Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

31.07.2020

Na podstawie art. 94 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. 2020, 282) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2020, 256 ze zm.)

zawiadamia się

strony postępowania, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po rozpatrzeniu odwołania stron postępowania, decyzją z 16.07.2020 r., znak: DOZ-OAiK.650.1196.2019.UB, uchylił w całości decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 22 sierpnia 2019 r., znak: KD.5140.8.33.2019 wpisującą do rejestru zabytków nieruchomych zespół budowlany dawnych koszar carskich w Zamościu, gm. Miasto Zamość, pow. zamojski, obejmujący 33 wymienione budynki, wraz z obszarem ww. zespołu – w granicach oznaczonych na załączniku graficznym - jednocześnie przekazując ww. sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Treść ww. decyzji dostępna jest dla stron postępowania, po uprzednim umówieniu spotkania, w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Ksawerów 13 w Warszawie (tel. 22 21 21 126), siedzibie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przy ul. Archidiakońskiej 4 w Lublinie (tel. 81 532-90-35), w siedzibie Delegatury WUOZ w Zamościu, przy ul. Staszica 29 (tel. 84 638-59-71) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zamościa (tel. 84 677-23-37) - w godzinach przyjęć interesantów.

Informację sporządził/a: Urszula Bryłowskapowrót
Ostatnia aktualizacja - 31.07.2020 o godz. 11:10 przez Jan Jabłoński