Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej

07.12.2020

Wsparcie finansowe dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej przyznawane jest na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej (Dz. U. z 2020r, poz. 1938). Prognozowanym limitem środków na udzielenie ww. wsparcia w 2020 roku jest 7 000 000 zł.

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego jest posiadanie przez twórcę lub artystę dorobku w zakresie działalności kulturalnej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz znajdowanie się w trudnej sytuacji materialnej.

Podmiotem przyjmującym wnioski o wsparcie twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wniosek o wsparcie finansowe dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem  platformy e-PUAP na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

z dopiskiem: Wniosek o pomoc socjalną dla twórców i artystów 2020

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej (Dz. U. z 2020r, poz. 1938) do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające posiadanie przez twórcę lub artystę dorobku, o którym mowa w § 2, zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, oraz okoliczności uprawniających do zwolnienia przyznanego wsparcia finansowego z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, 1291, 1428, 1492 i 1565).

Wnioski złożone przed terminem ww. ogłoszenia zostaną rozpatrzone zgodnie z niniejszym ogłoszeniem.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o pomoc socjalną dla twórców i artystów 2020

Informację sporządził/a: Magdalena Bodnarpowrót
Ostatnia aktualizacja - 09.12.2020 o godz. 10:08 przez Jan Jabłoński