Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Spółki Skarbu Państwa

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonuje prawa z akcji lub udziałów posiadanych przez Skarb Państwa w spółkach wymienionych w:

  1. Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 2021 r., poz. 168, z późn. zm.), wydanego na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 735 oraz z 2021 r. poz. 1933),
  2. Ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (Dz.U. z 2021 r., poz. 1551).

Wykaz spółek, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego będąc organem odpowiedzialnym za ochronę interesów państwa w nadzorowanych spółkach z udziałem Skarbu Państwa, sprawuje nad nimi nadzór korporacyjny (właścicielski). Publikowane poniżej dokumenty są wyrazem oczekiwań Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wobec organów zarządzających oraz rad nadzorczych i pełnomocników wspólnika spółek Skarbu Państwa i stanowią wskazówki do wykonywania przez nie zadań zarządzania i nadzoru.

Informację sporządził/a: Olgierd Generowicz

Ostatnia aktualizacja - 05.10.2022 o godz. 15:20 przez Paulina Czubak