Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia spółek Skarbu Państwa

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Radia PiK S.A. w likwidacji

24.04.2024

Likwidator Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” Spółka Akcyjna w likwidacji, ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz, na podstawie § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania składnikami rzeczowymi ruchomego majątku Skarbu Państwa, zwanego dalej rozporządzeniem,

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na zbycie (sprzedaż) używanego samochodu osobowego marki CITROEN C4 GRAND PICASSO 1.6 E-HDi Seduction.    

I. Przedmiotem przetargu jest:

a. Rodzaj pojazdu: samochód osobowy    
b. Marka, typ model: CITROEN C4 GRAND PICASSO    
c. Nr rejestracyjny: CB 656AX    
d. Rok produkcji: 2013    
e. Data pierwszej rejestracji: 03.02.2014 r.    
f. VIN: VF73A9HC8DJ861637    
g. Wskazania drogomierza: 162495 km    
h. Pojemość/moc silnika: 1560 ccm / 85 kW (116 KM).    
i. Rodzaj skrzyni biegów: manualna    
j. Liczba miejsc: 7    
k. Stan pojazdu:    
• posiada dwa komplety opon – zimowe i letnie o rozmiarze 205/60R16,    
• pojazd zakupiony w polskim salonie,     
• zarysowania powłoki lakierniczej, drobne wgniecenia,     
• oklejenie białą folią od tylnych drzwi pasażera po bagażnik,    
• hak holowniczy,     
• lakier metalizowany,    

II. Cena wywoławcza 25 000 zł brutto (dwadzieścia pięć tysięcy złotych brutto).     

III. Warunki Sprzedaży

a. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” Spółka Akcyjna w likwidacji umożliwia zapoznanie się ze stanem technicznym samochodu na parkingu Radia: Bydgoszcz ul. Gdańska 48-50, w dni robocze od 23 kwietnia do 8 maja br., w godzinach 9.00 – 13.00. Termin oględzin należy uzgodnić pod nr. tel. 52 32 74 141.    
b. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2500 zł brutto.     
c. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Polskiego Radia - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” Spółka Akcyjna w likwidacji nr rachunku 72 1240 3493 1111 0000 4305 8578. W tytule wpłaty należy podać „wadium przetarg Citroen”.    
d. Termin wniesienia wadium mija z upływem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu. 
W tym terminie wadium powinno być zaksięgowane na koncie wskazanym w pkt. III. c).
e. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy.    
f. Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta nie została wybrana lub została odrzucona zostaje
zwrócone w terminie 7 dni od dnia wywieszenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargu.    
g. Wadium złożone przez Oferenta, którego oferta została wybrana zalicza się poczet ceny.
h. Oferent zobowiązuje się do odbioru samochodu na własny koszt i we własnym zakresie.

IV. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami powinna być złożona w formie pisemnej w zapieczętowanej kopercie z napisem:

 • Przednia strona koperty:
  Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” Spółka Akcyjna w likwidacji
  ul. Gdańska 48-50    
  85-006 Bydgoszcz    
  Oferta na zakup samochodu Citroen    
 • Tylna strona koperty:    
  Nazwa (Nazwisko) Oferenta    
  Adres siedziby (zamieszkania) Oferenta    

Oferty należy składać, w dniach roboczych, do dnia 9 maja 2024 r. do godz. 11.30 w sekretariacie

Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” Spółka Akcyjna w likwidacji, ul. Gdańska 48-50 w Bydgoszczy, a w dniach poprzedzających ostateczny termin złożenia oferty w godz. 9.00 – 15.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” Spółka Akcyjna w likwidacji, Sala Złota.    

Oferta powinna zawierać:    

a. Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta.    
b. Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty.    
c. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.    
d. Dowód wpłaty Wadium.    
e. Oferent jest zobowiązany do podpisania każdej strony oferty.    

V. Informację o wyniku przetargu

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” Spółka Akcyjna w likwidacji przekaże oferentom w terminie do 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” Spółka Akcyjna w likwidacji, ul. Gdańska 48-50 w Bydgoszczy oraz na BIP-e Radia.

VI. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” Spółka Akcyjna w likwidacji zastrzega sobie prawo zamknięcia tego przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.    

VII. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa będzie kontynuować przetarg w formie aukcji między oferentami którzy złożyli te oferty z zgodnie z §21 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia.    

VIII. Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od terminu upływu składania ofert.    

Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:    

a) Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.    
b) Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w punkcie V ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.     
c) Zaoferowana propozycja ceny brutto jest niższa od ceny wywoławczej Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” Spółka Akcyjna w likwidacji zawiadomi niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.    

X. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.    

Informacje dodatkowe o przetargu udzielane są pod numerem telefonu: 52 32 74 141.  

Załącznik

Dodatkowa informacja: Osobą odpowiedzialną za treść ogłoszenia (autorem) jest pani Joanna Górska, tel.: 52 32 74 141, e-mail: joannagorska@radiopik(dot)pl    
 


Informację sporządził/a: Joanna Wilgapowrót
Ostatnia aktualizacja - 24.04.2024 o godz. 11:16 przez Paulina Czubak