewid. 490/1 w Wiślicy przy ul. Batalionów Chłopskich 2a z dostosowaniem do potrzeb Muzeum Archeologicznego

Formularz kończący kontrolę

[Tworca?p=Katarzyna Dudzińska]]


2023.03.30
Wyniki kontroli ex-post aneksu nr 1 z dnia 02.12.2022 r. zawartego do umowy nr 405/NCKF/PN/2021 z dnia 02.12.2021 r. na „Wykonanie aranżacji wystawy Kino Polonia oraz przestrzeni na celu obsługi odwiedzających wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego, oprogramowania i systemu zarządzania ekspozycją”

Formularz kończący kontrolę

[Tworca?p=Katarzyna Dudzińska]]


2023.03.28
Wyniki kontroli ex-post aneksu nr 1 z dnia 02.12.2022 r. zawartego do umowy nr 405/NCKF/PN/2021 z dnia 02.12.2021 r. na „Wykonanie aranżacji wystawy Kino Polonia oraz przestrzeni na celu obsługi odwiedzających wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego, oprogramowania i systemu zarządzania ekspozycją”

Formularz kończący kontrolę

[Tworca?p=Katarzyna Dudzińska]]


2023.03.13
Wyniki kontroli ex-post aneksu nr 3 z 28.11.2022 r. do umowy nr 388/2021 z 24.06.2021 r. na roboty budowlane i prace konserwatorskie przy kontynuacji remontu konserwatorskiego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu. Kontrola bez zastrzeżeń.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


2023.03.13
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej i informacyjnej w różnych środkach masowego przekazu dotyczącej Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno Edukacyjnego Dom Utopii” – Aneks nr 4 z dnia 18.05.2021 r. do umowy nr 17/ z dnia 28.02.2019 r.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


2023.03.06
Wyniki kontroli ex-post aneksu nr 1 z dnia 30.09.2021r. wraz z jego korektą do umowy nr AG.373.10.2020.SB z dnia 20.01.2021r., która dotyczy kompleksowej obsługi prawnej świadczonej na rzecz Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku w związku z realizacją projektu nr POIS.08.01.00-00-0041/17 (znak sprawy: AG.373.10.2020.SB)

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Katarzyna Dudzińska


2023.02.28
Wynik kontroli aneksu nr 1 z dnia 12.01.2022 r. do umowy nr 8/VIII-2021 z dnia 24.08.2021 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 12.01.2022 r. do umowy nr 9/VIII2021 z dnia 26.08.2021 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi” w podziale na dwie części: część 1 postępowania – dostawa komputerów przenośnych; część 2 postępowania – dostawa komputerów stacjonarnych

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Katarzyna Dudzińska


2023.02.13
Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 2 z dnia 31.01.2023 r. zawarty do umowy nr 059/WINF/PN/2022 z dnia 10.06.2022 r. na „Aranżację i wyposażenie przestrzeni Narodowego Centrum Kultury Filmowej – studio dźwięku, mini studio telewizyjne, hala efektów specjalnych wraz z systemem motion capture”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Katarzyna Dudzińska


2023.01.19
Formularz kończący kontrolę ex-post Aneks nr 3 z dnia 21.06.2022 r. do umowy nr AIN.073.5.2021 z dnia 02.11.2021 r. na „Przebudowę budynku na działce nr ewid. 490/1 w Wiślicy przy Batalionów Chłopskich 2a z dostosowaniem do potrzeb Muzeum Archeologicznego”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę i montaż foteli oraz dostawę krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 2 z dnia 22.04.2021 r. do umowy nr 3/IV-2021 z dnia 01.04.2021 r. na dostawę skanera 3D wraz z montażem, szkoleniami dla potrzeb projektu

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post aneksu nr 6 z 19.02.2021 r. do umowy nr WZP.273.1.2019 z 25.01.2019 r. na „Wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Formularz kończący kontrolę w trybie ex ante postępowania na roboty budowlane i prace konserwatorskie przy kontynuacji remontu konserwatorskiego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 26.02.2020 r. do umowy nr 17/2019 z dnia 28.02.2019 r. w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii” nr POIS.08.01.00-00-1080/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post aneksu nr 7 z 23.10.2020 r. do umowy nr 361/2018 z 23.11.2018 r. na Obiekt dawnej Cechowni – wykonanie prac budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w trybie ex aneksu nr 4 z 24.02.2021 r. dla umowy nr 513/2018 z 11.05.2018 r. na „Budowę organów piszczałkowych dla NOSPR – zaprojektowanie, budowa i montaż”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia aneksu nr 1 z dnia 26 maja 2020 r. do umowy nr 5-S-2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. w ramach projektu pn. „Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” nr POIS.08.01.00-14-0007/16

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola procedury zawarcia aneksu nr 1 z dnia 2 czerwca 2020 r. do umowy nr 3-S-2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. w ramach projektu pn. „Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” nr POIS.08.01.00-14-0007/16

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 3 z dnia 08.02.2020 r. do umowy nr OMA.073.1.2019 z dnia 30.09.2019 r. na „Modernizację Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 2 z dnia 15.12.2020 r. do umowy nr 17/2019 z dnia 28.02.2019 r. w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno- Edukacyjnego Dom Utopii” nr POIS.08.01.00-00-1080/16.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola aneksu nr 3 z 2.11.2020 r. do umowy nr ZP/1/2019 z 21.01.2019 r. Muzeum Narodowego w Lublinie POIS.08.01.00-00- 0073/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia aneksu nr 2 z dnia 29.04.2020r. do umowy nr 46/01/2019/RZ z dnia 21.01.2019r. w ramach projektu pn. „Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich - Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji” nr POIS.08.01.00-00-0015/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post aneks nr 5 z 12.01.2021 r. do umowy nr. WZP.273.1.2019 z 25.01.2019 r. na „Wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr XII z dnia 26.11.2020 r. do umowy z dnia 17 października 2018 r. na „Prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniem ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 10 (82/2020) z dnia 16.10.2020 r. zawartego do umowy nr 100/2018 z dnia 24.10.2018 r. na „Realizację robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 11 (119/2020) z dnia 14.12.2020 r. zawartego do umowy nr 100/2018 z dnia 24.10.2018 r. na „Realizację robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 12 (125/2020) z dnia 18.12.2020 r. zawartego do umowy nr 100/2018 z dnia 24.10.2018 r. na „Realizację robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne/p>

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post aneksu nr 8 z 11.02.2021 r. do umowy nr 361/2018 z 23.11.2018 r. na Obiekt dawnej Cechowni – wykonanie prac budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Wyniki kontroli aneksu nr 1 z 9.12.2020 r. do umowy nr ASP-ZP-4/2020 na dostawę i montaż systemu elektroakustycznego.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Wyniki kontroli aneksu nr 1 z 1.12.2020 r. do umowy nr ASP-ZP-5/II/2020 na zakup krzeseł tapicerowanych.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 5 z dnia 5.06.2020 r. do umowy Nr 27/2018/X z dnia 20 marca 2018 r. w ramach projektu „Wykonanie remontu konserwatorskiego i modernizacji ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” nr POIiŚ.08.01.00-00-1079/16

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 6 z dnia 31.08.2020 r. do umowy Nr 27/2018/X z dnia 20 marca 2018 r. w ramach projektu „Wykonanie remontu konserwatorskiego i modernizacji ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” nr POIiŚ.08.01.00-00-1079/16

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 7 z dnia 30.11.2020 r. do umowy Nr 27/2018/X z dnia 20 marca 2018 r. w ramach projektu „Wykonanie remontu konserwatorskiego i modernizacji ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” nr POIiŚ.08.01.00-00-1079/16

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Wyniki kontroli ex post aneksu nr 1 z 1.12.2020 r. do umowy nr 24/DAG/R/19 z 30.05.2019 r. na usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn. Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej POIS.08.01.00-00-0094/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 , z późn. zm.) na „Stworzenie dzieła artystycznego -  scenariusza i artystycznego wykonania wystawy „Archiwum Opowieści Teatralnych” dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 1 (CPV: 92312200-3)”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn Młyn Kultury – Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej POIS.08.01.00-00-0150/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 1009/16 „Pałac w Muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola ex post umowy nr 29/G/2019 z 17.07.2019 r. - Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. Etap I.

Informacja wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp na „Kompleksowe przygotowanie treści multimedialnych do audioprzewodników w Muzeum Książąt Czartoryskich” (nr sprawy EPZP- 271-25/20)

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola procedury Aneksu nr 1 z dnia 09.10.2020 r. do umowy nr T.OR.KA.2013.02.2020 z dnia 10.06.2020 r. na wykonanie wystawy stałych Centrum Edukacji Tradycji w Ujeżdżalni i Oranżerii Muzeum Zamku w Łańcucie, obejmujące wykonanie scenografii wystaw wraz z elementami wystroju wnętrz, dostawę sprzętu i wyposażenia w sprzęt multimedialnego wraz z instalacją aplikacji systemu sterowania oraz wykonanie kontentów i prezentacji multimedialnych”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 2 z dnia 17.05.2021 r. do umowy nr T.OR.KA.2013.02.2020 z dnia 10.06.2020 r. na wykonanie wystawy stałych Centrum Edukacji Tradycji w Ujeżdżalni i Oranżerii Muzeum Zamku w Łańcucie, obejmujące wykonanie scenografii wystaw wraz z elementami wystroju wnętrz, dostawę sprzętu i wyposażenia w sprzęt multimedialnego wraz z instalacją aplikacji systemu sterowania oraz wykonanie kontentów i prezentacji multimedialnych.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola procedury zawarcia aneksu nr 3 z dnia 7 stycznia 2021 r. do umowy nr 01/2019 z dnia 20 lutego 2019r. na roboty budowlane (umowa zawarta została z firmą Inter SAS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 36 lok. 60, NIP: 525-23-43-707).

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp na „Kompleksowe przygotowanie treści multimedialnychdo audioprzewodników w Muzeum Książąt Czartoryskich” (nr  sprawy EPZP- 271-25/20)

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 4 do umowy nr T-OR-KA-201/04/2018 z dnia 07.06.2018 r. na pełnienie funkcji Inżyniera
kontraktu

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 3 z dnia 10.03.2021 r. do umowy nr T-OR-KA-201/04/2018 z dnia 07.06.2018 r. na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Wystąpienie pokontrolne Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu

Wystąpienie pokontrolne

Informację sporządził/a: Andrzej Szlonzak


Wyniki kontroli w trybie ex ante postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania „Przebudowa i remont budynków Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu”, oznaczenie postępowanie PZP.01.04.202006.2021.

Wystąpienie pokontrolne

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 4 z dnia 20.04.2021 r. do umowy nr OMA.073.1.2019 z dnia 30.09.2019 r. na „Modernizację Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Wyniki kontroli w trybie ex post aneksu nr 2 z 1.04.2021 r. do umowy nr 56/2019 z 27.03.2019 r. dla projektu „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Wyniki kontroli ex post aneksu nr 4 z 16.02.2021 r. do umowy nr 150/BN/2018 z 9.08.2018 r. w ramach projektu „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 14.05.2019 r. do umowy z dnia 15.11.2018 r. nr 2018/U/0248/273/POiŚ w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja Pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” nr POIS.08.01.00-00-1025/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Wyniki kontroli ex post aneksu nr 3 z 9.12.2020 r. do umowy nr ASPUE/ 3/2018 z 25.09.2018 r. na „Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i renowacji Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”.

Informacja o wynikach kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex post w ramach projektu „Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu” POIS.08.01.00- 00-0091/17: - aneks nr 1 z 21.03.2017 r. umowa nr 3/G/2017 z 10.01.2017 r. na usługi projektowe (projekt koncepcyjny i wykonawczy wystawy stałej - bez zastrzeżeń..

Informacja o wynikach kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex post w ramach projektu „Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu” POIS.08.01.00- 00-0091/17: - aneks nr 1 z 30.03.2017 r. umowa nr 4/G/2017 z 12.01.2017 r. na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej kapitalnego remontu oraz modernizacji budynku głównego Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu - bez zastrzeżeń.

Informacja o wynikach kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia aneksu 4 z dnia 30 marca 2021r. do umowy nr 4/2019/PZP z dnia 15.07.2019r., której przedmiotem jest Wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych oraz rozbudowy budynku wystawowego Centralnego Okręgu Przemysłowego w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” o numerze POIS.08.01.00-00-0096/17

Informacja o wynikach kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola aneksu nr 4 z dnia 23 października 2020r. do umowy nr 70/02/2020/RZ z dnia 25.02.2020r., której przedmiotem jest dostawa druków offsetowych materiałów promocyjnych w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-0015/17

Informacja o wynikach kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 7 z dnia 31.03.2021 r. do umowy nr 17/2018 z dnia 15.03.2018 r. na „Zarządzanie projektem pn. "Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne" w zakresie doradztwa prawnego, finansowego i technicznego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 8 z dnia 10.06.2021 r. do umowy nr 17/2018 z dnia 15.03.2018 r. na „Zarządzanie projektem pn. "Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne" w zakresie doradztwa prawnego, finansowego i technicznego

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 26.02.2021 r. do umowy nr 7/2021 z dnia 28.01.2021 r. na dostawę i montaż wyposażenia: sprzęt AGD

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 30.10.2020 r. do umowy nr 83/2020 z dnia 4.05.2020 r. na dostawę i montaż wyposażenia: meble biurowe, archiwizacyjne, kuchenne, stylizowane i dziecięce, tkaniny, dodatkowe wyposażenie sanitariatów, system identyfikacji wizualnej w zakresie części 3 zamówienia

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 30.10.2020 r. do umowy nr 20/2020 z dnia 10.04.2020 r. na dostawę i montaż wyposażenia: meble biurowe, archiwizacyjne, kuchenne, stylizowane i dziecięce, tkaniny, dodatkowe wyposażenie sanitariatów, system identyfikacji wizualnej w zakresie części 4 zamówienia

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Narodowe Centrum Kultury Filmowej - rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź” w Łodzi” nr POIS.08.01.00-00-1013/16

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 18.03.2021 r. zawartego do umowy nr 472/DIM/PN/2020 z dnia 18.12.2020 r. na „Dostawę systemu informacji audiowizualnej, cyfrowego znakowania przestrzeni Digital Signage

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej” nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post aneksu nr 7 z 30.06.2021 r. do Umowy nr WZP.273.1.2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. dla projektu „Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej” nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola aneksu 1 z dnia 28 kwietnia 2021r. do umowy nr 02/2019 z dnia 7 maja 2019 r., która dot. kompleksowej obsługi sprawozdawczoksięgowej projektu nr POIS.08.01.00-00-1005/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne/p>

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 4 z dnia 14.05.2021 r. do umowy nr 90/2020 z dnia 28.10.2020 r. na „Dostawę i montaż wyposażenia: sprzęt elektroniczny, oświetleniowy, elektroakustyczny i multimedialny wraz z opracowanie wsadów merytorycznych do multimediów i audioprzewodników, meble oraz tekstylia” w zakresie części 1 zamówienia.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola ex-post aneksu nr 5 z dnia 11 stycznia 2021r. do umowy nr BR-VII- 2122-1-19 z dnia 28.03.2019r. w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00- 1058/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post aneksu nr 1 z 01.03.2021 r. do umowy nr 220.2021 z 09.02.2021 r. na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Muzeum Hutnictwa w Chorzowie – wyposażenie gastronomiczne. dla projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17- 00.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-post aneksu z dnia 29 marca 2019r. do umowy nr ITM- 2/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w ramach projektu nr POIS.08.01.00- 00-1019/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola ex-post aneksu nr 1 z dnia 15 lutego 2021 r. do umowy nr MOB.D.271.1pn.2020 z dnia 29.01.2021r. w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-034/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Wyniki kontroli ex post aneksu nr 12 z 16.03.2021 r. do umowy nr 0334/18 z 11.05.2018 r. dla projektu „Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne” POIS.08.01.00-00-0006/16.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 22.03.2021 r. do umowy nr 11/02/DRWW/2021-A z dnia 19.02.2021 r. na dostawę 35 lamp industrialnych wraz ze źródłami światła LED (70 sztuk)

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 24.02.2021 r. do umowy nr 12/02/DAG/2021-A z dnia 23.02.2021 r. na zakup videowall wraz z zestawem nagłośnienia

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 2 z dnia 26.03.2021 r. do umowy nr 12/02/DAG/2021-A z dnia 23.02.2021 r. na zakup videowall wraz z zestawem nagłośnienia

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 02.04.2021 r. do umowy nr 06/03/DAG/2021-A z dnia 22.03.2021 r. na dostawę wyposażenia - mebli do przestrzeni biurowych, socjalnych, edukacyjnych oraz wypoczynkowych udostępnianych zwiedzającym – na potrzeby projektu – zamówienie udzielane w częściach: część I meble socjalne i biurowe

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej” nr POIS.08.01.00-00-0008/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex ante postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 r., poz. 1129) na „Dostawę i montaż foteli oraz dostawę krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie”.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola ex-post aneksu nr 2 z dnia 29 czerwca 2021 r. do umowy z dnia 13 września 2019r. na nadzór inwestorski i nadzór autorski nad rozbudową Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina o Salę Koncertową w ramach projektu POIS.08.01.00-00-1005/17

Informacja o wyniku kontroli.

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post dla umowy nr 28.2021 z 02.02.2021 r. na wykonanie wystawy stałej Muzeum Hutnictwa w Chorzowie w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17-00.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post dla aneksu nr 4 z 13.05.2021 r. do umowy nr 196/2019 z 10.07.2019 r. „Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu - Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 13 (23/2021) z dnia 15.02.2021 r. zawartego do umowy nr 100/2018 z dnia 24.10.2018 r. na „Realizację robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 14 (51/2021) z dnia 31.03.2021 r. zawartego do umowy nr 100/2018 z dnia 24.10.2018 r. na „Realizację robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”;

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola ex-post aneksu nr 3 z dnia 30 września 2021 r. do umowy z dnia 13 września 2019r. na nadzór inwestorski i nadzór autorski nad rozbudową Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina o Salę Koncertową w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1005/17

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki” nr projektu POIS.08.01.00-00-0046/16.

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post aneksu nr 3 z 31.12.2020 r. i aneksu nr 4 z 1.04.2021 r. do umowy nr 11/01/2020/UM z 15.01.2020 r. na wykonanie na podstawie pracy konkursowej dokumentacji projektowej wystawy stałej Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej” nr POIS.08.01.00-00-0008/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu z dnia 15.04.2021 r. zawartego do umowy nr DAM-283-4/20 z dnia 29.12.2020 r. na „Stworzenie dzieła artystycznego - scenariusza i artystycznego wykonania wystawy „Archiwum Opowieści Teatralnych” dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 1 (CPV: 92312200-3)”.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 5 z dnia 24.06.2021 r. do umowy nr 06/03/DAG/2021-A z dnia 22.03.2021 r. na dostawę wyposażenia - mebli do przestrzeni biurowych, socjalnych, edukacyjnych oraz wypoczynkowych udostępnianych zwiedzającym – na potrzeby projektu – zamówienie udzielane w częściach: część I meble socjalne i biurowe

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej” nr POIS.08.01.00-14-003/16.

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post aneksu nr 5 z 25.06.2021 r. do umowy nr 150/BN/2018 z 9.08.2018 r. projekt „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej” POIS.08.01.00-14-0003/16.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola ex-post dokumentacji postępowania polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w ramach realizacji objętej pracami konserwatorsko-remontowymi elewacji i stolarki okiennej w budynku Dworu Mieszczańskiego. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1019/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego” nr POIS.08.01.00-00- 0040/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 5 z dnia 1.07.2021 r. do umowy nr OMA.073.1.2019 z dnia 30.09.2019 r. na „Modernizację Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego” nr POIS.08.01.00-00- 0040/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 3 z dnia 1.07.2021 r. do umowy OMA.073.2.2019 z dnia 2.10.2019 r. na Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Wyniki kontroli w trybie ex post aneksu nr 5 z 6.07.2021 r. do umowy nr 56/2019 z 27.03.2019 r. dla projektu „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo”.

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 26.11.2019 r. do umowy nr F.272.9.2019/PR z dnia 15.10.2019 r. w ramach projektu „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach” POIŚ.08.01.00-00-0009/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 4.08.2020 r. do umowy nr F.272.57.2020/PR z dnia 21.05.2020 r. w ramach projektu „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach” POIŚ.08.01.00-00-0009/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola ex-post aneksu nr 5 z dnia 16 lipca 2021r. do umowy nr 4/2019/PZP z dnia 15.07.2019r. w ramach projektu nr POIS.08.01.00- 00-0096/17

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola ex-post aneksu nr 4 z dnia 20 listopada 2020r. do umowy nr BR-VII-2122-1-19 z dnia 28.03.2019r. w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1058/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Wyniki kontroli w trybie ex post aneksów nr 4 i 5 do umowy z 27.09.2017 r. Zarządzanie całością zadań mających za cel realizację projektu oraz aneksu nr 6 do umowy z 27.09.2017 r. Zarządzanie całością zadań mających za cel realizację projektu „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice - Czyżyny wraz z adaptacja na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie” POIS.08.01.00-00-1093/16-00.

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu „Stajnie Pegaza. Konserwacja i remont Stajni Kubickiego na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Adaptacja obiektu do potrzeb ekspozycyjnych i edukacyjnych wraz z wprowadzeniem rozwiązań efektywnych energetycznie” nr projektu POIS.08.01.00- 1018/17-00.

Wyniki kontroli w trybie ex post aneksu nr 1 z 24.02.2021 r. i aneksu nr 2 z 21.06.2021 r. do umowy nr 179/11/2019/K z 14.11.2019 r. na promocję projektu pn. „Stajnie Pegaza. Konserwacja i remont Stajni Kubickiego na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Adaptacja obiektu do potrzeb ekspozycyjnych i edukacyjnych wraz z wprowadzeniem rozwiązań efektywnych energetycznie” nr projektu POIS.08.01.00- 1018/17-00. Kontrola bez zastrzeżeń.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0164/17 „Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 8 z dnia 14.05.2021 r. do umowy nr 2/2018 z dnia 3.10.2018 r. na „Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego”:

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0164/17 „Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 9 z dnia 30.07.2021 r. do umowy nr 2/2018 z dnia 3.10.2018 r. na „Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego”:

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0164/17 „Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 10 z dnia 27.09.2021 r. do umowy nr 2/2018 z dnia 3.10.2018 r. na „Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego”:

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola ex-post dokumentacji postępowania na usługi społeczne, których przedmiotem jest kompleksowa obsługa prawna świadczona dla Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku w związku z realizacją projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku” o numerze POIS.08.01.00-00-0041/17

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola ex-post procedury zawarcia aneksu nr 5 z dnia 25 sierpnia 2021 r. do umowy nr 01/2019 z dnia 20 lutego 2019r. na roboty budowlane. Kontrola w ramach projektu pn. „Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina o Salę Koncertową” o numerze POIS.08.01.00-00- 1005/17

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 4 z dnia 4.08.2021 r. do umowy nr TOR- KA201/04/2018 z dnia 07.06.2018 r. na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0164/17 „Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 2 z dnia 21.04.2021 r do umowy nr 1/2020 z dni 11.02.2020 r. na „Dokończenie prac związanych z rozbudową budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0164/17 „Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 2 z dnia 21.04.2021 r do umowy nr 1/2020 z dni 11.02.2020 r. na „Dokończenie prac związanych z rozbudową budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0164/17 „Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 3 z dnia 24.05.2021 r. do umowy nr 1/2020 z dni 11.02.2020 r. na „Dokończenie prac związanych z rozbudową budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0164/17 „Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 4 z dnia 29.07.2021 r. do umowy nr 1/2020 z dni 11.02.2020 r. na „Dokończenie prac związanych z rozbudową budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0164/17 „Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 5 z dnia 24.09.2021 r. do umowy nr 1/2020 z dni 11.02.2020 r. na „Dokończenie prac związanych z rozbudową budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 2 z dnia 29.01.2021 r. do umowy nr 25/2020 z dnia 29.04.2020 r. na „Dostawę i montaż wyposażenia: meble biurowe, archiwizacyjne, kuchenne, stylizowane i dziecięce, tkaniny, dodatkowe wyposażenie sanitariatów, system identyfikacji wizualnej” w zakresie części 5 zamówienia.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola procedury zawarcia Aneks nr 3 z dnia 29.10.2021 r. do Umowy nr IMI-RIN.042.4.1.2020.MR z dnia 14.07.2020 r. na „Renowację zespołu parkowo – pałacowego w Żorach – Baranowicach – Etap I”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego” nr POIS.08.01.00-00- 0040/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 6 z dnia 5.07.2021 r. do umowy nr OMA.073.1.2019 z dnia 30.09.2019 r. na „Modernizację Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 11.06.2021 r. do umowy nr 05/03/DAG/2021-A z dnia 22.03.2021 r. na dostawę mebli do holu wejściowego, szatni w willi zlokalizowanej w Łódzkim Parku Kultury Miejskiej (dawniej skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej – część VII zamówienia

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 20.07.2021 r. do umowy nr 01/06/DPW/2021-A z dnia 17.06.2921 r. na stworzenie 5 aplikacji interaktywnych oraz wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania treścią na potrzeby wystawy stałej

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 2 z dnia 18.08.2021 r. do umowy nr 01/06/DPW/2021-A z dnia 17.06.2921 r. na stworzenie 5 aplikacji interaktywnych oraz wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania treścią na potrzeby wystawy stałej

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 3 z dnia 02.09.2021 r. do umowy nr 01/06/DPW/2021-A z dnia 17.06.2921 r. na stworzenie 5 aplikacji interaktywnych oraz wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania treścią na potrzeby wystawy stałej

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 22.03.2017 r. do umowy z dnia 27.01.2017 r. w ramach projektu „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim” nr POIŚ.08.01.00-00-00-0098/17”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola ex-post procedury zawarcia aneksu nr 1 z dnia 7 kwietnia 2020r. do umowy nr AG.370.3.2018 z dnia 18.10.2018r., która dotyczy kompleksowej obsługi prawnej świadczonej dla Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-0041/17

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku przy ul. Okólnik 2 w Warszawie Etap II – stan wykończeniowy”. Umowa nr 2021/U/81/Rb/W/273/POiŚ zwarta w dniu 11.03.2021 r. na kwotę 8.070.000,00 zł brutto w ramach projektu POIŚ.08.01.00-00-1025/17 pt. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 1009/16 „Pałac w Muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post postępowania przeprowadzonego na podstawie rozeznania rynku zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” na wykonanie prac konserwatorskich niepolichromowanych partii ścian w Izbie Stołowej Górnej w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach,

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola aneksu nr 7 z dnia 3 września 2021 r. do umowy nr 01/2019 z dnia 20 lutego 2019r. na roboty budowlane. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1005/17

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu POIS.08.01.00-00-1069/16

Informacja o wyniku kontroli w trybie ex post postępowania na roboty budowlane i prace konserwatorskie przy kontynuacji remontu konserwatorskiego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu, umowa nr 388/2021 z 24.06.2021 r.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola aneksu nr 8 z dnia 22 października 2021 r. do umowy nr 01/2019 z dnia 20 lutego 2019r. na roboty budowlane. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1005/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola ex-post aneksu nr 4 z dnia 30.11.2021 r. do umowy z dnia 13 września 2019r. na nadzór inwestorski i nadzór autorski nad rozbudową Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina o Salę Koncertową w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1005/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu

Wyniki kontroli ex post aneksu nr 1 z 19.05.2021 r i aneksu nr 3 z 28.09.2021 r. do umowy nr 0114/21 z 28.04.2021 r. projekt Krzysztofory od nowa – muzeum kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego POIS.08.01.00-00-0006/16.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-post aneksu nr 1 z dnia 30 czerwca 2020r. do umowy nr BR-VII-2122-11-18 z dnia 28 czerwca 2018r. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1058/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 2.12.2019 r. do umowy nr 2019/U/1169/D/W/POIŚ z dnia 21.10.2019 r. w ramach projektu „MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina” POIŚ.08.01.00-14-0008/16

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 9.08.2020 r. do umowy nr 2020/453/D/W/273/POIŚ z dnia 3.07.2020 r. w ramach projektu „MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina” POIŚ.08.01.00-14-0008/16

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola ex-post aneksów nr 2-4 do umowy nr BR-VII-2122-11-18 z dnia 28 czerwca 2018r. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00- 00-1058/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Narodowe Centrum Kultury Filmowej - rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź” w Łodzi” nr POIS.08.01.00-00-1013/16

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 2 z dnia 15.11.2021 r. zawartego do umowy nr 084/NCKF/PN/2021 z dnia 14.06.2021 r. na dostawę z montażem sufitów podwieszanych i oświetlenia na potrzeby wystawy Kino Polonia w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post aneksów nr 1 z 14.11.2019 r., nr 2 z 15.10.2020 r., nr 3 z 11.06.2021 r. do umowy nr 1123.2018 z 5.07.2018 r. na działania promocyjne i informacyjne oraz aneksu nr 1 z 7.09.2021 r. do umowy nr 751.2021 z 8.06.2021 r. na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia (meble) w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17-00.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zabezpieczenie placu budowy i kontynuacja rozbudowy, budowy i remontu Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku” – umowa nr AG.372.1.2021.MS z dnia 16.07.2021 r. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-0041/17

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w trybie ex post umowy nr 141/11/2021 z 30.11.2021 r. na dostawę wibrafonu koncertowego 4-oktawowego marki Adams z futerałem / pokrowcem wraz z przeniesieniem praw własności na rzecz NOSPR.

Informacja o wyniku kontroli postępowania

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-post aneksu nr 6 z dnia 28 czerwca 2021r. do umowy nr BR-VII-2122-1-19 z dnia 28.03.2019r. w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1058/16.

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola ex-post aneksu nr 7 z dnia 8 października 2021r. do umowy nr BR-VII-2122-1-19 z dnia 28.03.2019r.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola projektu aneksu do umowy nr 1/U/Inw/COO-POIIŚ/2020 z 6.05.2020 r.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej” nr POIS.08.01.00-00-0008/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu (drugi aneks) z dnia 30.08.2021 r. zawartego do umowy nr DAM-283-4/20 z dnia 29.12.2020 r. na „Stworzenie dzieła artystycznego - scenariusza i artystycznego wykonania wystawy „Archiwum Opowieści Teatralnych” dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 1 (CPV: 92312200-3)”.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola Aneksu nr 1 z dnia 4.10.2021 r. na „Przebudowę i modernizację pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku przy ul. Okólnik 2 w Warszawie Etap II – stan wykończeniowy” w ramach Umowy nr 2021/U/81/Rb/W/273/POiŚ zwartej w dniu 11.03.2021 r. na kwotę 8.070.000,00 zł brutto w ramach projektu POIŚ.08.01.00-00-1025/17 pt. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie”.

Formularz kończący kontrolę.

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola aneksu nr 10 z dnia 29.10.2021r. do umowy nr 01/2019 z dnia 20.02.2019r. na roboty budowlane. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1005/17.

Formularz kończący kontrolę.

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola aneksu nr 11 z dnia 30.11.2021r. do umowy nr 01/2019 z dnia 20.02.2019r. na roboty budowlane. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1005/17

Formularz kończący kontrolę.

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrole realizowane w ramach programu POIiS

Kontrola ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zabezpieczenie placu budowy i kontynuacja rozbudowy, budowy i remontu Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku” – umowa nr AG.372.1.2021.MS z dnia 16.07.2021r. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-0041/17

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Akademickie Centrum Designu na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej” nr POIS.08.01.00-00-1033/16

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 r., poz. 1129, późn. zm.), w związku z art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych na „Dostawę oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post aneksu nr 7 z 21.02.2022 r. do umowy nr 196/2019 z 10.07.2019 r. - Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem dla projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Wynik kontroli w trybie ex-ante dokumentacji postępowania „Dostawa aranżacji wystawy stałej wraz z wyposażeniem w multimedia dla trasy turystycznej w Kopalni Soli Bochnia”, projekt „Wprowadzenie unikatowej oferty kulturalno-edukacyjnej na udostępnionej trasie turystycznej w Kopalni Soli Bochnia - Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO” POIS.08.01.00-00-1078/16.

Wyniki kontroli ex ante

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17.

Wyniki kontroli aneksu nr 6 z 24.11.2021 r. do umowy nr 196/2019 z 10.07.2019 r. „Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17-00.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-post w ramach projektu „Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu” POIS.08.01.00- 00-0091/17 – umowa nr 21-G-2021 z 30.07.2021 r. „Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej”.

Informacja o wynikach kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Narodowe Centrum Kultury Filmowej - rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź” w Łodzi” nr POIS.08.01.00-00-1013/16

Formularz kończący kontrolę ex post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niegraniczonego na wykonanie aranżacji wystawy Kino Polonia oraz przestrzeni na cele obsługi odwiedzających wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego, oprogramowania i systemu zarządzania ekspozycją

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola aneksu 1 z dnia 8.11.2021r. do umowy nr 6/2021 z dnia 29.09.2021r., której przedmiotem jest produkcja filmów reklamowych będących częścią kampanii wizerunkowej nowo powstałego Centrum Folkloru Polskiego w Otrębusach.

Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1016/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim” nr POIŚ.08.01.00-00-00-0098/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post aneksu nr 1 z dnia 10.12.2021 r. zawartego do umowy nr PR.271.2.2021.AB z dnia 10.12.2021 r. na nadzór inwestorski i konserwatorski nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu „Przebudowa i remont budynków Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu” POIS 08.01.00-00- 1049/16-00.

Wyniki kontroli w trybie ex post postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania „Przebudowa i remont budynków Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu”, oznaczenie postępowanie PZP.01.06.2021, umowa z 6.09.2021 r.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 3 z dnia 21 sierpnia 2020 r. do umowy nr 27/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne. 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, dla Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 31.12.2021 r. do umowy nr 03/12/DRWW/2021-A z dnia 13.12.2021 r. na dostawę sprzętów multimedialnych wraz z montażem na potrzeby wystawy stałej realizowanej w budynku „A”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola aneksu 1 z dnia 01.10.2021r. do umowy nr 12/2021 z dnia 04.08.2021r., której przedmiotem są usługi drukarskie wraz z dostawą. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1016/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 31.12.2021 r. do umowy nr 03/12/DRWW/2021-A z dnia 13.12.2021 r. na dostawę sprzętów multimedialnych wraz z montażem na potrzeby wystawy stałej realizowanej w budynku „A”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17.

Wyniki kontroli aneksu nr 2 z 30.08.2021 do umowy nr 28.2021 z 2.02.2021 r. na wykonanie wystawy stałej Muzeum Hutnictwa w Chorzowie dla projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00- 0074/17-00.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wynikach kontroli aneksu w ramach projektu „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” POIS.08.01.00.00-0096/17

Wyniki kontroli aneksu nr 5 z dnia 4 października 2021r. do umowy nr 2/2018/PZP z dnia 22.03.2018r., której przedmiotem jest Pełnienie funkcji Inżyniera kontaktu zarządzającego projektem (nr sprawy MRAG- 3121-01/18 (część I) „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola aneksów o nr 1-8 do umowy nr ZACH-ZAD2/7696/2018 z dnia 5.10.2018r., której przedmiotem jest konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1050/16

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 1009/16 „Pałac w Muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post aneksu nr 2 z dnia 15.02.2022r. do umowy AIN.073.3.2021 z dnia 25.10.2021 r. na „Montaż systemu słupków antyterrorystycznych regulujących ruch pojazdów przy wjeździe z placu Panny Marii na plac Zamkowy”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego” nr POIS.08.01.00-00- 0040/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 8 z dnia 15.12.2021 r. do umowy nr OMA.073.1.2019 z dnia 30.09.2019 r. na „Modernizację Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0164/17 „Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post aneksu nr 1 z dnia 10.09.2018 r. oraz aneksu nr 2 z dnia 14.12.2018 r. do umowy 1/2018 z dnia 03.08.2018 r. na „Rozbudowę budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola ex-post aneksu nr 1 z 11.03.2022 r do umowy nr 1/U/Inw/COO-POIiŚ/2020 na roboty budowlane wraz z nadzorem archeologicznym oraz wyposażeniem dla projektu „Zwiększenie dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę trasy zwiedzania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau o przestrzeń poobozową budynków Schlachthaus i Molkerei oraz przebudowę sali kinowej” nr POIS.08.01.00-00-0136/17-00. Kontrola bez zastrzeżeń.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-post aneksu nr 7 z dnia 30 grudnia 2021r. do umowy nr 2/2018/PZP z dnia 22.03.2018r., której przedmiotem jest Pełnienie funkcji Inżyniera kontaktu zarządzającego projektem (nr sprawy MRAG- 3121-01/18 (część I) Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00.00-0096/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-post aneksu nr 12 z dnia 03.01.2022r. do umowy nr 01/2019 z dnia 20.02.2019r. na roboty budowlane. Kontrola w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1005/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex post aneksu nr 2 z 28.10.2021 r. do umowy nr 94/2021 z 2.06.2021 r., której przedmiotem jest dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo” nr POIS.08.01.00-00-0089/17.

Wyniki kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu POIS.08.01.00-00-1069/16

Informacja o wyniku kontroli w trybie ex post aneksu nr 7 z 1.12.2021 r. do umowy nr 809/2019 z 9.08.2019 r. na pełnienie funkcji menadżera projektu „Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu” POIS.08.01.00-00-1069/16.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Przebudowa, remont i zakup wyposażenia niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej na cele działalności kulturalnej i edukacji artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu” POIS.08.01.00-00-1068/16.

Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post Aneksu nr 3 z dnia 29.04.2022 r. do umowy nr UAP/45/2019 z dnia 26.09.2019 r. na „Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu”.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn Młyn Kultury – Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej POIS.08.01.00-00-0150/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post aneksu nr 10 z 28.02.2022 r. do umowy nr WZP.273.1.2019 z 25.01.2019 r. na „Wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu”.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola aneksu nr 8 z 31.03.2022 r. do umowy nr 196/2019 z 10.07.2019 r. - Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem dla projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17-00

Informacja o wyniku kontroli.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post Aneksu nr 5 z dnia 16.06.2021 r. oraz Aneksu nr 6 z dnia 15.07.2021 r. do umowy nr 90/2020 z dnia 28.10.2020 r. na „Dostawę i montaż wyposażenia: sprzęt elektroniczny, oświetleniowy, elektroakustyczny i multimedialny wraz z opracowanie wsadów merytorycznych do multimediów i audioprzewodników, meble oraz tekstylia” w zakresie części 1 zamówienia

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post Aneksu nr 9 do umowy z dnia 19.09.2021 r. na „Zarządzanie projektem pn. "Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne" w zakresie doradztwa prawnego, finansowego i technicznego”.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki” nr projektu POIS.08.01.00-00-0046/16.

Kontrola ex-ante projektu aneksu do umowy nr 8/03/2022/UM z 7.03.2022 r. na wykonanie wystawy stałej Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, kontrola bez zastrzeżeń.

[[Tworca?p=Wojciech Kulik]


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”

Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post Porozumienia z dnia 28.10.2021 r. do umowy nr 90/2020 z dnia 28.10.2020 r. na „Dostawę i montaż wyposażenia: sprzęt elektroniczny, oświetleniowy, elektroakustyczny i multimedialny wraz z opracowanie wsadów merytorycznych do multimediów i audioprzewodników, meble oraz tekstylia” w zakresie części 1 zamówienia.

[[Tworca?p=Agnieszka Rutkowska-Komornik]


Kontrola ex - post postępowania prowadzonego na podstawie art. 305 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 2019, późn. zm.) w związku art. 214 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp na pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej w trakcie realizacji prac polegających na „Przebudowie i modernizacji pomieszczeń studyjnych w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy ul. Okólnik 2”, w wyniku którego zawarto w dniu 27.05.2021 r. umowę nr 2021/U/384/U/W/POIŚ na kwotę 73 527,10 zł brutto.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola aneksu nr 9 z 23.05.2022 r. do umowy nr 196/2019 z 10.07.2019 r. - Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem dla projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17-00.

Informacja o wyniku kontroli.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Wyniki kontroli ex-post aneksu nr 1 z 9.08.2021 r. do umowy nr 0314/21 z 25.06.2021 r. na wykonanie ekspozytorów - projekt Krzysztofory od nowa – muzeum kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego POIS.08.01.00-00-0006/16

Informacja o wyniku kontroli.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-post aneksu nr 6 z dnia 11 marca 2022r. do umowy nr 3/2018/PZP z dnia 22.03.2018r. na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (znak sprawy MR-AG-3121-01/18, część II). Kontrola w ramach projektu o numerze POIS.08.01.00-00-0096/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-post aneksu nr 8 z dnia 11 marca 2022r. do umowy nr 2/2018/PZP z dnia 22.03.2018r., której przedmiotem jest Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu zarządzającego projektem (nr sprawy MRAG- 3121-01/18, część I). Kontrola w ramach projektu o numerze POIS.08.01.00-00-0096/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach etap II”, w wyniku którego w dniu 06.12.2021 r. zawarto umowę Nr 272.47.2021/PR na kwotę 13 586 580,00 zł brutto.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Narodowe Centrum Kultury Filmowej - rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź” w Łodzi” nr POIS.08.01.00-00-1013/16

Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post aneksu nr 4 z dnia 18.03.2022 r. zawartego do umowy nr 084/NCKF/PN/2021 z dnia 14.06.2021 r. na dostawę z montażem sufitów podwieszanych i oświetlenia na potrzeby wystawy Kino Polonia w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola aneksu nr 10 z 10.06.2022 r. do umowy nr 196/2019 z 10.07.2019 r. - Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem dla projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17-00.

Informacja o wyniku kontroli.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego” nr POIS.08.01.00-00- 0040/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 4 z dnia 31.03.2022 r. oraz Aneksu nr 5 z dnia 30.06.2022 r. do umowy OMA.073.2.2019 z dnia 2.10.2019 r. na Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Wyniki kontroli ex-post umowy nr 0521/21 z 8.09.2021 r. na wykonanie ekspozytorów - projekt Krzysztofory od nowa – muzeum kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego POIS.08.01.00-00-0006/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-ante projektu aneksu nr 2 do umowy nr 1/U/Inw/COOPOIiŚ/ 2020 na roboty budowlane wraz z nadzorem archeologicznym oraz wyposażeniem dla projektu „Zwiększenie dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę trasy zwiedzania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau o przestrzeń poobozową budynków Schlachthaus i Molkerei oraz przebudowę sali kinowej” nr POIS.08.01.00-00- 0136/17-00. Kontrola bez zastrzeżeń.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Akademickie Centrum Designu na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej” nr POIS.08.01.00-00-1033/16

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 2 z dnia 22.04.2021 r. do umowy nr 3/IV-2021 z dnia 01.04.2021 r. na dostawę skanera 3D wraz z montażem, szkoleniami dla potrzeb projektu

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola procedury ex - post zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 25 stycznia 2021 r. do umowy nr 176/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli stalowych do wyposażenia pomieszczeń pracowni i pomieszczeń pomocniczych związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne. 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, dla Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie”.

Formularz kończący kontrole

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej” nr POIS.08.01.00-00-0008/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę i montaż foteli oraz dostawę krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej” nr POIS.08.01.00-00-0008/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post Aneksu nr 1 z dnia 16.08.2022 r. zawartego do umowy nr DAM.282.3.21 z dnia 19.11.2021 r. na „Dostawę i montaż foteli oraz dostawę krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie”.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z negocjacjami (art. 275 ust 2 uPzp) na roboty budowlane wykończeniowe i instalacyjne oraz usługi obejmujące wykonanie integracji systemów bezpieczeństwa użytkowanych w Muzeum Zamku w Łańcucie z obiektami po remoncie: Oranżerią i Ujeżdżalnią w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej ordynacji łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”– Aneks nr 1 z dnia 29.10.2021 r. do umowy nr S.273.4.2021 z dnia 12.08.2021 r.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola ex-post procedury zawarcia aneksu nr 1 z dnia 28 kwietnia 2021r. do umowy nr WIM-II 272.26.2022 z dnia 30.03.2022r. Kontrola w ramach projektu „Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – etap 1” o numerze POIS.08.01.00-00-0159/17

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-post procedury zawarcia aneksu nr 2 z 18.05.2022r. oraz aneksu nr 3 z 11.08.2022r. do umowy nr WIM-II 272.5.2022 z 10.01.2022r. Kontrola w ramach projektu „Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – etap 1” o numerze POIS.08.01.00-00-0159/17

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Wyniki kontroli ex-post aneksu nr 1 z 15.06.2022 r. do umowy nr 388/2021 z 24.06.2021 r. na roboty budowlane i prace konserwatorskie przy kontynuacji remontu konserwatorskiego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Wyniki kontroli ex-post aneksu nr 2 z 2.03.2022 r. do umowy nr 18/G/2021 z 30.07.2021 r. w zakresie remontu konserwatorskiego pięciu obiektów ze skansenu w Oddziale Literackim MOZK – DMD w Russowie oraz Białej chaty z Rezerwatu Archeologicznego w Kaliszu – Zawodziu”.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik

Ostatnia aktualizacja - 15.07.2024 o godz. 12:19 przez Paulina Czubak