Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Programy MKiDN

  Rok 2023

 • Na podstawie §4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz.U. z 2021 r. poz. 2319) oraz §8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2090) ogłasza się nabór do Programów rządowych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2023.

  Informację sporządził/a: Jarosław Kisieliński

  Data dodania 02.11.2022 | Programy KIDN 2023 Przejdź do pliku
 • Na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2090). ogłasza się nabór do programu Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem.

  Informację sporządził/a: Jarosław Kisieliński

  Data dodania 02.11.2022 | Ogłoszenie programu WABIM 2023 Przejdź do pliku
 • Na podstawie §5 ust. 2a rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. poz. 1674, 2053) ogłasza się nabór do Programu rządowego Ochrona zabytków na rok 2023

  Informację sporządził/a: Michalina Romańska

  Data dodania 02.11.2022 | Nabór do Programu rządowego Ochrona zabytków na rok 2023 Przejdź do pliku
 • Rok 2022

 • Na podstawie § 18 załącznika do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wytycznych do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 92) w załączeniu przedstawiono informacje na temat rozpatrzenia wszystkich wniosków złożonych do Programów KiDN 2022 oraz składy osobowe wszystkich zespołów sterujących.​

  • Programy KiDN 2022 - wszystkie rozpatrzone wnioski

  Informację sporządził/a: Jarosław Kisieliński

  Data dodania 13.01.2023 | Programy KiDN 2022 - wszystkie rozpatrzone wnioski Przejdź do pliku
  • Wykaz zadań dofinansowanych w Programach KiDN 2022 ze środków budżetowych

  Informację sporządził/a: Jarosław Kisieliński

  Data dodania 13.01.2023 | Wykaz zadań dofinansowanych w Programach KiDN 2022 ze środków budżetowych Przejdź do pliku
  • Wykaz zadań dofinansowanych w Programach KiDN 2022 z Funduszu Promocji Kultury

  Informację sporządził/a: Jarosław Kisieliński

  Data dodania 13.01.2023 | Wykaz zadań dofinansowanych w Programach KiDN 2022 z Funduszu Promocji Kultury Przejdź do pliku
  • Programy KiDN 2022 - zespoły sterujące

  Informację sporządził/a: Jarosław Kisieliński

  Data dodania 13.01.2023 | Programy KiDN 2022 - zespoły sterujące Przejdź do pliku
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o zmianach instytucji zarządzających programami rządowymi realizowanymi zgodnie z Ogłoszeniem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 21 października 2021 r. w sprawie naboru do programu rządowego Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem oraz z Ogłoszeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie naboru do Programów rządowych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2022, realizowanego w terminie do 30 listopada 2021 r.

  Informację sporządził/a: Jarosław Kisieliński

  Data dodania 27.09.2022 | OGŁOSZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w sprawie zmian instytucji zarządzających programami rządowymi Przejdź do pliku
 • Na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. poz. 2374, z 2020 r. poz. 1602 oraz z 2021 r. poz. 721). ogłasza się nabór do programu Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem.

  Informację sporządził/a: Jacek Nazaruk

  Data dodania 22.10.2021 | Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem Przejdź do pliku
 • Na podstawie §4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz.U. z 2019 r. poz.17 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 1652) oraz §8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. poz. 2374, z 2020 r. poz. 1602 oraz z 2021 r. poz. 721) ogłasza się nabór do Programów rządowych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2022.

  Informację sporządził/a: Jarosław Kisieliński

  Data dodania 28.10.2021 | Programy 2022 Przejdź do pliku
 • Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ogłasza się nabór do programu Ochrona Zabytków.

  Informację sporządził/a: Jacek Nazaruk

  Data dodania 21.10.2021 | Ochrona zabytków 2022 Przejdź do pliku
 • Rok 2021

 • Na podstawie § 18 załącznika do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wytycznych do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 92) w załączeniu przedstawiono informacje na temat rozpatrzenia wszystkich wniosków złożonych do Programów KiDN 2021 oraz składy osobowe wszystkich zespołów sterujących.

  Programy KiDN 2021 - wszystkie rozpatrzone wnioski

  Informację sporządził/a: Jarosław Kisieliński

  Data dodania 18.01.2022 | Programy KiDN 2021 - wszystkie rozpatrzone wnioski Przejdź do pliku
 • Wykaz zadań dofinansowanych Programach KiDN 2021 ze śr budżetowych

  Informację sporządził/a: Jarosław Kisieliński

  Data dodania 18.01.2022 | Wykaz zadań dofinansowanych Programach KiDN 2021 ze śr budżetowych Przejdź do pliku
 • Wykaz zadań dofinansowanych w Programach KiDN 2021 z FPK

  Informację sporządził/a: Jarosław Kisieliński

  Data dodania 18.01.2022 | Wykaz zadań dofinansowanych w Programach KiDN 2021 z FPK Przejdź do pliku
 • Programy KiDN 2021 - zespoły sterujące

  Informację sporządził/a: Jarosław Kisieliński

  Data dodania 18.01.2022 | Programy KiDN 2021 - zespoły sterujące Przejdź do pliku
 • Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wytycznych do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza się nabór na rok 2021 do następujących programów:

  • Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju
  • Groby i cmentarze wojenne w kraju
  • Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej
  • Miejsca pamięci narodowej za granicą
  • Promesa dla Kultury
  • Partnerstwo dla książki
  • Promocja czytelnictwa
  • Muzyczny ślad
  • Zamówienia kompozytorskie
  • Ochrona zabytków archeologicznych
  • Badanie polskich strat wojennych
  • Edukacja artystyczna
  • Infrastruktura kultury
  • Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
  • Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży
  • Promocja kultury polskiej za granicą
  • Literatura
  • Czasopisma
  • Infrastruktura domów kultury
  • Kultura Dostępna
  • Wspieranie działań muzealnych
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
  • Sztuki wizualne
  • Kultura ludowa i tradycyjna
  • Kultura cyfrowa
  • Rozwój sektorów kreatywnych
  • Film
  • Muzyka
  • Edukacja kulturalna
  • Taniec
  • Teatr

  Informację sporządził/a: Jacek Nazaruk

  Data dodania 19.01.2021 | programy 2021 Przejdź do pliku
 • Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ogłasza się nabór do programu Ochrona Zabytków

  Informację sporządził/a: Jacek Nazaruk

  Data dodania 21.10.2021 | Ochrona zabytków 2021 Przejdź do pliku
 • Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wytycznych do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza się nabór na rok 2021 programu Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem.

  Informację sporządził/a: Jacek Nazaruk

  Data dodania 02.06.2021 | Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem. Przejdź do pliku
 • Rok 2020

 • Wykaz zadań dofinansowanych w 2020 r z FPK.xls

  Informację sporządził/a: Jacek Nazaruk

  Data dodania 19.01.2021 | Wykaz zadań dofinansowanych w 2020 r z FPK.xls Przejdź do pliku
 • Wykaz zadań dofinansowanych w 2020 r ze środków budżetowych.xls

  Informację sporządził/a: Jacek Nazaruk

  Data dodania 19.01.2021 | Wykaz zadań dofinansowanych w 2020 r ze środków budżetowych.xls Przejdź do pliku
 
1-20 z 70
Ostatnia aktualizacja - 13.01.2023 o godz. 09:01 przez Paulina Czubak