Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia spółek Skarbu Państwa

Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Polskiej Agencji Prasowej S.A. w likwidacji

04.06.2024

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 730 425 zł netto (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych). Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 1. Nieruchomość znajduje się w województwie mazowieckim, powiecie legionowskim, gminie Serock, oznaczona jest numerem ewidencyjnym 112/5 z obrębu ewidencyjnego 0011-Jadwisin, położona jest na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – tereny zabudowy usług turystyki oznaczanej na rysunku planu symbolem UT8.
 2. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr WA1L/00050856/3.
 3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami z dopiskiem „Przetarg pisemny - zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Polskiej Agencji Prasowej S.A. w likwidacji”, należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej S.A. w likwidacji, ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa.
 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 czerwca 2024 roku, o godzinie 12.30 w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej S.A. w likwidacji, ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa - sala Centrum Prasowego na parterze.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 20 czerwca 2024 roku do godziny 12.00 wadium w wysokości 36 521, 25 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden 25/100), na rachunek Polskiej Agencji Prasowej S.A. w likwidacji nr 92 1090 1056 0000 0001 0104 7072, przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku Polskiej Agencji Prasowej S.A. w likwidacji.
 6. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami sprzedaży określonymi w „Regulaminie przetargu publicznego, pisemnego, nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 9739 m2, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 112/5, obręb 0011-Jadwisin w gminie Serock” dostępnym na stronie internetowej Polskiej Agencji Prasowej S.A. w likwidacji.
 7. Przedmiot przetargu można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty z Zespołem Obsługi Administracyjnej pod numerami telefonów: 695 668 531 i 734 462 344, e-mail: zoa@pap(dot)pl.
 8. Polska Agencja Prasowa S.A. w likwidacji zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podania przyczyn.

Załączniki

 1. Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym.pdf
 2. Regulamin przetargu.pdf
 3. Przedmiot przetargu-opis.pdf
 4. Formularz oferty.docx
 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez PAP SA w likwidacji.pdf

Osoba odpowiedzialna za ogłoszenie: Małgorzata Turlej, tel.: 607 980 752, e-mail: m(dot)turlej@pap(dot)pl  


Informację sporządził/a: Justyna Stępieńpowrót
Ostatnia aktualizacja - 04.06.2024 o godz. 12:01 przez Paulina Czubak