Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

OBWIESZCZENIE

30.12.2020

zawiadamia się

strony postępowania, że Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, po rozpatrzeniu odwołań stron postępowania, decyzją z 10.12.2020r., znak: DOZ-OAiK.650.1106.2020.UB, uchylił w całości decyzję nr 67/2020 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 3 marca 2020 r., znak: WRD.5130.1.24.2018.DOM, wpisującej do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego otoczenie zespołu dworsko-parkowego w Brześcach, gm. Góra Kalwaria, w granicach: część działki ewid. nr 10/52 i działki nr 8, wschodnia część ul. Jesionowej tj. działki drogowej nr 7, działki nr 6/12, 10/43, 10/44, 10/42 oraz część działki nr 10/46 - jednocześnie przekazując ww. sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Treść ww. decyzji dostępna jest dla stron postępowania na stronie BIP MKiDN, stronie BIP Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

Decyzja

Informację sporządził/a: Urszula Bryłowskapowrót
Ostatnia aktualizacja - 30.12.2020 o godz. 15:21 przez Jan Jabłoński