Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Petycje

Lp. Opis Treść petycji Odpowiedź Informację sporządził/a
1 Petycja w sprawie uregulowania kwestii postępowania z dokumentacją zgromadzoną w składach chronologicznych w urzędach administracji publicznej wdrażających system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Pobierz plik Pobierz plik Janusz Szymański
2 Petycja o podjęcie inicjatywy ustawodawczej ws. nowelizacji ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji w zakresie dostępności programów telewizyjnych dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji sluchu Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
3 Petycja dotycząca wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków klasztoru oo. Franciszkanów wraz z sanktuarium św. Maksymiliana przy ul. Ujejskiego 40 w Gdyni. Pobierz plik Pobierz plik Katarzyna Dutkowska
4 Petycja w sprawie wpisania do rejestru zabytków willi płk Jana Stefana Kotowicza przy ul. Dekerta 4 w Rzeszowie Pobierz plik Pobierz plik Marta Lewicka
5 Petycja w sprawie miejsca nauczania najmłodszych uczniów gry na instrumentach muzycznych Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
6 Petycja w sprawie finansowania Muzeum Techniki i Przemysłu NOT Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
7 Petycja w sprawie planowanej reformy systemu oświaty w zakresie dotyczącym ogólnokształcących szkół muzycznych Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
8 Petycja w sprawie ulg w cenach biletów do teatru , filharmonii Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
9 Petycja o uchylenie postanowienia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16 listopada 2016 roku Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
10 Petycja w sprawie zmiany przepisów dotyczących poszukiwań zabytków detektorem metali Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
11 Petycja w sprawie przeciwdziałania niszczeniu zabytkowych zespołów mieszkalno-parkowych Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
12 Petycja w sprawie konkursu na dyrektora Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
13 Petycja w sprawie przywrócenia poprzedniej kwoty stypendium socjalnego oraz stypendium dla niepełnosprawnych Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
14 Petycja w sprawie objęcia nadzoru nad sprawami abonamentu radiowo – telewizyjnego przez Ministra Cyfryzacji, utworzenia Narodowej Bazy Multimedialnej pod Ministerstwem Cyfryzacji oraz włączenia do kategorii odbiorników radiowo –telewizyjnych urządzeń komputerowych i telefonii komórkowej Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
15 Petycja w sprawie zmiany prawa dotyczącego Quasi pomników „wdzięczności Armii Radzieckiej" Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
16 Petycja w sprawie przyznania prawa do ulgi za wstęp do muzeów państwowych dla osób, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. i osób, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych Pobierz plik   Monika Lewandowska
17 Petycja w sprawie wdrożenia przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego specjalnych działań dla tzw. Ziem Odzyskanych Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
18 Petycja w sprawie zmian prawa autorskiego i obowiązku zamieszczania adresów elektronicznych do kontaktów z obywatelem Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
19 Petycja w sprawie zmiany przepisów dotyczących rozpowszechniania wizerunku Pobierz plik Pobierz plik Marek Marczuk
20 Apel o pochylenie się nad sprawą Starego Teatru i ocalenie go przed artystyczną klęską poprzez odwołanie Marka Mikosa z funkcji dyrektora Narodowego Teatru Starego w Krakowie (44 podpisy) Pobierz plik Pobierz plik Bożena Sawicka
21 Petycja o niezwłoczne odwołanie pana Marka Mikosa ze stanowiska dyrektora Narodowego Starego Teatru w Krakowie Pobierz plik Pobierz plik Urszula Jabłońska
22 Petycja w sprawie lokalizacji Parku Miniatur Województwa Mazowieckiego Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
23 Petycja pracowników administracji i obsługi Zespołu państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w
Koszalinie w sprawie podwyżki wynagrodzeń.
Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
24 Petycja dotycząca m.in. wprowadzenia opłat za pobieranie ze stron internetowych materiałów edukacyjnych Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
25 Petycja w sprawie bezpieczeństwa internetowego Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
26 Petycja o ponowne zorganizowanie systemu ochrony zabytków w Polsce Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
27 Petycja w sprawie publikacji wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
28 Petycja w sprawie ustanowienia w dniu 9 listopada 2018 r. jednorazowego święta narodowego Pobierz plik Pobierz plik Marcin Dudziec
29 Petycja w sprawie przyszłości Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego Pobierz plik Pobierz plik Marcin Dudziec
30 Petycja w sprawie abonamentu RTV Pobierz plik Pobierz plik Marcin Dudziec
31 Petycja w sprawie zmiany statutu Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki Pobierz plik Pobierz plik Marcin Dudziec
32 Petycja w sprawie polskiej kultury, jej dziedzictwa i kultury osobistej w takich miejscach jak teatr Pobierz plik Pobierz plik Marcin Dudziec,
Joanna Kubać wz. Monika Lewandowska
33 Petycja sprawie zmiany terminów naborów wniosków udzielenie dotacji na prace przy obiektach zabytkowych Pobierz plik Pobierz plik Joanna Kubać 
34 Petycja w sprawie ustawy o prawie prasowym Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
35 Petycja w sprawie wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu Ochrona zabytków Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
36 Petycja w sprawie zmiany w prawie w postaci nowelizacji ustawy z dnia 25 października 1991 r. Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
37 Na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, informujemy, że 18 grudnia 2018 roku Pan Paweł Zalewski, Radny Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy wniósł petycję w interesie publicznym w sprawie ustanowienia w dniu 14 sierpnia 2020 r. jednorazowego święta narodowego. Petycja została rozpatrzona negatywnie. Pobierz plik Pobierz plik Adam Pietrucha
38
Petycja o zmianę § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2007 r.
Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
39
Petycja w sprawie krakowskiego Bunkra Sztuk
Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
40
Petycja w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych
Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
41
Petycja w sprawie ewentualnych zmian celem swobody obywatelskiej (bez ograniczeń) oraz zarazem większych praw autorskich do wynagrodzenia i zwiększenia budżetu państwa
Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
42 Petycja w sprawie czytelni bibliotek publicznych i pedagogicznych Pobierz plik Pobierz plik

Monika Lewandowska

Ogłoszenie:

Od dnia 14 czerwca 2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej wpływają petycje w sprawie wywiadu udzielonego przez Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, dotyczącego m.in. inżynierów budownictwa.

Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach i podlegają łącznemu rozpoznaniu.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy do dnia 31 lipca br.

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastępuje zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy.
oraz Petycja w sprawie wywiadu udzielonego przez Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, dotyczącego m.in. inżynierów budownictwa.

Lp. Opis Treść petycji Odpowiedź Informację sporządził/a
43  Pismo dot. Dyr NIAiU                                                                                                                                                                                                Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
44  Petycja dotycząca wsparcia odbudowy katedry Notre-Dame w Paryżu                                                                                                                                                                                       Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
45  Petycja w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji.
                                                                                                                                                                                      
Pobierz plik Pobierz plik Joanna Kubać wz. Monika Lewandowska
46  Petycja w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o kinematografii.                                                                                                                                                                                     Pobierz plik Pobierz plik Joanna Kubać wz. Monika Lewandowska
47  Petycja w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.                                                                                                                                                                                      Pobierz plik Pobierz plik Joanna Kubać wz. Monika Lewandowska
48  Petycja w sprawie zmiany w prawie, w postaci nowelizacji ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji poprzez zapewnienie 100% kwoty udogodnień w programach telewizyjnych dla osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                      Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska

Ogłoszenie:

Od dnia 12 listopada 2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpływają petycje w sprawie miejsca dla muzeum Hymnu Polskiego.

Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach i podlegają łącznemu rozpoznaniu.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy do dnia 6 grudnia br.

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastępuje zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy.

Lp. Opis Treść petycji Odpowiedź Informację sporządził/a
49 Odpowiedź na petycje w sprawie miejsca dla muzeum Hymnu Polskiego.   Pobierz plik Monika Lewandowska
50 Petycja dotycząca zmiany przepisów prawa mediów poprzez wprowadzenie zakazu emisji reklam zabawek dla dzieci w okresie listopad/grudzień oraz maj/czerwiec oraz zakazu wykorzystywania psychologii dziecięcej w handlu Pobierz plik Pobierz plik Joanna Kubać wz. Monika Lewandowska
51
Petycja w sprawie formy i trybu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
52
Petycja dotycząca interpretacji prawa i działań z tym związanych
Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
53
Petycja w sprawie budynku Szpitala powiatowego w Świdnicy
Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
54
Petycja w sprawie ochrony zabytku willi Rudolfa Kellera
Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
55
Petycja w sprawie legalizacji kin samochodowych
Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
56
Petycja w obronie Gliwickiego Festiwalu Bachowskiego
Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
57
Petycja o zmianę rozporządzeń dotyczących zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej
Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
58
Petycja w sprawie rozporządzeń wydanych przez MKiDN
Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
59
Petycja w sprawie obrony kolejowego mostu w Pilchowicach na Dolnym Śląsku
Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
60
Odpowiedź na petycję Pana Władysława Czyża w sprawie wydania rozporządzenia Rady Ministrów normującego i ujednolicającego wygląd tablic urzędowych
  Pobierz plik Wojciech Przesmycki
61 Petycja w sprawie systemowych narzędzi do realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych   Pobierz plik Monika Lewandowska
62 Petycja w sprawie wsparcia branży gastronomicznej i weselnej w kontekście ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19. Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
63
Petycja w sprawie zrównania praw twórców opłacających składki ZUS w dobie pandemii z przedsiębiorcami
Pobierz plik   Monika Lewandowska
64
Petycja w sprawie pomocy finansowej dla podmiotów zagrożonych z powodu COVID 19
Pobierz plik   Monika Lewandowska
65 Petycja w sprawie zrównania praw twórców opłacających składki ZUS w dobie pandemii z przedsiębiorcami Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
66 Odpowiedź na petycję DIK z dn. 2 grudnia 2020   Pobierz plik Monika Lewandowska
67
Petycja o przywrócenie w Teatrze Wielkim galerii artystów zlikwidowanej kilka lat temu
Pobierz plik   Monika Lewandowska
68
Petycja w sprawie upowszechnienia cyfrowych zasobów instytucji dziedzictwa narodowego
Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
69
Petycja dotycząca systemu prawnego DWiM odpowiedź na petycję
Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
70
Petycja w sprawie racjonalizacji obostrzeń spowodowanych epidemią Covid-19 wywołanej wirusem Sars-COV-2
Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
71
Petycja w przedmiocie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uregulowanie w akcie prawnym o randze ustawy kwestii niezgodnego z prawem rozpowszechniania cudzego utworu bez stosownego upoważnienia.
Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
72
Petycja Unii Polskich Przedsiębiorców z 4 lutego 2021 r.
Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
73 Petycja w sprawie publikacji na internetowej stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zanonimizowanych odpowiedzi na wnioski składane na podstawie art. 221 § 1, art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
74 Petycja dotycząca postulatu zmian w ustawodawstwie w zakresie ochrony prawa do prywatności dzieci osób, które pełniły bądź pełnią funkcje Pobierz plik Pobierz plik Joanna Kubać wz. Monika Lewandowska
75 Petycja dotycząca upowszechnienia wiedzy o polskich bohaterach w wydawnictwach książkowych, filmach oraz w Internecie Pobierz plik Pobierz plik Joanna Kubać wz. Monika Lewandowska
76 Petycja dotycząca projektu ustawy o ochronie rynku książki Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
77 Petycja w sprawie zmiany stanowiska Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przywrócenia stanu poprzedniego budynku, tj. odtworzenia rozebranej wystawki dachowej (nazwanej w piśmie lukarną) w budynku mieszkalnym nr 17 i 18 w miejscowości Płocin. Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
78 Petycja w sprawie podjęcie działań zwiększających świadomość jednostek samorządu terytorialnego dotyczącą obowiązków ustawowych w zakresie ochrony zabytków Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
79 Petycja w sprawie zabytkowego gmachu Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
80 Petycja w sprawie stanu zachowania budynku dworca kolejowego w Dąbrowie Górniczej Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
81 Petycja o zachowanie rampy kolejowej położonej w Warszawie Falenicy jako materialnego świadectwa historii zagłady polskich Żydów Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
82 Petycja w sprawie podatku medialnego i opłaty reprograficznej w MKDNiS w postaci zryczałtowanego podatku 5% od produkcji na potrzeby socjalne Ministerstw 2 Odpowiedź na petycję DWiM z dnia 27 lipca 2021 r. Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
83 Petycja w sprawie treści filmów familijnych i reklam Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
84  Odpowiedź na petycję dotyczącą reklam w kinie Pobierz plik  Pobierz plik Katarzyna Popielska-Zdunek
85  Petycja Teatru Pinokio w Łodzi do MKiDN Pobierz plik  Pobierz plik  Katarzyna Popielska-Zdunek
86  List Otwarty do Ministra Piotra Glinskiego Odp na petycję 5 kwietnia 2022 doz Pobierz plik  Pobierz plik  Monika Lewandowska
87 „Petycja w sprawie zobowiązania nadawców telewizyjnych do opatrywania napisami w języku polskim wszystkich emitowanych w Polsce filmów i programów Pobierz plik  Pobierz plik  Katarzyna Popielska-Zdunek wz. Monika Lewandowska
88 Petycja dotycząca szkolnictwa wyższego i pracowników nauki Pobierz plik  Pobierz plik  Monika Lewandowska
89 Petycja dot. udostępnienia na stronie internetowej narzędzia umożliwiającego ustalenie kategorii archiwalnej spraw załatwianych w urzędzie Pobierz plik  Pobierz plik  Monika Lewandowska i Katarzyna Popielska-Zdunek wz. Monika Lewandowska 
90 Petycja w sprawie zainicjowania przez MKiDN zmian w przepisach prawa w celu zapobieżenia niszczenia obiektów zabytkowych na rzecz współczesnego budownictwa Pobierz plik  Pobierz plik  Monika Lewandowska i Katarzyna Popielska-Zdunek wz. Monika Lewandowska 
91 Petycja w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie akt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pobierz plik Pobierz plik Joanna Kubać
92 Petycja o zakup przez władze rządowe lub samorządowe dworu w Gusinie, w którym w latach 1872-1876 mieszkała Maria Konopnicka Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
93 Petycja w sprawie zmiany hymnu Pobierz plik Pobierz plik Katarzyna Popielska-Zdunek
94 Petycja w sprawie wprowadzenia zmian w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Pobierz plik Pobierz plik Joanna Kubać
95 Petycja w sprawie zniesienia opłat za udział w konkursach w dziedzinie sztuk wizualnych Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
96 Petycja w sprawie propozycji nowelizacji art. 34 ust. 4 i art. 37 ust 1 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Pobierz plik Pobierz plik Joanna Kubać
97 Petycja w sprawie zachowania Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu wraz z odpowiedzią Pobierz plik Pobierz plik Katarzyna Popielska-Zdunek wz. Monika Lewandowska
98

Petycja w sprawie utworzenia w Warszawie Muzeum poświęconego działalności Elizy Orzeszkowej oraz o finansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa edycji i zakupu dzieł polskich klasyków wraz z odpowiedzią na petycję

Pobierz plik Pobierz plik Katarzyna Popielska-Zdunek wz. Monika Lewandowska
99 Petycja w sprawie w sprawie zmian ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r. oraz minimalizacji przetwarzania poprzednich danych osobowych w rejestrach państwowych oraz odpowiedź na petycję Pobierz plik Pobierz plik Katarzyna Popielska-Zdunek wz. Monika Lewandowska
100 Petycja w sprawie wprowadzenia nowego wzoru wykazu akt wraz z odpowiedzią Pobierz plik Pobierz plik Katarzyna Popielska-Zdunek wz. Monika Lewandowska
101 Petycja w sprawie ratowania bocheńskiego oddziału Archiwum Narodowego Pobierz plik Pobierz plik Katarzyna Popielska-Zdunek wz. Monika Lewandowska
102 Petycja i odpowiedź na petycję w sprawie likwidacji pomnika Żołnierzy Radzieckich przy Placu Zwycięstwa w Dębnie Pobierz plik Pobierz plik Katarzyna Popielska-Zdunek wz. Monika Lewandowska
103 Petycja dotycząca art. 123 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Pobierz plik Pobierz plik Katarzyna Popielska-Zdunek wz. Monika Lewandowska
104 Petycja w sprawie zmiany przepisów ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiedzią Pobierz plik Pobierz plik Katarzyna Popielska-Zdunek wz. Monika Lewandowska
105 Petycja w sprawie skreślenia z rejestru zabytków układu urbanistycznego z XIX w. wsi Złaków Borowy wraz z odpowiedzią Pobierz plik Pobierz plik Katarzyna Popielska-Zdunek wz. Monika Lewandowska
106 Petycja dot. podtrzymania edukacyjnej działalności Policealnego Studium Animatorów Kultury "SKiBA" we Wrocławiu Pobierz plik Pobierz plik Joanna Kubać
107 Petycja dotycząca NUKAT i OMNIS Pobierz plik Pobierz plik Katarzyna Popielska-Zdunek
108 Petycja dotycząca podtrzymania edukacyjnej działalności Policealnego Studium Animatorów Kultury "SKiBA" we Wrocławiu Pobierz plik   Katarzyna Popielska-Zdunek
109 Petycja dotycząca obrony restauracji „Parkowa” Pobierz plik Pobierz plik Katarzyna Popielska-Zdunek
110 Petycja o wprowadzenie obowiązku oznaczania filmów animowanych dla dzieci przedstawianych w kinie oznaczeniem które jasno poinformuje rodzica, że dana bajka zawiera treści LGBT Pobierz plik   Katarzyna Popielska-Zdunek
111 Petycja w sprawie zaprzestania budowy siedziby ECF Camerimage Pobierz plik   Katarzyna Popielska-Zdunek
112 Petycja wielokrotna w sprawie podwyżek i zmian w systemie wynagradzania dot. pracowników bibliotek i innych instytucji samorządowych kultury   Pobierz plik Katarzyna Popielska-Zdunek
113 Petycja dotycząca wprowadzenia w godle RP oraz na fladze państwowej RP elementu nawiązującego do korony Bolesława Chrobrego wraz z odpowiedzą Pobierz plik Pobierz plik Katarzyna Popielska-Zdunek

 

Ostatnia aktualizacja - 13.06.2024 o godz. 09:23 przez Paulina Czubak