Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Program stypendialny na upowszechnianie kultury przez osoby fizyczne – Kultura w sieci

03.04.2020

Stypendia na upowszechnianie kultury przez osoby fizyczne przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na zamianę formy upowszechniania działalności twórczej lub artystycznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 583) dostępnego pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/583.

Regulamin programu stypendialnego, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania, karta oceny, zakres projektów oraz instrukcje wypełnienia elektronicznego formularza wniosku i obsługi systemu EBOI stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i można je pobrać poniżej.

Elektroniczny Formularz znajduje się w systemie EBOI: esp.mkidn.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

Przedmiotem programu są stypendia-mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym na realizację i upowszechnianie określonego projektu kulturalnego w internecie w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Propozycje projektów, które mogą być realizowane, prezentowane i upowszechniane w czasie trwania stypendium za pomocą narzędzi internetowych, można składać w dziedzinach:

Dziedziny:

a) literatura,
b) sztuki wizualne,
c) muzyka,
d) taniec,
e) teatr,
f) film,
g) twórczość ludowa;
h) animacja i edukacja kulturalna,
i) zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Programem stypendialnym objęte są stypendia:

a) 6-miesięczne obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020 r.;
b) mające inny okres realizacji projektu, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020 r.

Wysokość stypendium wynosi 3 000,00 zł brutto miesięcznie (tj. 2490,00zł netto).

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 20 kwietnia 2020 r., zgodnie z Regulaminem programu stypendialnego, złoży wniosek opisujący projekt, który będzie realizowany i upowszechniany w internecie w czasie trwania stypendium.

Wnioski należy składać z wykorzystaniem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza o przyznanie stypendiów dla osób fizycznych – Kultura w sieci. Formularz umożliwia dołączenie portfolio w formie przygotowanych wcześniej plików!

UWAGA!: Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego przygotowania portfolio znajdują się w Regulaminie Programu (§ 11 ust. 1 pkt 3).

UWAGA!: Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa do 20 kwietnia 2020 r.

Termin składania wniosków upływa 20 kwietnia 2020 r. o godz. 23.59.

O stypendium nie może wnioskować osoba, która:

1) w czasie trwania programu stypendialnego [1] jest uczniem lub jest studentem[2] bez względuna kierunek i tryb kształcenia;

2) w czasie trwania programu stypendialnego kształci się na zagranicznej uczelni na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia;


[1]Przez trwanie programu stypendialnego rozumiany jest czas od chwili ogłoszenia do momentu rozstrzygnięcia programu.

[2]Student – osoba kształcąca się na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia.


3) w momencie ogłoszenia programu stypendialnego realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister (§ 1 ust. 1 pkt 17);

4) została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem 3 lat od dnia wezwania do zwrotu (w przypadku zwrotu kwoty stypendium w ratach – przed upływem 3 lat od dnia spłaty ostatniej raty).

5) złożyła bądź planuje złożyć wniosek o stypendium w Konkursie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2020/II.

Oceny wniosków dokonuje Organizator programu stypendialnego w terminie do 30 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra. Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium zapada w terminie 45 dni od dnia zakończenia naboru do programu stypendialnego.

Listy osób, które otrzymały stypendia w naborze wniosków, publikowane są na stronach internetowych Ministerstwa nie później, niż po dwóch tygodniach od daty decyzji Ministra.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją programu stypendialnego, w szczególności z Regulaminem, Instrukcją Krok po Kroku oraz Instrukcją wypełnienia Elektronicznego Formularza, w których w szczegółowy sposób opisane zostały m.in. zasady aplikowania o stypendium.

Konsultacje, dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN pod adresem mailowym: stypendiawsieci@mkidn(dot)gov(dot)plpowrót
Ostatnia aktualizacja - 14.04.2020 o godz. 18:10 przez Jan Jabłoński