Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

20.06.2024

Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie ogłasza w dniu 12 czerwca 2024 r. konkurs na Wydziale Reżyserii i Dramaturgii w Krakowie na stanowisko wykładowcy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie sztuki, dyscyplina sztuki filmowe i teatralne w pełnym wymiarze czasu pracy do prowadzenia przedmiotów Pisanie dla teatru, Dramaturgia i gest narracyjny

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz mogące się wykazać:

 1. posiadaniem tytułu zawodowego licencjata albo równorzędnego,
 2. co najmniej trzyletnim doświadczeniem w pracy w Uczelni lub innych ośrodkach poza nią,
 3. czynnym wykonywaniem zawodu aktora, reżysera, dramaturga,
 4. predyspozycjami do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzonymi listem referencyjnym. 

Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie kandydata,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
 4. informacje o dorobku artystycznym, naukowym lub pedagogicznym,
 5. list referencyjny, potwierdzający predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,
 6. odpis dyplomu ukończenia studiów,
 7. oświadczenie w trybie art. 113 (o niekaralności) oraz art. 118 (o braku pokrewieństwa) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Podanie wraz z pozostałymi dokumentami należy składać do dnia 12 lipca 2024 r. na adres: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie,  ul. Straszewskiego  21 - 22, 31 – 109 Kraków albo bezpośrednio w Kancelarii Rektora lub w Dziale Kadr AST przy ul. Straszewskiego 21 – 22 w Krakowie.

Decyduje data wpływu dokumentów do AST, a nie data stempla pocztowego.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10 września 2024 r.

Konkurs może zostać odwołany w każdym czasie bez podania przyczyny. Konkurs może zostać zakończony bez rozstrzygnięcia.

W przypadku kandydata, który wygrał konkurs i z którym zawierana jest umowa o pracę w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia wskazuje się AST jako podstawowe miejsce pracy.

AST im. St. Wyspiańskiego w Krakowie nie zapewnia mieszkań.

Rektor AST  
prof. dr hab. Dorota Segda

Załączniki

 1. Pełna treść ogłoszenia 
 2. Klauzula info pracownik
 3. Kwestionariusz kandydata do pracy
 4. Oświadczenie o niekaralności
 5. Oświadczenie o braku pokrewieństwa

Informację sporządził/a: Piotr Majewski

 powrót
Ostatnia aktualizacja - 20.06.2024 o godz. 09:24 przez Paulina Czubak