Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń - 1

02.08.2011

Na podstawie art. 11012 ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) Przewodniczący zespołu orzekającego Komisji Prawa Autorskiego ogłasza o wszczęciu postępowania w sprawie o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń na wniosek Związku Artystów Wykonawców STOART o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń za korzystanie z artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych na następujących polach eksploatacji: nadawanie; reemisja; nadawanie w Internecie (webcasting); publiczne udostępnienie utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; najem; wyświetlanie; zwielokrotnienie (pole eksploatacji odtwarzanie zostało wyłączone do postępowania przed odrębnym zespołem orzekającym).

W związku z powyższym wzywa się do wstępowania do postępowania:

  • inne organizacje zbiorowego zarządzania, które w udzielonym im zezwoleniu, o którym mowa w art. 104 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, mają wskazane pola eksploatacji, których dotyczą tabele wynagrodzeń objęte wnioskiem;
  • organizacje zrzeszające podmioty korzystające z artystycznych wykonań, których działalność obejmuje pola eksploatacji wynikające z tabel wynagrodzeń objętych wnioskiem.

Zgłoszenie wniosku o udział w sprawie, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, należy przesyłać na adres:

Komisja Prawa Autorskiego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Własności Intelektualnej i Mediów
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
znak sprawy DP-WOP.PZ-006/3.1/11


powrót
Ostatnia aktualizacja - 26.09.2011 o godz. 08:33 przez Administrator