Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Rekrutacja

INFORMACJE O OGŁOSZENIACH O NABORACH DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W MKiDN ORAZ ICH WYNIKACH
 
Informacje o wolnych stanowiskach pracy w korpusie służby cywilnej w MKiDN można znaleźć w internetowym Serwisie Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem: https://nabory.kprm.gov.pl/. Pod podanym adresem publikowane są ogłoszenia o wakatach m.in. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Informacje o wynikach powyższych naborów można znaleźć pod adresem: https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow
 

Ogłoszenie o naborze ekspertów w celu porównania efektów kształcenia wymaganych dla kwalifikacji rynkowej Organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych - z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Ogłoszenie o naborze ekspertów w celu porównania efektów kształcenia wymaganych dla kwalifikacji rynkowej Organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych - z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), w ramach włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) zaprasza do składania ofert na dokonanie oceny i porównanie efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji Organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych - z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) pierwszego i drugiego stopnia. Celem przedmiotu zamówienia jest sporządzenie rekomendacji dot. przypisania poziomu PRK do kwalifikacji, stosownie do zasad określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 2153), zwanej dalej „ustawą”.

I. Informacje o przedmiocie zamówienia

Usługa polegająca na sporządzeniu rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu PRK do kwalifikacji Organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych włączanej do ZSK, będzie realizowana na podstawie art. 21 ustawy, w ramach prac zespołu ekspertów, który zostanie powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przypisanie poziomu PRK do kwalifikacji polega na porównaniu efektów uczenia wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK pierwszego i drugiego stopnia. Sporządzona przez eksperta rekomendacja powinna zawierać efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji, opisane zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, będące podstawą przypisania tego poziomu.

Ekspert dokonujący porównania efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK, powinien posiadać:

1. kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK; oraz

2. udokumentowane aktualne doświadczenie w:

- zakresie zbliżonym do działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, lub
- ocenianiu jakości wykonywania działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, lub
- przygotowywaniu osób uczących się do podejmowania działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, lub
- ocenianiu przygotowania osób uczących się do podejmowania działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, albo

3. wiedzę na temat sporządzania opisu kwalifikacji, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz na temat sposobu opisywania efektów uczenia się dla kwalifikacji, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy.

II. Czas realizacji zadania

14 dni od daty podpisania umowy

III. Kryteria oceny ofert

W trakcie oceny zgłoszeń pod uwagę będzie brane doświadczenie ekspertów (na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych), zapewniające jakość wykonania rekomendacji.

IV. Termin nadsyłania ofert

Oferty należy składać na formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1), stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w terminie 14 dni od opublikowania ogłoszenia na stronie ZSK.

Wypełniony formularz należy wysłać w formie elektronicznej na adres: morlowska@mkidn(dot)gov(dot)pl

V. Dodatkowe informacje

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wymaga zapoznania się z Informacją o ochronie danych osobowych (załącznik nr 2) i jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji celu przetwarzania.

2. W przypadku konieczności uzupełnienia lub doprecyzowania oferty, MKiDN zastrzega sobie prawo do kontaktu z jej autorem.

3. MKiDN zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

4. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania MKiDN do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

5. MKiDN zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn.

6. MKiDN zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w MKiDN.

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Informacja o ochronie danych osobowych

3.Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSKpowrót
Ostatnia aktualizacja - 26.08.2019 o godz. 12:39 przez Jan Jabłoński