Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Status prawny MKiDN

 • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945, z późn. zm.) – wyciąg przepisów z systemu „Legalis” – stan na dzień 31.10.2019 r.

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej Pobierz plik | 67 KB
 • Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie trybu postępowania legislacyjnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz udziału w tym postępowaniu organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych, nadzorowanych lub podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN z 2015 r. poz. 35)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 19.01.2021 | Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 lipca 2015 Pobierz plik | 570 KB
 • Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MKiDN poz. 186)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 19.01.2021 | Obwieszczenie MKIDN z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych Pobierz plik | 811 KB
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Informację sporządził/a: Monika Jackiewicz

  Data dodania 19.01.2021 | Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pobierz plik | 284 KB
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. poz. 1717)”

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. Pobierz plik | 257 KB
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Rady Ministrów Pobierz plik | 122 KB
 • Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN z 2018 r. poz. 1)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 stycznia 2018 Pobierz plik | 471 KB
 • Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN z 2018 r. poz. 80)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 grudnia 2018 Pobierz plik | 464 KB
 • Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej (Dz. Urz. MKiDN z 2015 r. poz. 6)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 19.01.2021 | Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 marca 2015 Pobierz plik | 552 KB
 • Zarządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 13 października 2020 r. w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz.Urz. MKDNiS poz. 1)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Zarządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 13 października 2020 r. Pobierz plik | 939 KB
 • Załącznik nr 1 – „Instrukcja kancelaryjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego””

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Załącznik nr 1 Pobierz plik | 626 KB
 • Załącznik nr 2 – „Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego” – do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Załącznik nr 2 Pobierz plik | 1 MB
 • Załącznik nr 3 – „Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Załącznik nr 3 Pobierz plik | 345 KB
 • ZarzÄ…dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN z 2017 r. poz. 75)

 • Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN z 2017 r. poz. 75)

  Informację sporządził/a: Mariusz Kaluta

  Data dodania 19.01.2021 | Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN z 2017 r. poz. 75) Pobierz plik | 793 KB
 • Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Informację sporządził/a: Mariusz Kaluta

  Data dodania 19.01.2021 | Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pobierz plik | 518 KB
 
Ostatnia aktualizacja - 11.05.2018 o godz. 14:01 przez Krzysztof Krukowski