Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia spółek Skarbu Państwa

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Wierzbicy gmina Serock przez Polskie Radia S.A. i Telewizję Polskiej S.A.

23.09.2020

Treść ogłoszenia: Spółki  Polskie Radio S.A. w Warszawie oraz Telewizja Polska S.A. w Warszawie  ogłaszają pisemny przetarg nieograniczony,  na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 900 m2, położonej w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, powiat legionowski.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 108 240 zł (słownie: sto osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych), w tym stosowny podatek VAT w wysokości 20 240 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści złotych).

  1. Nieruchomość znajduje się przy ul. Źródlanej 20 w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, powiat legionowski, oznaczona jest numerem ewidencyjnym 154/30 z obrębu nr 25 Wierzbica, położona jest na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy rekreacji indywidualnej oznaczanej na planie symbolem MN/ZR1.
  2. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta KW nr WA1L/00028516/5.
  3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami z dopiskiem „Przetarg pisemny - zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Polskiego Radia S.A. i Telewizji Polskiej S.A., położonej przy ul. Źródlanej 20 w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, powiat legionowski”, należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Polskiego Radia S.A., al. Niepodległości 77/85 w Warszawie, do skrzynki znajdującej się w holu budynku O-1 (stary budynek) i oznaczonej „Przetarg pisemny - zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Źródlanej 20, Wierzbica, gmina Serock”.
  4.  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 października 2020 roku, o godzinie 13:00 w siedzibie Polskiego Radia S.A. w Warszawie przy al. Niepodległości 77/85 - sala konferencyjna (sala nr 302).
  5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 27 października 2020 roku wadium w wysokości 5 500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych), na rachunek Polskiego Radia S.A. prowadzony w banku PKO BP S.A. nr 95 1020 1026 0000 1002 0298 1389 przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku Polskiego Radia S.A.
  6.  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami sprzedaży określonymi w „Regulaminie przetargu na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Źródlanej 20 w miejscowości Wierzbica” znajdującym się w siedzibach Sprzedających lub na stronie internetowej Polskiego Radia S.A. www.prsa.pl oraz na stronie internetowej Telewizji Polskiej S.A. www.nieruchomosci.tvp.pl

Polskie Radio S.A. oraz Telewizja Polska S.A. zastrzegają sobie prawo odstąpienia od przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowa informacja: Ze strony Telewizji Polskiej S.A. osobą odpowiedzialną (autorem) za treść ogłoszenia jest pracownik Telewizji Polskiej S.A. Jerzy Stefanik natomiast ze strony Polskiego Radia S.A. osobą odpowiedzialną (autorem) za treść ogłoszenia jest pracownik Polskiego Radia S.A. Bartłomiej Borkowski.

Informację sporządził/a: Olgierd Generowiczpowrót
Ostatnia aktualizacja - 23.09.2020 o godz. 08:17 przez Jan Jabłoński