Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Projekty ustaw

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym  zasobie archiwalnym i archiwach
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywanie niektórych zawodów (za projekt odpowiedzialny jest Minister Sprawiedliwości. Projekt w art. 4, art. 5, art. 14 wprowadza zmiany w ustawach dotyczących działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, a także w art. 22, art. 23, art. 29, art. 36 zawiera przepisy dotyczące ww. ustaw. Projekt został przyjęty w dniu 11 marca 2014 r. przez Radę Ministrów).
  • Projekt z ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
    Celem projektowanej ustawy jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/77/UE z dnia 27 września 2011 r. dotyczącą zmiany dyrektywy 2006/116/WE w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (Dz. U. UE L 265 z 27.09.2011, s. 1) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych (Dz. U. UE L 299 z 27.10.2012, s. 5). Dodatkowo projekt wdraża częściowo dyrektywę 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz. U. UE polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 230) oraz dyrektywę 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (wersja ujednolicona) (Dz. U. UE L 376 z 27.12.2006, s. 28).

Informację sporządził/a: Adrianna Szubielska

Ostatnia aktualizacja - 14.10.2014 o godz. 12:28 przez Administrator