Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Petycje - informacje zbiorcze

Warszawa, 27 marca 2024 r.

BAK-WKR.0330.2.2024

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 roku

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870).

Petycje wpływające do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrywane są w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnie ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

W roku 2023 rozpatrzeniu podlegało 10 petycji, w poniższej tabeli przedstawiono informację o przedmiocie petycji i sposobie jej załatwienia. Dokumenty wymienione w tabeli opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej. Komórką odpowiedzialną za koordynację załatwiania petycji w urzędzie jest Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli.

Lp.

Petycje rozpatrzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Data petycji

Data udzielenia odpowiedzi

1

Petycja w sprawie utworzenia w Warszawie Muzeum poświęconego działalności Elizy Orzeszkowej oraz o finansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa edycji i zakupu dzieł polskich klasyków.

24.01.2023 r.

08.03.2023 r.

2

Petycja dotycząca art. 123 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

17.03.2023 r.

31.03.2023 r.

3

Petycja w sprawie zmiany przepisów ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

23.04.2023 r.

02.05.2023 r.

4

Petycja w sprawie skreślenia z rejestru zabytków układu urbanistycznego z XIX w. wsi Złaków Borowy.

07.02.2023 r.

15.05.2023 r.

5

Petycja dot. podtrzymania edukacyjnej działalności Policealnego Studium Animatorów Kultury "SKiBA" we Wrocławiu.

11.08.2023 r.

18.09.2023 r.

6

Petycja dotycząca NUKAT i OMNIS.

15.05.2023 r.

04.09.2023 r.

7

Petycja dotycząca podtrzymania edukacyjnej działalności Policealnego Studium Animatorów Kultury "SKiBA" we Wrocławiu.

23.06.2023 r.

18.09.2023 r.

8

Petycja dotycząca obrony restauracji.

09.08.2023 r.

29.02.2024 r.

9

Petycja o wprowadzenie obowiązku oznaczania filmów animowanych dla dzieci przedstawianych w kinie oznaczeniem które jasno poinformuje rodzica, że dana bajka zawiera treści LGBT (anonim).

05.12.2023 r. (wpływ do MKiDN w dniu 02.01.2023 r.)

Petycja nie spełniła wymogów formalnych, w związku z czym pozostawiono ją bez rozpatrzenia

10

Petycja w sprawie zaprzestania budowy siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage.

06.09.2021 r.(wpływ do MKiDN w dniu 19.06.2023 r.)

Petycja nie spełniła wymogów formalnych, w związku z czym pozostawiono ją bez rozpatrzenia

Zatwierdził:
Bartłomiej Sienkiewicz

Informację sporządził/a: Katarzyna Popielska-Zdunek


Warszawa, 25 kwietnia 2023 r.

BAK.0330.5.2023

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870)

Petycje wpływające do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrywane są w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnie ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

W roku 2022 rozpatrzono 16 petycji, w poniższej tabeli przedstawiono informację o przedmiocie petycji i sposobie jej załatwienia. Dokumenty wymienione w tabeli opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej. Komórką odpowiedzialną za koordynację załatwiania petycji w urzędzie jest Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli.

Lp.

Petycje rozpatrzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Data petycji

Data udzielenia odpowiedzi

1

Petycja Teatru Pinokio w Łodzi do MKiDN

14.02.2022 r.

25.03.2022 r.

2

Petycja w sprawie ochrony wrocławskiego obiektu – Domu Towarowego „Solpol”

09.03.2022 r.

05.04.2022 r.

3

Petycja w sprawie zobowiązania nadawców telewizyjnych do opatrywania napisami w języku polskim wszystkich emitowanych w Polsce filmów i programów

24.03.2022 r.

13.07.2022 r.

4

Petycja dotycząca szkolnictwa wyższego i pracowników nauki

14.07.2022 r.

10.08.2022 r.

5

Petycja dot. udostępnienia na stronie internetowej narzędzia umożliwiającego ustalenie kategorii archiwalnej spraw załatwianych w urzędzie

03.08.2022 r.

12.10.2022 r.

6

Petycja w sprawie zainicjowania przez MKiDN zmian w przepisach prawa w celu zapobieżenia niszczenia obiektów zabytkowych na rzecz współczesnego budownictwa

16.08.2022 r.

22.09.2022 r.

7

Petycja w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie akt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

25.11.2022 r., 26.11.2022 r., 12.12.2022 r.

28.12.2022 r.

8

Petycja o zakup przez władze rządowe lub samorządowe dworu w Gusinie, w którym w latach 1872-1876 mieszkała Maria Konopnicka

25.10.2022 r.

19.01.2023 r.

9

Petycja w sprawie zmiany hymnu

14.11.2022 r.

24.11.2022 r.

10

Petycja w sprawie zniesienia opłat za udział w konkursach w dziedzinie sztuk wizualnych

11.10.2022 r.

17.01.2023 r.

11

Petycja w sprawie propozycji nowelizacji art. 34 ust. 4 i art. 37 ust 1 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

26.11.2022 r.

01.12.2022 r.

12

Petycja w sprawie zachowania Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu wraz z odpowiedzią

13.06.2022 r.

05.07.2022 r.

13

Petycja w sprawie w sprawie zmian ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r. oraz minimalizacji przetwarzania poprzednich danych osobowych w rejestrach państwowych oraz odpowiedź na petycję

15.07.2022 r.

17.08.2022 r.

14

Petycja w sprawie wprowadzenia nowego wzoru wykazu akt wraz z odpowiedzią

06.11.2022 r. 26.12.2022 r.

12.01.2023 r.

15

Petycja w sprawie likwidacji bocheńskiego oddziału Archiwum Narodowego

14.04.2022 r.

21.04.2022 r.

16

Petycja i odpowiedź na petycję w sprawie likwidacji pomnika Żołnierzy Radzieckich przy Placu Zwycięstwa w Dębnie

19.04.2022 r.

20.03.2023 r.

Zatwierdził:
Piotr Gliński

Informację sporządził/a: Katarzyna Popielska-Zdunek wz. Monika Lewandowska

 


Warszawa,  26 kwietnia 2022 r.

BAK.0330.7.2022

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195)

Petycje wpływające do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrywane są w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870). Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnie ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

W roku 2021 rozpatrzono 16 petycji, w poniższej tabeli przedstawiono informację o przedmiocie petycji i sposobie jej załatwienia. Dokumenty wymienione w tabeli opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej. Komórką odpowiedzialną za koordynację załatwiania petycji w urzędzie jest Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli.

Lp.

Petycje rozpatrzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Data petycji

Data udzielenia odpowiedzi

1

Petycja dotycząca systemu prawnego ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

21.01.2021 r.

17.02.2021 r.

2

Petycja w sprawie racjonalizacji obostrzeń spowodowanych epidemią Covid-19 wywołanej wirusem Sars-COV-2.

10.03.2021 r.

23.03.2021 r.

3

Petycja w przedmiocie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uregulowanie w akcie prawnym o randze ustawy kwestii niezgodnego z prawem rozpowszechniania cudzego utworu bez stosownego upoważnienia.

17.03.2021 r.

20.04.2021 r.

4

Petycja Unii Polskich Przedsiębiorców dotycząca obostrzeń dla branży hotelarskiej i gastronomicznej.

04.02.2021 r.

11.05.2021 r.

5

Petycja w sprawie publikacji na internetowej stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zanonimizowanych odpowiedzi na wnioski składane na podstawie art. 221 § 1, art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego.

08.05.2021 r.

16.07.2021 r.

6

Petycja dotycząca postulatu zmian w ustawodawstwie w zakresie ochrony prawa do prywatności dzieci osób, które pełniły bądź pełnią funkcje.

19.04.2021 r.

19.07.2021 r.

7

Petycja dotycząca upowszechnienia wiedzy o polskich bohaterach w wydawnictwach książkowych, filmach oraz w Internecie.

13.08.2021 r.

18.08.2021 r.

8

Petycja dotycząca projektu ustawy o ochronie rynku książki.

28.05.2021 r.

06.09.2021 r.

9

Petycja w sprawie zmiany stanowiska Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przywrócenia stanu poprzedniego budynku, tj. odtworzenia rozebranej wystawki dachowej (nazwanej w piśmie lukarną) w budynku mieszkalnym nr 17 i 18 w miejscowości Płocin.

18.01.2021 r.

01.09.2021 r.

10

Petycja w sprawie podjęcie działań zwiększających świadomość jednostek samorządu terytorialnego dotyczącą obowiązków ustawowych w zakresie ochrony zabytków.

07.05.2021 r.

23.08.2021 r.

11

Petycja w sprawie zabytkowego gmachu Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

12.08.2021 r.

22.09.2021 r.

12

Petycja w sprawie stanu zachowania budynku dworca kolejowego w Dąbrowie Górniczej.

16.08.2021 r.

25.10.2021 r.

13

Petycja o zachowanie rampy kolejowej położonej w Warszawie Falenicy jako materialnego świadectwa historii zagłady polskich Żydów.

07.10.2021 r.

18.11.2021 r.

14

Petycja w sprawie podatku medialnego i opłaty reprograficznej w MKDNiS w postaci zryczałtowanego podatku 5% od produkcji na potrzeby socjalne Ministerstw 2 Odpowiedź na petycję DWiM z dnia 27 lipca 2021 r.

23.07.2021 r.

19.10.2021 r.

15

Petycja w sprawie treści filmów familijnych i reklam.

05.08.2021 r.

08.12.2021 r.

16

Petycja dotycząca reklam w kinie.

23.09.2021 r.

26.01.2022 r.

Zatwierdził:
Piotr Gliński

Informację sporządził/a: Katarzyna Popielska-Zdunek

 


Warszawa,  28 czerwca 2021 r.

BAK.0330.8.2021.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195)

Petycje wpływające do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozpatruje się w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195). Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnie ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

W roku 2020 rozpatrzono 20 petycji, w poniższej tabeli przedstawiono informację o przedmiocie petycji i sposobie jej załatwienia. Dokumenty wymienione w tabeli opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej. Komórką odpowiedzialną za koordynację załatwiania petycji w urzędzie jest Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli. [1]

Lp.

Petycje rozpatrzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Data petycji

Data udzielenia odpowiedzi

1

Petycja w sprawie budynku Szpitala powiatowego w Świdnicy.

02.04.2020 r.

18.05.2020 r.

2

Petycja w sprawie ochrony zabytku willi Rudolfa Kellera.

10.06.2020 r.

19.06.2020 r.

3

Petycja w sprawie legalizacji kin samochodowych.

07.05.2020 r.

09.06.2020 r.

4

Petycja w obronie Gliwickiego Festiwalu Bachowskiego.

26.06.2020 r.

15.07.2020 r.

5

Petycja o zmianę rozporządzeń dotyczących zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej.

06.07.2020 r.

20.08.2020 r.

6

Petycja w sprawie rozporządzeń wydanych przez MKiDN.

31.08.2020 r.

03.09.2020 r.

7

Petycja w sprawie obrony kolejowego mostu w Pilchowicach na Dolnym Śląsku.

13.08.2020 r.

08.09.2020 r.

8

Petycja w sprawie wydania rozporządzenia Rady Ministrów normującego i ujednolicającego wygląd tablic urzędowych.

04.09.2020 r.

15.10.2020 r.

9

Petycja wielokrotna w sprawie systemowych narzędzi do realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

08-10.2020 r.

20.10.2020 r.

10

Petycja w sprawie wsparcia branży gastronomicznej i weselnej w kontekście ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19.

26.10.2020 r.

20.11.2020 r.

11

Petycja w sprawie zrównania praw twórców opłacających składki ZUS w dobie pandemii z przedsiębiorcami.

22.11.2020 r.

17.12.2020 r.

12

Petycja w sprawie pomocy finansowej dla podmiotów zagrożonych z powodu COVID 19.

02.12.2020 r.

28.12.2020 r.

13

Petycja o przywrócenie w Teatrze Wielkim galerii artystów zlikwidowanej kilka lat temu.

11.11.2020 r.

W trakcie realizacji.

14

Petycja w sprawie upowszechnienia cyfrowych zasobów instytucji dziedzictwa narodowego.

23.12.2020 r.

28.01.2021 r.

 

 

Lp.

Petycje rozpatrzone przez
Ministerstwo Sportu

Data petycji

Data udzielenia odpowiedzi

1

Petycja w sprawie osób ćwiczących.

09.10.2020 r.

28.10.2020 r.

2

Petycja w sprawie przestępstw sportowych.

25.09.2020 r.

28.10.2020 r.

3

Petycja w sprawie równego traktowania.

07.07.2020 r.

10.07.2020 r.

4

Petycja Pana Romana Jacka Arseniuka z 31 sierpnia 2020 r. zawierająca postulat dokonania analizy i ewentualnej zmiany rozporządzeń pozostających we właściwości Ministra Sportu.

31.08.2020 r.

08.09.2020 r.

5

Petycja w sprawie podjęcia działań dotyczących zniesienia obowiązku udziału środków własnych przy realizacji zadań publicznych dofinansowanych przez Ministra Sportu.

29.04.2020 r.

14.05.2020 r.

6

Petycja w sprawie dyskryminacji i przemocy.

23.09.2020 r.

06.102020 r.

[1] Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu powstało w dniu  1 marca 2021 roku na podstawie Zarządzenia  nr 17  Prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2021 roku.

Zatwierdził: Piotr Gliński

Informację sporządził/a: Monika Lewandowska


Warszawa, 25 czerwca 2020 r.

BAK.0330.7.2020

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195)

Petycje wpływające do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatruje się w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195). Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnie ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

W roku 2019 rozpatrzono 13 petycji, w poniższej tabeli przedstawiono informację o przedmiocie petycji i sposobie jej załatwienia. Dokumenty wymienione w tabeli opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej. Komórką odpowiedzialną za koordynację załatwiania petycji w urzędzie jest Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli.

Lp.

Przedmiot petycji

Data petycji

Data udzielenia odpowiedzi

1 Petycja w sprawie krakowskiego Bunkra Sztuki. 31.01.2019 r. 21.02.2019 r.
2
Petycja o zmianę § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2007 r.
02.02.2019 r. 20.02.2019 r.
3
Petycja dotycząca wsparcia odbudowy katedry Notre-Dame w Paryżu.
16.04.2019 r. 09.08.2019 r.
4
Petycja w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych.
22.04.2019 r. 14.06.2019 r.
5
Petycja w sprawie ewentualnych zmian celem swobody obywatelskiej (bez ograniczeń) oraz
zarazem większych praw autorskich do wynagrodzenia i zwiększenia budżetu państwa.
16.04.2019 r. 24.06.2019 r.
6
Petycja w sprawie czytelni bibliotek publicznych i pedagogicznych.
30.04.2019 r. 01.07.2019 r.
7
Petycja wielokrotna w sprawie wywiadu udzielonego przez Dyrektora Narodowego Instytutu
Architektury i Urbanistyki, dotyczącego m.in. inżynierów budownictwa.
14.06.2019 r. 17.10.2019 r.
8
Petycja w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji.
22.07.2019 r. 31.10.2019 r.
9
Petycja w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o kinematografii.
22.07.2019 r. 31.12.2019 r.
10
Petycja w sprawie zmiany w prawie, w postaci nowelizacji ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o
radiofonii i telewizji poprzez zapewnienie 100% kwoty udogodnień w programach telewizyjnych dla osób niepełnosprawnych.
12.08.2019 r. 11.10.2019 r.
11
Petycja wielokrotna w sprawie miejsca dla Muzeum Hymnu Polskiego.
12.11.2019 r. 22.01.2020 r.
12
Petycja dotycząca zmiany przepisów prawa mediów poprzez wprowadzenie zakazu emisji reklam zabawek dla dzieci w okresie listopad/grudzień oraz maj/czerwiec oraz zakazu wykorzystywania psychologii dziecięcej w handlu.
10.12.2019 r. 27.02.2020 r.
13
Petycja dotycząca interpretacji prawa i działań z
tym związanych.
10.12.2019 r. 14.05.2020 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Piotr Gliński

Informację sporządził/a: Monika Lewandowska


Warszawa, 28 czerwca 2019 r.

BAK.0330.8.2019.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195)
 

Petycje wpływające do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatruje się w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195). Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnie ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

W roku 2018 rozpatrzono 12 petycji, w poniższej tabeli przedstawiono informację o przedmiocie petycji i sposobie jej załatwienia. Dokumenty wymienione w tabeli opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej. Komórką odpowiedzialną za koordynację załatwiania petycji w urzędzie jest Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli.

Lp.

Przedmiot petycji

Data petycji

Data udzielenia odpowiedzi

1

Petycja w sprawie abonamentu RTV.

01.03.2018 r.

06.07.2018 r.

2

Petycja o ponowne zorganizowanie systemu
ochrony zabytków w Polsce.

02.04.2018

W trakcie
rozpatrywania

3

Petycja w sprawie publikacji wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

25.02.2018 r.

24.05.2018 r.

4

Petycja w sprawie ustanowienia w dniu 9 listopada 2018 r. jednorazowego święta narodowego.

02.07.2018 r.

27.07.2018 r.

5

Petycja w sprawie przyszłości Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

11.07.2018 r.

23.07.2018 r.

6

Petycja w sprawie zmiany statutu Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

25.07.2018 r.

29.08.2018 r.

7

Petycja w sprawie polskiej kultury, jej dziedzictwa i kultury osobistej w takich miejscach jak teatr.

03.08.2018 r.

12.09.2018 r.

8

Petycja sprawie zmiany terminów naborów wniosków udzielenie dotacji na prace przy obiektach zabytkowych.

18.09.2018 r.

28.09.2018 r.

9

Petycja w sprawie ustawy o prawie prasowym

30.11.2018 r.

13.03.2019 r.

10

Petycja w sprawie wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu Ochrona zabytków.

13.12.2018 r.

07.01.2019 r.

11

Petycja w sprawie zmiany w prawie w postaci nowelizacji ustawy z dnia 25 października 1991 r.

20.12.2018 r.

18.04.2019 r.

12

Petycja w interesie publicznym w sprawie ustanowienia w dniu 14 sierpnia 2020 r.
jednorazowego święta narodowego

18.12.2018 r.

30.01.2019 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Piotr Gliński

Informację sporządził/a: Monika Lewandowska


Warszawa,  27 czerwca 2018 r.

 BAK.0330.8.2018

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195)

 

Petycje wpływające do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatruje się w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195). Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnie ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

W roku 2017 rozpatrzono 16 petycji, w poniższej tabeli przedstawiono informację o przedmiocie petycji i sposobie jej załatwienia. Dokumenty wymienione w tabeli opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej. Komórką odpowiedzialną za koordynację załatwiania petycji w urzędzie jest Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli.

Lp.

Przedmiot petycji

Data petycji

Data udzielenia odpowiedzi

1

Petycja w sprawie zmiany przepisów dotyczących poszukiwań zabytków detektorem metali.

08.03.2017 r.

10.04 2017 r.

2

Petycja w sprawie przeciwdziałania niszczeniu zabytkowych zespołów mieszkalno-parkowych.

23.02.2017 r.

06.07.2017 r.

3

Petycja w sprawie konkursu na dyrektora Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy.

16.03.2017 r.

11.04.2017 r.

4

Petycja w sprawie przywrócenia poprzedniej kwoty stypendium socjalnego oraz stypendium dla niepełnosprawnych.

24.05.2017 r.

14.06.2017 r.

5

Petycja w sprawie objęcia nadzoru nad sprawami abonamentu radiowo–telewizyjnego przez Ministra Cyfryzacji, utworzenia Narodowej Bazy Multimedialnej pod Ministerstwem Cyfryzacji oraz włączenia do kategorii odbiorników radiowo–telewizyjnych urządzeń komputerowych i telefonii komórkowej.

10.06.2017 r.

09.01.2018 r.

6

Petycja w sprawie zmiany prawa dotyczącego Quasi pomników „wdzięczności Armii Radzieckiej".

09.06.2017 r.

13.07.2017 r.

7

Petycja w sprawie przyznania prawa do ulgi za wstęp do muzeów państwowych dla osób, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. i osób, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych.

12.07.2017 r.

W trakcie rozpatrywania

8

Petycja w sprawie wdrożenia przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego specjalnych działań dla tzw. Ziem Odzyskanych.

05.10.2017 r.

31.10.2017 r.

9

Petycja w sprawie zmian prawa autorskiego i obowiązku zamieszczania adresów elektronicznych do kontaktów z obywatelem.

15.08.2017 r.

25.08.2017 r.

10

Petycja w sprawie zmiany przepisów dotyczących rozpowszechniania wizerunku.

04.09.2017 r.

25.09.2017 r.

11

Petycja - Apel o pochylenie się nad sprawą Starego Teatru i ocalenie go przed artystyczną klęską poprzez odwołanie Marka Mikosa z funkcji dyrektora Narodowego Teatru Starego w Krakowie (44 podpisy).

12.09.2017 r.

12.10 2017 r.

12

Petycja o niezwłoczne odwołanie pana Marka Mikosa ze stanowiska dyrektora Narodowego Starego Teatru w Krakowie.

3.10.2017 r.

24.10.2017 r.

13

Petycja w sprawie lokalizacji Parku Miniatur Województwa Mazowieckiego.

01.09.2017 r.

03.11.2017 r.

14

Petycja pracowników administracji i obsługi Zespołu państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie w sprawie podwyżki wynagrodzeń.

06.09.2017 r.

31.10.2017 r.

15

Petycja dotycząca m.in. wprowadzenia opłat za pobieranie ze stron internetowych materiałów edukacyjnych.

26.10.2017 r.

22.12.2017 r.

16

Petycja w sprawie bezpieczeństwa internetowego.

02.11.2017 r.

09.01.2018 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:   Piotr Gliński

Informację sporządził/a: Monika Lewandowska


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195)

Petycje wpływające do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatruje się w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195), która weszła w życie 6 września 2015 roku.


Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnie ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli monitoruje i koordynuje rozpatrywanie, przez właściwe departamenty, petycji wpływających do urzędu. W 2016 roku rozpatrzono 8 petycji, w poniższej tabeli przedstawiono informację o przedmiocie petycji i sposobie jej załatwienia.

 

Lp. Przedmiot petycji         Data               petycji       Data udzielenia odpowiedzi
1  Petycja o podjęcie inicjatywy ustawodawczej ws. nowelizacji ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji w zakresie   dostępności programów telewizyjnych dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji wzroku oraz osób niepełnosprawnych z    powodu dysfunkcji słuchu. 01.03.2016r. 28.06.2016 r.
2  Petycja dotycząca wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków klasztoru oo. Franciszkanów wraz z sanktuarium św. Maksymiliana przy ul. Ujejskiego 40 w Gdyni. 22.03.2016r. 26.04.2016 r.
3 Petycja w sprawie wpisania do rejestru zabytków willi płk Jana Stefana Kotowicza przy ul. Dekerta 4 w Rzeszowie. 20.04.2016r. 24.05.2016 r.
4 Petycja w sprawie miejsca nauczania najmłodszych uczniów gry na instrumentach muzycznych. 29.05.2016r. 23.08.2016 r.
5 Petycja w sprawie finansowania Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. 28.06.2016r. 11.07.2016 r.
6 Petycja w sprawie planowanej reformy systemu oświaty w zakresie dotyczącym ogólnokształcących szkół
muzycznych.
1.12.2016 r. 28.02.2017 r.
7 Petycja w sprawie ulg w cenach biletów do teatru, filharmonii. 15.12.2016r. 02.02.2017 r.
8 Petycja o uchylenie postanowienia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16 listopada 2016 roku. 27.12.2016r. 07.03.2017 r.

 

Informację sporządził/a: Monika Lewandowska

Ostatnia aktualizacja - 03.04.2024 o godz. 11:14 przez Paulina Czubak