Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Praktyka studencka

Praktykę studencką w Ministerstwie może odbyć osoba, która:

  1. ukończyła co najmniej pierwszy rok studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich;
  2. posiada skierowanie z Uczelni oraz program praktyki studenckiej zaakceptowany przez uprawniony organ Uczelni;
  3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej (ubezpieczenie przez Uczelnię lub ubezpieczenie indywidualne).

Kwalifikacja do odbycia praktyki studenckiej następuje na podstawie:

  1. zgłoszenia
  2. CV
  3. skierowania przez Uczelnię do odbycia praktyki studenckiej oraz programu praktyki studenckiej zaakceptowanego przez uprawniony organ Uczelni

W sytuacji, gdy uzyskanie skierowania z Uczelni nie jest możliwe podczas procesu kwalifikacyjnego, należy przedstawić zaświadczenie z Uczelni potwierdzające status studenta danej Uczelni. Skierowanie, należy uzupełnić niezwłocznie po jego uzyskaniu, jednak nie później niż z datą podpisania porozumienia.

Po weryfikacji formalnej dokumentów oraz pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia zawierane jest pisemne porozumienie pomiędzy Ministerstwem a Uczelnią. Porozumienie podpisuje Dyrektor Generalny Ministerstwa lub osoba przez niego upoważniona do reprezentowania Ministerstwa oraz osoba upoważniona do reprezentowania Uczelni.

Student otrzymuje zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i nabytych umiejętnościach.

Opinia o odbytej praktyce studenckiej jest wydawana przez opiekuna merytorycznego lub dyrektora komórki organizacyjnej, na wniosek studenta.


Informację sporządził/a: Agnieszka Hynek

Ostatnia aktualizacja - 14.05.2024 o godz. 10:32 przez Paulina Czubak