Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Stan przyjmowanych spraw

Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania

Podstawowym aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw przez organ administracji publicznej, jakim jest Ministerstwo Kultury, jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), a ponadto instrukcja kancelaryjna, której obowiązek sporządzenia wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).

W celu uzyskania informacji o stanie spraw indywidualnych uprzejmie prosimy o kontakt z poszczególnymi departamentami lub biurami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ostatnia aktualizacja - 07.08.2015 o godz. 07:42 przez Administrator