Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Konkurs o stypendia z Programu Młoda Polska na 2021 rok

02.10.2020

Stypendia w Programie Młoda Polska przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612) dostępne pod adresem: www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1.

Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury (zwane dalej NCK).

Przedmiotem konkursu są stypendia przyznawane osobom fizycznym, zajmującym się twórczością i krytyką artystyczną, na realizację określonego projektu stypendialnego w następujących dziedzinach:

a) film,
b) fotografia,
c) literatura (w tym reportaż dziennikarski),
d) muzyka,
e) sztuki wizualne,
f) taniec,
g) teatr.

Osobom biorącym udział w konkursie mogą zostać przyznane stypendia na okres realizacji projektu stypendialnego trwający maksymalnie do 31 grudnia 2021 roku. Wysokość stypendium może wynieść maksymalnie 50 tys. i minimalnie 30 tys. złotych brutto.

Wniosek o przyznanie stypendium, rekomendacje i załączniki należy złożyć poprzez system EBOI NCK. Rekomendacje i załączniki można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną wraz portfolio z pracami kandydata, CD z nagraniami lub materiałami dodatkowymi, na adres:

Narodowe Centrum Kultury – Program Młoda Polska
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

Nabór wniosków trwa do 31 października 2020 roku.
W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data stempla pocztowego.

Warunki udziału w konkursie:
W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne:
1) zajmujące się twórczością i krytyką artystyczną, legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie,
2) będące polskimi obywatelami,
3) urodzone nie wcześniej niż w 1985 roku.

O stypendium nie może wnioskować osoba, która:
1) aktualnie realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
2) realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – przed upływem dwóch lat od dnia rozliczenia tego stypendium,
3) została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.

Stypendium nie może otrzymać osoba, która w chwili ogłoszenia wyników konkursu Programu Młoda Polska na 2021 rok, realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium zapada w terminie nie wcześniejszym niż 31 stycznia 2021 roku.

Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania, konsultacje można uzyskać kontaktując się z pracownikami NCK: tel. (22) 350 95 32, e-mail: arakowska@nck(dot)pl

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 do ogłoszenia – regulamin konkursu,
Załącznik nr 2 do ogłoszenia – wniosek wzorcowy,
Załącznik nr 3 do ogłoszenia – wzór potwierdzenia złożenia wniosku,
Instrukcja krok po kroku
Załącznik nr 1 do regulaminu – wzór formularza rekomendacji,
Załącznik nr 1 do regulaminu – wzór formularza rekomendacji – wersja angielska
Załącznik nr 2 do regulaminu – wzór umowy stypendialnej,
Załącznik nr 3 do regulaminu – regulamin prac Komisji.

Informację sporządził/a: Jacek Drozdapowrót
Ostatnia aktualizacja - 02.10.2020 o godz. 09:39 przez Jan Jabłoński