Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Zbiory danych osobowych, dane inspektora ochrony danych

Zbiory danych osobowych, dla których administratorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z właściwością dla działu administracji kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15 00-071 Warszawa.

 1. "Baza stypendiów artystycznych".
 2. "Dane kontroli zarządczej instytucji kultury".
 3. "Dane osób mających konto w Serwisie Mapa Szkolnictwa Artystycznego korzystających z Kalendarium Wydarzeń Szkolnictwa Artystycznego".
 4. "Dane osób wynikających z uczestnictwa w Programach finansowanych przez MKiDN".
 5. "Dane spraw sądowych".
 6. "Dane zatrudnionych, kandydatów do pracy, z umów cywilnoprawnych, byłych pracowników zlikwidowanych instytucji nadzorowanych i podległych Ministrowi KiDN, osoby wskazane przez pracowników do kontaktu w razie NN, stażystów, praktykantów, wolontariuszy, stypendystów, osób nagrodzonych, emerytów, beneficjentów zapomóg, członków komisji i rad działających przy ministrze lub ministerstwie, delegatów delegacji krajowych i zagranicznych, spadkobierców pracowników.".
 7. "Decyzje Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców".
 8. "Egzaminy eksternistyczne, zwolnienia z opłat".
 9. "Informacja o zarobkach osób kierujących instytucjami kultury".
 10. Księga wejść.
 11. "Lista Rzeczoznawców MKiDN".
 12. "Nagrody za znaleziska archeologiczne".
 13. "Odznaczeni medalem - Zasłużony Kulturze Gloria Artis".
 14. "Odznaczeni odznaką - Zasłużony dla Kultury Polskiej".
 15. "Osoby uhonorowane odznaką za "Opiekę nad zabytkami".
 16. "Oświadczenia kandydatów na członków rad nadzorczych i pełnomocników wspólnika".
 17. "Pomoc socjalna dla twórców i artystów".
 18. "Przesłuchania do European Union Youth Orchestra".
 19. "Przesłuchania do Morningside Musik Brigde.".
 20. "Przyjazdy delegacji zagranicznych".
 21. "Przyznawanie stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego".
 22. "Przyznawanie stypendiów rządów innych państw".
 23. "Realizacja Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021.".
 24. "Rejestr decyzji i postanowień Generalnego Konserwatora Zabytków".
 25. "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw MKiDN".
 26. "Rejestracja uczestników Mastering the Gamei Misic Export Conference".
 27. "Rozstrzygnięcia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie przyjmowania do szkół artystycznych kandydatów przekraczających limity wiekowe.".
 28. "Sprawy nauczycieli szkół i placówek artystycznych".
 29. "Teleadresowa baza interesantów.".
 30. "Właściciele Skarbów Dziedzictwa".
 31. "Właściciele utraconych dóbr kultury".DDZ
 32. "Właściciele wykazani w krajowej ewidencji zabytków".
 33. "Wykaz właścicieli zabytków skradzionych lub nielegalnie wywiezionych".
 34. "Zbiór danych osób kandydujących i powołanych w skład Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego.".
 35. "Zbiór danych osób składających skargi, wnioski i petycje do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.".
 36. "Program Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021"
 37. Zbiór wniosków przedstawionych do odznaczenia i odznaczonych medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej.
 38. Rejestr kategorii czynności przetwarzania centralny system informatyczny POIŚ.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, którym jest Mariusz Węglewski. Dane kontaktowe Inspektora: ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa,   IOD@kultura(dot)gov(dot)pl  lub tel. 22 6925452

Zbiory, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest podmiotem przetwarzającym:

 1. "Baza organów spółek". Podmiot przetwarzający przetwarza dane, których Administratorem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa.
 2. "Osoby korzystające z usług Benefit”. Administratorem jest Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa
 3. "Oświadczenia lustracyjne i informacje o złożeniu oświadczeń".
  Podmiot przetwarzający przetwarza dane, których Administratorem jest Instytut Pamięci Narodowej ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.
 4. "Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko"
  Podmiot przetwarzający przetwarza dane, których Administratorem jest Minister właściwy w dziale administracji Inwestycje i Rozwój, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
 5. "Rejestr kategorii czynności Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego.Podmiot przetwarzający przetwarza dane, których Administratorem jest Minister właściwy w dziale Inwestycja i Rozwój.  Dane kontaktowe Administratora: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.”
 6. Centralny system informatyczny, podmiot przetwarzający przetwarza dane, których Administratorem jest Minister właściwy w dziale administracji Inwestycje i Rozwój, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Podmiot przetwarzający wyznaczył Inspektora ochrony danych, którym jest Mariusz Węglewski. Dane kontaktowe Inspektora: ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa,   IOD@kultura(dot)gov(dot)pl  lub tel. 22 6925452

Ostatnia aktualizacja - 02.12.2022 o godz. 09:37 przez Paulina Czubak