Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Zadania Koordynatora

W celu realizacji zasady równego traktowania oraz działań wynikających z "Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016" z dniem 15 sierpnia 2015 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Pani prof. Małgorzata Omilanowska powierzyła funkcję Koordynatora do Spraw Równego Traktowania Panu Krzysztofowi Guzowskiemu z Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów.

Do zadań Koordynatora o Spraw Równego Traktowania należy:

 1. realizowanie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wytycznych wynikających z „ Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania 2013-2016” w zakresie zasady równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny, a także zapobiegania mobbingowi;
 2. monitorowanie sytuacji w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji;
 3. podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania;
 4. promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji;
 5. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji;
 6. udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, innych formach wymiany doświadczeń oraz pracach zespołów roboczych w zakresie tematyki równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji;
 7. współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania w realizacji i ewaluacji działań wynikających z "Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania" ;
 8. udzielanie na wniosek Pełnomocnika do Spraw Równego Traktowania informacji dotyczących przestrzegania zasady równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji;
 9. współpraca z właściwymi Departamentami, Biurami oraz Centrum Informacyjnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego    w sprawach dotyczących równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji.

Koordynator ds. Równego Traktowania ma również wspomagać Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w realizacji "Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania" na poziomie swoich instytucji. Zgodnie z ustawą z 3 grudnia 2010 rokuo wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 450, z późn. zm.) program ten określa cele  i priorytety działań rządu na rzecz równego traktowania, szczególnie w zakresie:

 1. podnoszenia świadomości społecznej w zakresie równego traktowania, w tym na temat przyczyn i skutków naruszenia zasady równego traktowania;
 2. przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania;
 3. współpracy z partnerami społecznymi, organizacji pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie równego traktowania.

Kontakt:

Koordynator do Spraw Równego Traktowania w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Krzysztof Guzowski

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmiescie 15
00-071 Warszawa
e-mail: kguzowski@mkidn(dot)gov(dot)pl
tel.: (22) 421 03 27
fax: (22) 827 34 58

Informację sporządził/a: Krzysztof Guzowski

Ostatnia aktualizacja - 02.12.2022 o godz. 09:35 przez Paulina Czubak