Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Staż dla osób bezrobotnych

Staż dla osób bezrobotnych w Ministerstwie, zwany dalej „stażem”, może odbyć osoba, która:

  1. jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna;
  2. zostanie skierowana przez urząd pracy do Ministerstwa w celu odbycia stażu;
  3. spełnia wymagania formalne oraz wymagania dotyczące kwalifikacji i predyspozycji wskazane we wniosku dyrektora komórki organizacyjnej zainteresowanej organizacją stażu;
  4. posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do odbywania stażu.

W ramach organizacji staży Ministerstwo może współpracować również z organizacjami pozarządowymi.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą albo prezydentem miasta – właściwym urzędem pracy a Ministerstwem, na okres od 3 do 12 miesięcy.

Przyjęcie na staż następuje po uprzednim uzgodnieniu warunków przyjęcia na staż z danym urzędem pracy lub organizacją pozarządową.

Decyzję o przyjęciu stażysty podejmuje dyrektor komórki organizacyjnej, w której będzie się odbywać staż.  Decyzja jest poprzedzona rozmową z kandydatem na staż, przeprowadzoną przez przedstawiciela komórki organizacyjnej, w której odbywać się będzie staż.

Po zakończeniu stażu Ministerstwo wydaje opinię zawierającą informacje o realizowanych przez stażystę zadaniach oraz umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

Dyrektor Generalny Ministerstwa poświadcza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych – w zależności od wymagań organizatora stażu.


Informację sporządził/a: Agnieszka Hynek

Ostatnia aktualizacja - 14.05.2024 o godz. 10:33 przez Paulina Czubak