Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Status prawny MKiDN

  Dokumenty

 • Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie trybu postępowania legislacyjnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz udziału w tym postępowaniu organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych, nadzorowanych lub podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN z 2015 r. poz. 35)

   

  Data dodania 19.01.2021 | Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 lipca 2015 Pobierz plik | 570 KB
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951)

  Data dodania 02.11.2021 | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951) Pobierz plik | 239 KB
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1931)

  Data dodania 02.11.2021 | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1931) Pobierz plik | 183 KB
 • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2021 poz. 1893) –– stan na dzień 1.11.2021 r.

  Data dodania 02.11.2021 | Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2021 poz. 1893) –– stan na dzień 1.11.2021 r. Pobierz plik | 661 KB
 • Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 maja 2024 w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Data dodania 21.05.2024 | Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 maja 2024 w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pobierz plik | 571 KB
 • Zarządzenie Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Data dodania 27.02.2023 | Zarządzenie Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pobierz plik | 647 KB
 • Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej (Dz. Urz. MKiDN z 2015 r. poz. 6)

  Data dodania 19.01.2021 | Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 marca 2015 Pobierz plik | 552 KB
 • Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 26)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławsk

  Data dodania 01.04.2022 | Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 26) Pobierz plik | 857 KB
 • Zarządzenie nr 240 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Data dodania 09.11.2021 | Zarządzenie nr 240 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pobierz plik | 259 KB
 • Zarządzenie Nr 358 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (M.P. poz. 1205)

  Data dodania 04.01.2022 | Zarządzenie Nr 358 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (M.P. poz. 1205) Pobierz plik | 188 KB
 • Przepisy kancelaryjno-archiwalne

 • Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN z 2021 r. poz. 11)

  Informację sporządził/a: Michał Szot

  Data dodania 07.07.2023 | Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej... Pobierz plik | 625 KB
 • Załącznik nr 1 – „Instrukcja kancelaryjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

  Informację sporządził/a: Michał Szot

  Data dodania 07.07.2023 | Załącznik nr 1 – „Instrukcja kancelaryjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego” Pobierz plik | 660 KB
 • Załącznik nr 2 – „Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

  Informację sporządził/a: Michał Szot

  Data dodania 07.07.2023 | Załącznik nr 2 – „Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego” Pobierz plik | 694 KB
 • Załącznik nr 3 – „Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

  Informację sporządził/a: Michał Szot

  Data dodania 07.07.2023 | Załącznik nr 3 – „Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego” Pobierz plik | 419 KB
 • Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN z 2017 r. poz. 75)

 • Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 222)

  Data dodania 02.11.2021 | Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 222) Pobierz plik | 286 KB
Ostatnia aktualizacja - 21.05.2024 o godz. 14:14 przez Paulina Czubak